Bản Tin Mục Vụ Số 1081
ngày 17 tháng 6 năm 2012

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 24/6/2012, lúc 9:30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 24 tháng 6 năm 2012 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho “Peter’s Pence Collection” do Tổng Giáo Phận Denver kêu gọi.  Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.  Chân thành cám ơn.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 7/2012 (ngày 1 tháng 7 năm 2012), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 15 chiều (sau lễ 3 của ngày Chúa Nhật), ngày 24 tháng 6 năm 2012.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Lễ Hiền Phụ/Father's Day

Chúa Nhật ngày 17 tháng 6 năm 2012, Giáo Xứ hợp với dân tộc Hoa Kỳ mừng ngày Hiền Phụ, để nói lên lòng biết ơn đối với những người Cha trong gia đình, những người Cha Tinh Thần-tức các Vị Linh Mục, Giám Mục,...  Cũng trong chiều hướng đó Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ dành ngày 17/6 để cầu nguyện đặc biệt cho các người Cha còn sống, những người Cha đã qua đời. 

Giáo Xứ tổ chức Ngày Hiền Phụ như sau:

10:00 sáng:  Rước Kiệu Thánh Giuse xung quanh thánh đường.  Sau rước kiệu sẽ dâng thánh lễ Chúa Nhật tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

Xin kính mời quý ông bà anh chị sắp xếp thời giờ đến tham dự rước kiệu cũng như tham dự  thánh lễ sốt sắng và đông đủ.

Ngày Hiền Phụ năm nay chỉ có 1 thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Giáo Xứ sẽ không có lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa. 

Lưu Ý:  Quán Ăn của Giáo Xứ đóng cửa.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 5/2012 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (6/5/2012)                    $4,528.88 

     +Bỏ Giỏ CN (13/5/2012)                 $4,235.51

     +Bỏ Giỏ CN (20/5/2012)                 $4,128.00 

     +Bỏ Giỏ CN (27/5/2012)                 $4,474.32 

                 Tổng Cộng (1):                   $17,366.71

2.  Quán:

     -Giáo Khu Phaolô                            $  2,300.00 

     -Giáo Khu Lộ Đức                           $  2,298.00 

     -Giáo Khu Phêrô                              $  2,800.00 

+Ủng Hộ                                                 $       50.00 

+Nhân Danh                                         $14,122.00

+Quảng Cáo                                          $     260.00    

+Bia Các Khu                                        $     442.00    

+Hòm Khấn                                           $  1,122.54    

+Dùng Hội Trường Thánh Giuse      $     500.00    

+Ủng Hộ Hoa Đức Mẹ                         $     100.00   

+Các Thứ Trả Lại                                  $       84.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                              $     100.00    

                 Tổng Cộng (2):                   $24,178.54

3. Tiệc Cưới:

      Thu:

+30% Cưới (Wed May 19,2012)    $  4,135.00

+Bia                                                    $     463.84

+Champaigne                                   $     384.65

+Ủng Hộ Tip                                      $     295.97

+Deposited                                       $    250.00

            Tổng Thu Cưới (3):             $5,529.46

Chi:

*Champaigne                            $244.65

*Beers                                         $368.00

*Dọn Bàn & Ghế                       $560.00

*Rửa Chén & Đĩa                     $510.00

*Security                                     $300.00

*Bảo Hiểm cho Tiệc Cưới       $100.00

     Tổng Chi Cưới (4):                          $2,082.65

     Còn Lại Tiệc Cưới (3):                  $3,446.81

     Tổng Số Thu (1),(2) & (3):            $44,992.06

Phần Chi:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                   $4,000.52

+Lương Văn Phòng                            $2,093.90

+Food and Gas cho 2 Cha                 $1,316.91 

+Các Loại Thuế City & State              $1,242.02

+Đổ Rác Giáo Xứ                                 $   118.89

+Ga Điện, Nước                                   $4,484.85

+Church Supplies                                $   275.91

+Vòng Hoa Phân Ưu                          $   491.88

+Hoa Ngày Hiền Mẫu                          $1,310.21

+Kitchen Supplies                                $1,043.66     

+Maintenance Supplies                      $3,429.87

+Điện Thoại, Cable & Internet           $   425.50  

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                          $3,289.00

+Thuê Máy Copy/Office Supply         $   621.98

+Giáo Xứ, Quý Cha Tĩnh Tâm           $2,775.01

+Food cho Người Làm Thứ Hai        $   165.83

+Beers Các Khu                                   $   442.00 

+Địa Phận

   *Cathedraticum                                  $4,838.00

   *Catholic School Assistance           $2,391.00

   *Seed of Hope                                    $   315.00

   *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ             $2,118.92

 *Worker Comp.                                     $     41.75

+Bank Charge                                       $       2.00

                 Tổng Cộng Chi:                  $37,234.61

Chúc Mừng Tân Ban Chấp Hành Hội Tương Trợ

Giáo Xứ hân hoan chúc mừng Tân Ban Chấp Hành Hội Tương Trợ Bác Ái:

+Cố Vấn                         Bà Nguyễn Thị Thang

+Hội Trưởng                  Ông Huỳnh Ngọc Phương

+Hội Phó                        Ông Trần Văn Tài

+Thư Ký&Thủ Quỹ       Bà Phạm Thị Thiêm

Nguyện chúc Tân Ban Chấp Hành Hội Tương Trợ Bác Ái luôn mạnh khoẻ và có thêm nhiều hội viên mới tham gia. 

Giáo Xứ cũng không quên cám ơn Cựu Ban Chấp Hành Tương Trợ Bác Ái đã phục vụ Giáo Xứ trong nhiều năm qua. Xin Chúa và Mẹ Maria Thăm Viếng luôn chúc lành và ban muôn hồng ân xuống cho quý vị.

Giáo Khu Phêrô Mừng Lễ Bổn Mạng

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô trân trọng kính mời Quý Gia Đình thuộc Giáo Khu Phêrô đến tham dự Thánh Lễ Bổn Mạng của Giáo Khu vào Chúa Nhật ngày 1 tháng 7 năm  2012, Lễ 3, tại Thánh Đường Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam.

Xin quý gia đình cố gắng sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ Bổn Mạng của Giáo Khu để cầu nguyện cho Quý Gia Đình còn sống cũng như những người đã qua đời.   Chân thành cám ơn.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô

Phó Khu Trương Công Sơn

Giáo Khu Phêrô Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô chân thành tri ân những quý vi dưới đây đã ủng hộ cho Quý Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  ÔB Lập                      120 lbs Thịt Gà

2.  ÔB Kính Diệp           Xôi Cúc

3.  Chị Hoa                     Sương Sa

4.  Cám Ơn Ban Rửa Chén

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thì giờ đến giúp Giáo Khu nhân ngày trực quán.  Nguyện xin Chúa ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô

Phó Khu Trương Công Sơn

Giáo Khu Thánh Tâm Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm xin chân thành cám ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu bán quán ngày 10/6/2012:

1.  Bà Cố Đức Ông Quang                 $100.00

2.  Phở 88                                              $100.00

3.  Ẩn Danh                                           $100.00

4.  AC Đại Hồng                                    Nước Lạnh

5.  Chị Hồng Xuân                               Bò Viên

6.  Ẩn Danh                                           Thai Tea

7.  Phở 75                                              Nồi Phở

8.  AC Lợi Sa                                         Bánh Khoai Mì, Bánh Bò

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm cũng không quên cám ơn tất cả những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến giúp giáo khu nhân ngày trực quán.  Nguyện xin Chúa ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm

Trưởng Khu Đỗ Nhật Tân

Giáo Khu Giuse Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày bán quán ngày 3/6/2012:

1.  AC Tuấn Thủy                     1 thùng vịt

2.  AC Tuấn Thu                       $30.00

3.  AC Ninh Thủy                      Nước Ngọt ($40)

4.  Ẩn Danh                               Thùng Dầu Ăn

5.  Chị Phan Hién                    $40.00

6.  Quý ÔB                                 2 bịch rau húng

7.  Chị Mỹ                                   Thai Tea/Boba

8.  ÔB In                                     $50.00

9.  AC Thái                                 $50.00

10.  ÔB Châu                            $50.00

11.  ÔB Tiến                               $40.00

12.  Ẩn Danh                             Các Lại Mắm

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse cũng không quên cám ơn những qúy vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến giúp giáo khu trong tuần qua và đem lại kết quả tốt đẹp.  Nguyện xin Thánh Tâm Chúa, Trái Tim Đức Mẹ ban nhiều hồng ân xuống cho quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse

Trưởng Khu Lê Văn Đức

Hội Đền Tạ Mừng Lễ Bổn Mạng

Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ trân trọng kính mời quý Hội Viên Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ đến tham dự Thánh Lễ Bổn Mạng của Hội vào ngày 24/6/2012, Thánh Lễ Thứ Ba của ngày Chúa Nhật.

Xin quý Hội Viên cố gắng sắp xếp thời giờ đến tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho các Hội Viê còn sống cũng như đã qua đời.

Thành thật cám ơn.

TM. Ban Chấp Hành Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Hội Trưởng Lê Thị Cát Lâm

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 29/4/2012 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận.  Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $28,422.00.  Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.  Chân thành cám ơn.

Liên  Kết Tình Yêu

 Liên Kết Trong Tình Yêu dường như là một thách đố lớn cho mọi gia đình ngày nay khi mà, cuộc sống bận rộn và mệt mỏi đang bào mòn những thời gian thân mật, cần thiết của gia đình với nhau và với Chúa.  Các anh chị muốn hâm nóng lại, hay muốn làm đẹp hơn nữa sự liên kết yêu thương trong gia đình, xin hãy dành cho nhau một cuối tuần qua khóa linh thao gia đình do Cha Hoàng Tiến Đoàn, Dòng Tên hướng dẫn.

Thời gian:         7:00 tối, 26-7 đến 12:00 trưa, 29-7, 2012

Địa điểm:           Loretto Spirituality Center

                             4000 S. Wadsworth Blvd. Littleton, CO 80213

Lệ phí:                $250/người  

Điều kiện:        Cả hai vợ chồng và tham dự trọn khóa.

Ghi danh, xin liên lạc:

     Anh Việt:       303-875-9657

     Chị Hà:          303-718-3407

Để tiện việc tổ chức và vì chỗ tĩnh tâm rất giới nạn, xin quí anh chị ghi danh sớm để được tham dự trong năm nay.  Hạn chót ghi danh 15 tháng 7, 2012.

Nhóm Đồng Hành Denver kính mời.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Thông Báo

Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin trân trọng kinh mời toàn thể hội viên đến tham dự Thánh Lễ Hiền Phụ (Father's Day) vào Chúa Nhật ngày 17/6/2012, lúc 10 giờ sáng, trước thánh lễ sẽ có rước kiệu Thánh Giuse xung quanh nhà thờ.

Xin Quý Hội Viên nhớ mặc đồng phục và mang theo cờ hội.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2012 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ 11 Thường Niên- Năm B - Rev. Toma Nguyễn Tuấn Bình, CMC

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Hạnh Tích:  Thánh Paulinô Nôlanô: Giám Mục

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Sống Yêu Thương Như Chúa

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn: 

+Chúa Nhật 24/6/2012     Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

+Chúa Nhật 1/7/2012         Giáo Khu Thánh Gia

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Cảm Tạ

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

+Cha Xứ Vũ Kim Ngân, CMC Giáo Xứ NVTĐVN Denver

+Cha Phó Xứ Nguyễn Tuấn Bình, CMC

+Cha Giuse Cao Minh Thái

+Cha Vincent Phùng An Toàn

+Cha Phêrô Đinh Tiến Hoàng

+Các Đoàn Thể và Toàn Quan Khách

+Quý Cụ, Quý Ông Bà và Thân Bằng Quyến Thuộc

Đã đến tham dự Thánh Lễ một năm cho Linh Hồn Ông Vincentê Vũ Gia Xuân.

Kính thưa Quý Cha cùng toàn thể quý quan khách, chắc hẳn chúng tôi sẽ không thiếu điều sơ xuất, kính xin quý vị niệm tình tha thứ.

Bà Quả Phụ Maria Anna Vũ Gia Xuân

Các Con và Các Cháu xin chân thành cảm tạ

Thông Báo về Việc Khám Bệnh & Thử Máu

Nhằm giúp đỡ và phục vụ Cộng Đồng người Việt tại Colorado, Hội Trái Tim Bác Ái đã liên lạc với cơ quan Y Tế (CAHEP) để giúp khám bệnh và thử máu cho Cộng Đồng Người Việt tại Colorado:

Buổi khám bệnh này được tổ chức như sau:

+Ngày:  Chúa Nhật ngày 24/6/2012

+Tại:  Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam

           4655 Harlan St.

           Wheat Ridge, CO  80033

+Thời Gian:  từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều

-Thử Máu với lệ phí là   $30.00.  Máu của quý vị sẽ được gửi đến phòng Lab để phân tích về cao mỡ, tiểu đường, gan, thận, và nhiều thứ khác.  Nếu muốn thử máu, quý vị phải nhịn ăn 12 tiếng trước khi thử, xin uống nước nhiều khi đi thử nghiệm.

Ngoài ra, chúng tôi còn có khám nghiệm:  Thử Xương, khám mắt, khám răng, đo áp huyết máu, khám ngực miễn phí.  Các dịch vụ này sẽ do Bác Sĩ Trần Ngọc Hùng, Nha Sĩ Hoàng Duy Khiêm, Bác Sĩ Nhãn Khoa Ngô Văn Phượng và một số thuộc anh em trong cơ quan y tế CAHEP đảm trách.

Cơ quan y tế CAHEP cần các em dưới 5 tuổi để thử nghiệm với nước biển, hoàn toàn không dùng kim chích hoặc bất cứ loại thuốc nào.  Sau khi thử nghiệm, gia đình các em sẽ nhận được $25 dollars.

Muốn biết thêm nhiều chi tiết khác xin liên lạc:  Đặng Y số điện thoại:  303 931-9016 hoặc 303 499-6938