Bản Tin Mục Vụ Số 1083
ngày 1 tháng 7 năm 2012

Báo Lễ Đầu Tháng

Xin nhắc nhớ quý hội đoàn nhớ ngày đi dự lễ và hội họp:

+Thứ Sáu:  Ngày 6 tháng 7 năm 2012

 6:00 chiều:  Thánh Lễ dành riêng cho Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, và Đạo Binh Hồn Nhỏ.

+Thứ Bảy:  Ngày 7 tháng 7 năm 2012

8:30 sáng:  Thánh Lễ dành riêng cho Hội Các Mẹ Công Giáo, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

Vài Quy Định Về Tang Lễ Cho Người Quá Cố

Trong buổi họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 24 tháng 6 dưới sự chủ tọa của Cha Chánh Xứ, Giáo Xứ đã có những quyết định về tang lễ cho người quá cố như sau:

1.  Khi gia đình có người qua đời, trực tiếp liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để sắp xếp Lễ Phát Tang và Lễ An Táng.  Gia đình cũng thông báo cho Ban Chấp Hành Giáo Khu và các Hội Đoàn liên hệ.

2.  Tất cả các phân ưu của Giáo Khu, các Hội Đoàn làm tại nhà quàn  trước Lễ Phát Tang.

3. Lời cám ơn của tang quyến trong Thánh Lễ An Táng xin ngắn gọn trong 3 phút.

4. Các Vòng Hoa xin đặt cuối thánh đường.  Từ nay, Giáo Xứ và Giáo Khu không đặt vòng hoa cho người quá cố.

Quyết định này thi hành kể từ ngày ra thông báo này.

Lời Mời Gọi Của Ban Giáo Dục

Ban Giáo Dục thuộc Giáo Xứ kêu mời quý bạn thanh niên nam nữ, và những người thiện chí có lòng yêu mến trẻ em, kiên nhẫn, vui vẻ, muốn tham gia trực tiếp vào công việc giáo dục các em thiếu nhi trong Giáo Xứ, xin liên lạc với các ngành trực thuộc sau đây:

+Giáo Lý:   Thầy Vũ Thế Quang       720-333-937    email:jqv123@gmail.com

+Việt Ngữ: Cô  Nguyễn Kim Ngân   303-351-9385

+Giám Luật: Thầy Lê Đình Chương 303-988-5146

 Ban Giáo Dục rất mong được sự yểm trợ, đóng góp tích cực của quý vị để công việc dạy dỗ các em được chu đáo hơn.

Thông Báo của Hội Đồng Mục Vụ

Kính Gửi Quý Vị Gia Trưởng trong Giáo Khu Đồng Tiến

Kính Thưa Quý Vị,

Đã mấy tháng nay Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến đã mãnh nhiệm, Ông Trưởng Khu đã xin nghỉ và đã mở cuộc họp Giáo Khu nhưng đã không bầu được Ban Chấp Hành nên Giáo Khu không có người điều hành.  Sau khi Ông Cựu Trưởng Khu Đồng Tiến đã hội ý với Cha Chánh Xứ, nên Cha Chánh Xứ đã quyết định cho Hội Đồng Mục Vụ ra thông báo để mời Qúy Gia Trưởng trong Giáo Khu Đồng Tiến tới dự cuộc họp của Giáo Khu vào lúc 1 giờ 30 chiều sau Thánh Lễ thứ 3 Chúa Nhật ngày 15/7/2012 tại Hội Trường Thánh Giuse, để quyết định về Ban Chấp Hành của Giáo Khu.  Nếu Qúy Vị Gia Trưởng trong Giáo Khu Đồng Tiến mà không tới họp, thì buộc lòng phải giải tán Giáo Khu để các Gia Đình trong Giáo Khu muốn gia nhập vào Giáo Khu nào thì tùy ý.

Vậy chúng tôi ra thông báo này kính mời Qúy Vị Gia Trưởng trong Giáo Khu Đồng Tiến tới họp phiên họp bất thường vào ngày giờ nói trên để đem lại kết quả tốt đẹp.

Làm tại Wheat Ridge, ngày 25 tháng 6 năm 2012

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ

Giuse M. Nguyễn Văn Hào

Rao Hôn Phối

Anh Nguyễn Công Văn Phong hiện cư ngụ tại Margage, Florida con Ông Nguyễn Công Phong và Bà Nguyễn Thị Cẩm-Vân ở Westminster, Colorado muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Hồng-Lượng hiện cư ngụ tại Hoolywood, Florida con Ông Nguyễn Văn Dũng và Bà Hoàng Thị Thứ ở Việt-Nam. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (1)

Ai đôi bạn liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Ủng Hộ Dragon Boat

Giáo Xứ xin chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho hai ngày (28 và ngày 29 tháng 7 năm 2012) bán quán ngoài hồ 17 (Dragon Boat Festival):

1.  Cô Ngọc Anh                     $100.00

2.  Bà Vở                                 $  50.00

3.  Bà Cát Lâm                        $100.00

4.  AC Long (Đồng Tiến)        $100.00

5.  AC Hòa Lê                          $200.00

6.  AC Thiệu Lan                      $  50.00

7.  AC Mẫn Thu                        $100.00

8.  AC Lịch Hạnh                      $100.00

9.  AC Ước Hạnh                     $100.00

10.  AC Hết Hảo                       $100.00

11.  AC Đăng Loan                  $100.00

12.  AC Miễn Nguyệt                $  20.00

13.  AC Lý Thân                        4 thùng bún, 2 thùng bánh tráng

14.  AC Quan Dung                 $100.00 (còn tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị. 

Giáo Khu Đức Mẹ HCG Tri Ân

Ban Chấp HànH Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  AC Lịch Hạnh        Nước Lạnh, Nước Ngọt, Sữa Đậu Nành

2.  1 Người                 Chè

3.  Cô Ngôn                $50.00

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến gúp Giáo Khu trong tuần qua.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Đức Mẹ HCG

Trưởng Khu Trương Văn Lợi

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 29/4/2012 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận. Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $28,422.00.   Tính đến hôm nay Giáo xứ đã thu được như sau:

Tổng Cộng thu cho ACA:   $16,198.17

Giáo Xứ cần thu với số tiền:  $12,223.83.  Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục rộng tay đóng góp.

Giáo Khu Phêrô Thông Báo

Được phép của Cha Chánh Xứ, Giáo Khu Phêrô xin trân trọng thông báo:

Nhân dịp lần thứ 30 Lễ Bổn Mạng của Giáo Khu Phêrô và đồng thời cũng là dịp bầu lại Ban Chấp Hành mới Giáo Khu Phêrô.  Thánh Lễ được cử hành vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 1 tháng 7 năm 2012 tại Thánh Đường Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam. 

Sau Thánh Lễ Giáo Khu Phêrô có tổ chức một buổi tiệc mừng Lễ Quan Thầy tại Hội Trường Thánh Giuse.  Kính mong quý Ông Bà, Chú Bác, Anh Chị Em dành chút thời gian đến tham dự đông đủ để bầu lại Ban Chấp Hành mới của Giáo Khu.

Thông báo này thay thế và bổ sung những gì thiếu sót trong thư mời.  Xin chân thành cám ơn.

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô Kính Mời

Ghi Danh Bổ Túc và Ngày Khai Giảng 2012-2013

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Giáo Dục trân trọng thông báo:

I.Ghi Danh Bổ TúcThời hạn ghi danh sinh hoạt Đoàn TNTT và học Giáo Lý/Việt Ngữ cho năm học mới đã qua, tuy nhiên Ban Ghi Danh sẽ nhận đơn ghi danh cho niên khóa 2012-2013 vào:                     

-Chúa Nhật ngày 15/7/2012  lúc 11:30 sáng

-Chúa Nhật ngày 22/7/2012  lúc 11:30 sáng

-Điều Kiện Ghi Danh:

-Học sinh từ 6 tuổi trở lên (Sinh năm 2006)       

Học sinh trên 10 tuổi, chưa từng theo học các chương trình Giáo Lý/Việt Ngữ tại giáo xứ, cần có giấy tờ chứng nhận đã được Rửa Tội và Xưng Tội.

-Rước Lễ lần đầu khi đến ghi danh:   Gia đình đã gia nhập và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ, xin mang biên nhận đóng Nhân Danh 2012 để chứng minh.

-Phụ Huynh đồng ý cam kết làm cộng tác thiện nguyện với Ban Giáo Dục 8 tiếng trong niên khóa 2012-2013.

-Học Phí: Học phí ghi danh bổ túc sẽ là $150.00 mỗi em.

*Sau 2 ngày ghi danh bổ túc này, Ban Ghi Danh sẽ khóa sổ nhận học sinh cho niên khóa 2012-2013.

II.“Redeem Gift Certificates” Hạn chót để dùng “gift certificates” phần thưởng học sinh là ngày 31 tháng 7 năm 2012 (July 31, 2012).   Để lấy lại tiền, nếu đã ghi danh, xin mang “gift certificates” đến văn phòng giáo xứ gặp cô thư ký Vi hoặc Cha Phó Tôma Bình.  Quý vị có thể dùng certificate phần thưởng học sinh khi đến ghi danh vào hai ngày trên, giá trị của certificate tương đương với tiền mặt.

 III. Ngày Khai GiảngNiên khóa 2012-2013 sẽ khai giảng vào Chúa Nhật ngày 19 tháng 8 năm 2012 với chương trình:

-10 giờ sáng Thánh Lễ Tại Thánh Đường.

-11 giờ 30 sáng Lễ Khai Giảng tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình, xin quí phụ huynh đưa con em với đồng phục chỉnh tề đến tham dự đông đủ.         

Cám ơn sự quan tâm và cộng tác của quí vị.

 Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Giáo Dục

Giáo Khu Đồng Tiến Phân Ưu

Giáo Khu Đồng Tiến vừa nhận được tin:

Cụ Bà Maria Mai Thị Vĩnh, hiền thê cuả Cụ Ông Mai Văn Đông, từ trần ngày 23/6/2012, hưởng thọ 92 tuổi.

Nguyện xin Thiên Chúa rất nhân từ và đầy lòng thương xót sớm đưa Linh Hồn Maria về hưởng nhan thánh Chúa.

Giáo Khu Đồng Tiến chân thành phân ưu cùng Cụ Ông Mai Văn Đông và toàn thể tang quyến.

Giáo Khu Đồng Tiến

Liên  Kết Tình Yêu

 Liên Kết Trong Tình Yêu dường như là một thách đố lớn cho mọi gia đình ngày nay khi mà, cuộc sống bận rộn và mệt mỏi đang bào mòn những thời gian thân mật, cần thiết của gia đình với nhau và với Chúa.  Các anh chị muốn hâm nóng lại, hay muốn làm đẹp hơn nữa sự liên kết yêu thương trong gia đình, xin hãy dành cho nhau một cuối tuần qua khóa linh thao gia đình do Cha Hoàng Tiến Ðoàn, Dòng Tên hướng dẫn.

Thời gian:     7:00PM, 26-7 đến 12:00PM, 29-7

Địa điểm:      Loretto Spirituality Center

4000 S. Wadsworth Blvd. Littleton, CO 80213

Lệ phí:          $250/người 

Điều kiện:   Cả hai vợ chồng tham dự trọn khóa.

Ghi danh, xin liên lạc:

            Anh Việt:       303-875-9657

            Chị Hà:          303-718-3407

Để tiện việc tổ chức và vì chỗ tĩnh tâm rất giới nạn, xin quí anh chị ghi danh sớm để được tham dự trong năm nay.  Hạn chót ghi danh 15 tháng 7, 2012.

Nhóm Đồng Hành Denver kính mời.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Phân Ưu

 Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mới nhận được tin:

Cụ Bà Maria Mai Thị Vĩnh, hưởng thọ 92 tuổi mới qua đời.  Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin thành kính phân ưu và chia buồn đến Cụ Ông Mai Văn Đông cũng như Chị Quả Phụ Mai Dương Thế.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Cụ Bà Maria sớm về hưởng tôn nhan thánh Chúa.

TM. BCH Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Hội Trưởng Thân Thị Chinh

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 29 tháng 6 năm 2012 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1. Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ 13-Thường Niên,Năm B - Lm. Giuse M. Vũ Kim Ngân, CMC

2. Tin Tức & Thông Báo

3. Hạnh Tích:  Thánh Tôma, Tông Đồ

4. Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Ơn Gọi Làm Con Thiên Chúa

5. Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn: 

+Chúa Nhật 8/7/2012            Giáo Khu Fatima

+Chúa Nhật 15/7/2012            Giáo Khu Phaolô

Lớp Điều Hòa Sinh Sản

Lớp Điều Hòa Sinh Sản (NFP-Natural Family Planning) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

Chúa Nhật: 12 tháng 8 2012; 11:30am đến 2:00pm

Chúa Nhật: 16 tháng 9, 2012; 11:30am đến 2:00pm

Chúa Nhật: 7  tháng 10, 2012; 11:30am đến 2:00pm

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua www.ccli.org . HẠN CHÓT GHI DANH LÀ NGÀY 5 THÁNG 8, 2012. Các anh chị chỉ có thể ghi danh online; không thể ghi danh khi đến lớp học.

Địa Điểm:   nhà Xứ

Lớp Điều Hòa Sinh Sản đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi học trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa.

Lớp Điều Hòa Sinh Sản cũng rất hữu ích cho những anh chị hiếm muộn, hoặc muốn trì hoãn sinh con, theo phương pháp tự nhiên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp anh chị Dũng Diễm: 720-212-3918.

Giáo Xứ Phân Ưu  

Giáo Xứ nhận được tin:

 Cụ Bà Maria Mai Thị Vĩnh là Hiền Thê của Cụ Mai Văn Đông và cũng là Thân Mẫu của:

+Ông Bà Nguyễn Đức Hiệp-Long, Con Cháu (Khu Giuse)

+Ông Bà Nguyễn Văn Hoan-Lan, Con Cháu (Khu Đồng Tiến)

+Bà Quả Phụ Mai Dương Thế, Các Con, Các Cháu (Khu Thánh Tâm)

+Bà Mai Thị Nhan (Khu Đồng Tiến)

Mới qua đời, hưởng thọ 92 tuổi.  Giáo Xứ thành kính phân ưu và chia buồn cùng Cụ Mai Văn Đông, Gia Đình Các Con, Các Cháu và Tang Quyến.

Xin vì danh Chúa nhân từ và lượng từ bi hải hà của Chúa, xin thương xót và sớm đưa Linh Hồn Cụ Bà Maria về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.   Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng đã được tổ chức trong tuần qua.

 Bà Maria Nguyễn Thị Cứ là Hiền Thê của Ông Trần Văn Nhiên và la Thân Mẫu của Anh Chị Trần Gia Đạo, mới được Chúa gọi về, hưởng thọ 75 tuổi.

Giáo Xứ chân thành chia buồn và phân ưu đến Anh Chị Đạo-Uyên cùng tang quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Bà Maria về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa trên nước trời.  Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng đã được tổ chức tuần qua.

Hội Tương Trợ Bác Ái Phân Ưu

Ban Chấp Hành Hội Tuong Trợ Bác Ái thành kính phân ưu đến gia đình tang quyến về sự ra đi của:

Cụ bà Maria Mai Thị Vĩnh

Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đua Linh Hồn cụ bà Maria về Thiên Đàng huởng nhan Thánh Chúa.

Ban Chấp Hành Hội xin quý ông bà anh chị em trong hội thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Maria và mau mắn đóng góp cho BCH Hội. Xin cám ơn quý vị

BCH Hội Tương Trợ Bác Ái

Cảm Tạ và Tri Ân  

Với tấm lòng biết ơn sâu xa, gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân:

+Cha Giuse M. Vũ Kim Ngân, Chánh Xứ NVTĐ Việt Nam Denver

+Cha Thomas M. Nguyễn Tuấn Bình, Phó Xứ NVTĐ Việt Nam Denver

+Thầy Phó Tế Laurensô Ngô Thế Tòng

+Hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh

+Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô

+Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong Cộng Đoàn Giáo Xứ NVTĐVN Denver

+Các bà con và bạn hữu xa gần

Đã thăm viếng, gọi điện thoại, gửi thiệp và hoa phân ưu, đặc biệt đã tham dự các Thánh Lễ Phát Tang, Thánh Lễ An Táng và đọc kinh cầu nguyện và tiễn đưa linh cữu Vợ, Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng con là:

Bà Maria Nguyễn Thị Cứ

Được Chúa gọi về lúc 11 giờ đêm ngày 22/6/2012, hưởng thọ 75 tuổi.  Trước sự ưu ái chân thành đối với tang gia của chúng tôi.

Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những sơ sót và lầm lỗi, kính mong Quý Cha, Quý Thầy và Quý Vị niệm tình tha thứ.

Tang Gia Đồng Cảm Tạ

Chồng:  Trần Văn Nhiên

Trưởng Nam:  Trần Gia Đạo, Vợ và các con cháu

Trưởng Nữ:  Trần Thị Hữu

Thứ Nữ:  Trần Thị Bảy

Thứ Nam:  Trần Viết Trà

Thứ Nữ:  Trần Thị Chín

Thứ Nữ:  Trần Thị Mười

Cháu Đích Tôn:  Trần Thanh Bình, vợ và con