Bản Tin Mục Vụ Số 1077
ngày 20 tháng 5 năm 2012

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 20/5/2012, lúc 9:30 sáng, trên lầu 2, trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 20/5/2011 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 để giúp cho Công Giáo Truyền Thông.  Giúp họ có phương tiện để chia sẻ cho mọi người công giáo biết tin tức về Giáo Hội Công Giáo trên đài phát thanh, trên Ti Vi và trên Mạng (Internet).  Xin quý ông bà anh chị em tích cực đóng góp cho lần khuyên góp trên.  Chân thành cám ơn.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng, ngày 3/6/2012, tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 27 tháng 5 năm 2012.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Phòng Trẻ Khóc Trong Thánh Đường

Các Anh Chị có các em nhỏ mang đến thánh đường để dự lễ Chúa Nhật hoặc các Thánh Lễ trọng, buộc xin các Anh Chị cố gắng mang  các em vào phòng trẻ khóc để tránh chia trí, phiền toái cho  những người đi dự lễ.

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 29/4/2012 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận.  Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $28,422.00.  Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.  Chân thành cám ơn.

Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Tạ ơn Chúa, Giáo Xứ chúng ta đã có được một đêm Đại Nhạc Hội thật vui vẻ, nhiều người tham dự, đạt nhiều thành quả tốt đẹp cho Giáo Xứ, với sự hiệp nhất và cộng tác chặt chẽ của các đoàn thể, các giáo khu và giáo dân trong giáo xứ. Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên xin đặc biệt chân thành cảm tạ:

· Cha Xứ Vũ Kim Ngân và Cha Phó Nguyễn Tuấn Bình

· Hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài chánh

· Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã giúp bán thực phẫm và quán nước

· Về phần ẩm thực xin cám ơn các Giáo Khu, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ và các quý vị đã đóng góp các món ăn, thức uống cho các Giáo Khu và Hội Đoàn.

· Ban Văn Nghệ với sự hướng dẫn của anh Nguyễn Thế Năng

· Ban Trang Trí, Âm Thanh và Ánh Sáng do anh Vũ Kym Thanh phụ trách.

· Các anh chị thiện nguyện viên trong nhóm làm vệ sinh dưới sự hướng dẫn của anh Sĩ

· Ban An Ninh, các ban ngành, đoàn thể

· Anh Thống, và các anh chị khác đã giúp xếp bàn ghế,

· Các anh chị em trong văn phòng giáo xứ

· Các vị ân nhân đã ủng hộ thực phẩm, hiện kim

· Các quý vị đã giúp trang hoàng hội trường

· Các thiện nguyện viên mà không có trong đoàn thể nào cả

· Các quý vị đã giúp bán vé vào cửa

· Các quý vị giúp làm bích chương quảng cáo

· Các quý vị giúp đưa đón ca sĩ

· Và tất cả các quý vị đã đến tham dự đêm Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Mặc dầu đã cố gắng hết sức, song Ban tổ chức cũng không tránh khỏi những sơ suất,thiếu sót,  xin quý Cha cùng toàn thể quý vị niệm tình tha thứ.

Nguyện xin CHÚA – ĐỨC MẸ - THÁNH CẢ GIUSE ban muôn ơn lành trên quý Cha và toàn thễ quý vị.

Xin chân thành cám tạ

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội

Lê Minh Sơn / Trịnh Ngọc Long

Tổng Kết Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên xin được báo cáo chi thu như sau:

1.    Thu:

            +Bán Vé                                            $26,880.00

            +Thực Phẩm/Bia/Nước                  $10,527.00 

            +Ủng Hộ                                            $  8,791.00 

                                    Tổng Cộng Thu:    $46,198.00

2.    Chi:

            -Ca Sĩ/Vé Máy Bay/Hotel/Ban Nhạc         $17,382.42

            -Âm Thanh                                                   $     500.00

            -Cảnh Sát & Security                                 $  1,284.00

            -Beer & Nước                                             $  1,419.66

            -Mua Thức Ăn                                             $  1,689.10 

            -In Poster                                                     $       40.00

            -Trang Trí Sấn Khấu                                   $     301.26

                                               Tổng Số Chi:          $22,616.44

                                            Giáo Xứ Còn Lại:  $23,581.56

Ủng Hộ Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên chân thành cám ơn tất cả mọi sự đóng góp, ủng hộ của những ân nhân, mạnh thường quân và tất cả quý ông bà anh chị em.

Xin tri ân:

1.  Tiệm Vàng Kim Lý               $   300.00

2.  Ông Bà Lê Điền                   $   100.00

3.  Cô Phùng Mỹ Dung            $   100.00

4.  Ẩn Danh                               $   200.00

5.  ÔB Hồ Huynh                      $     50.00

6.  AC Tính Sô                           $   200.00

7.  AC An Linh                          $     50.00

8.  Thầy Sáu Tâm                     $   100.00

9.  Bà Huyện                             $     50.00

10. ÔB Hoàng Gia Viễn           $   200.00

11.  Chợ Tây Đô                       $   300.00

12.  ÔB Trần Ngọc Lợi             $   100.00

13.  AC Long Liên                    $   100.00

14.  Cụ Hội                                 $     40.00

15.  Ẩn Danh                             $   100.00

16.  Võ Anh                                $     50.00

17.  AC Mai Huy Hoan             $   200.00

18.  Ẩn Danh                             $   100.00

19.  ÔB Nguyễn Văn Tài         $   100.00

20.  AC Phạm Tấn Hiếu          $   200.00

21.  AC Sơn Thủy                    $1,000.00

22.  AC Trịnh Ngọc Long        $   200.00

23.  Chị Thủy                             $     60.00

24.  Phở 95                                $   200.00

25.  ÔB Cố Đỗ Ngọc Hòa        $   100.00

26.  AC Tuyết Khanh               $     40.00

27.  Chị Sa GKĐMHCG           $   100.00

28.  AC Văn Dũng                    $   100.00

29.  AC Ái GKĐMHCG             $   100.00

30.  AC Thanh Chinh              $   200.00

31.  AC Ng. Thanh Hải           $   150.00

32.  AC Nguyễn Khai               $   200.00

33.  ÔB Nguyễn Cả                  $   100.00

34.  AC Đỗ Trường                   $   100.00

35.  Phở Duy 3 Aurora             $   300.00

36.  ÔB Lê Văn Kiên                $     40.00

37.  ÔB Sử Ngọc Minh             $   200.00

38.  ÔB Cố Ng. Văn Thỏa       $   200.00

39.  Anh Hùng Lê                     $   200.00

40.  AC Trương Công Sơn     $   100.00

41.  Ẩn Danh                             $   100.00

42.  ÔB Tình Nguyễn               $     20.00

43.  Ẩn Danh                             $     20.00

44.  AC Hạnh Thúy                  $   500.00

45.  Cô Ng. Kim Ngân             $     50.00

46.  Hội Các Bà Mẹ                Gỏi Thập Cẩm

47.  Hội Đền Tạ TT Đức Mẹ    Xôi (còn tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

Văn Phòng Giáo Xứ:  303 431-0382

Anh Lê Minh Sơn    303 997-5879

Anh Trịnh Ngọc Long         303 452-5504

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 4/2012 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (1/4/2012)                    $  5,038.17

     +Bỏ Giỏ CN (8/4/2012)                    $10,004.25

     +Bỏ Giỏ CN (15/4/2012)                 $  4,972.32

     +Bỏ Giỏ CN (22/4/2012)                 $  4,953.56

     +Bỏ Giỏ CN (29/4/2012)                 $  4,472.18

                 Tổng Cộng (1):  $29,440.48

2.  Quán:

     -Giáo Khu Thánh Tâm                    $  3,548.00

     -Giáo Khu Thánh Gia                     $  4,000.00

     -Giáo Khu Fatima                            $  2,953.00

     -Giáo Khu Đồng Tiến                      $  3,786.00

+Ủng Hộ                                                 $  1,414.00

+Nhân Danh                                         $21,252.00

+Quảng Cáo                                          $     640.00

+Bia Các Khu                                        $     598.00

+Hòm Khấn                                           $     910.75

+Rửa Tội Trẻ Em                                  $     190.00

+Dùng Hội Trường Thánh Giuse      $     350.00

+ACA Rebate                                        $  3,200.00

+Đặt Cọc Đám Cưới                            $  1,250.00

+Ủng Hộ Hoa Phục Sinh                    $     440.00

+Bounce Check                                 $     300.00

                 Tổng Cộng (2):  44,831.75           

Tổng Số Thu (1) & (2):  $74,272.23

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                           $3,965.47

     +Lương Văn Phòng                                   $2,093.90

     +Food and Gas cho 2 Cha                         $   238.37

     +Các Loại Thuế City & State                     $4,123.99

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                        $   118.45

     +Ga Điện, Nước                                          $4,020.75

     +Church Supplies                                       $1,307.34

     +Nước Uống                                              $     74.80

     +Kitchen Supplies                                       $   730.74  

     +Office Supplies                                          $   384.32

     +Bánh Lễ                                                      $   459.49

     +Maintenance Supplies                             $2,956.60

     +Điện Thoại, Cable & Internet                   $   424.23

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                 $3,289.00

     +Thuê Máy Copy/Office Supply                $   517.31

     +Tĩnh Tâm, Giải Tội, Supplies                   $2,695.82  

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                         $4,838.00

        *Catholic School Assistance                  $2,391.00

        *Seed of Hope                                           $   315.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                     $2,118.92

        *Worker Comp.                                          $     41.75

     +Bank Charge                                              $       2.00

                                         Tổng Cộng Chi:  $37,107.25

Giáo Khu Lộ Đức Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức chân thành tri ân đến những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu dịp Đại Nhạc Hội vừa qua:

1.  Chú Đề                     Chè

2.  Cô Liên                     Xôi

3.  Chị Oanh                  Cơm Chiên

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức

Trưởng Khu Lương Huy Luật

Rao Hôn Phối

1. Anh Huỳnh Phục Hưng con Ông Huỳnh Quang Truy và Bà Lê T. Ngọc Duyên hiện cư ngụ tại Aurora, Colorado muốn kết bạn với Chị Ngô Anh Phương (Hannah) con Ông Ngô Quốc Anh (qua đời) và Bà Nguyễn T. Mai Hạnh hiện cư ngụ tại Lakewood, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

2. Anh Mai Hoàng Phúc (Steven) con Ông Mai Văn Chi và Bà Trần Diễm Trang hiện cư ngụ tại Highland Ranch, Colorado muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thu Cúc con Bà Nguyễn Thị Nhan hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ St. Mary Littleton, Colorado.  (2)

3. Anh Lê Viết Tín hiện cư ngụ tại Denver con Ông Lê Viết Hùng (qua đời) và Bà Nguyễn T. Mỹ Nhân ở Wheat Ridge muốn kết bạn với Chị Nguyễn Vũ Thanh Nhàn hiện cư ngụ tại Denver con Ông Nguyễn văn Thống (qua đời) và Bà Võ Thị Hoa (qua đời) Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver. (2)

4.  Anh Nguyễn Bình con Ông Nguyễn Du (John) và Bà Lê Thị Sinh  hiện cư ngụ tại Aurora, Colorado muốn kết bạn với Chị Nguyễn Đặng Đoan Trang hiện cư ngụ tại Aurora, Colorado con Ông Nguyễn Văn Định và Bà Đặng Thị Hiếu ở Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver. (2)

5. Anh Nguyễn Đại Thắng con Ông Nguyễn Quí Lợi và Bà Võ T. Ngọc Quí hiện cư ngụ tại Westminster, Colorado muốn kết bạn với Chị Lê Thị Kim-Anh con Ông Lê Văn Thành và Bà Nguyễn Thị Hột hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

6. Anh Đoàn Khắc Thiên-Ân con Ông Đoàn Khắc Cảnh và Bà Nguyễn T. Kim-Ngân hiện cư ngụ ở Arvada, Colorado muốn kết bạn với Chị Đinh Thụy Holly con Ông Đinh Quang Tuyên và Bà Đinh Thị Mùi (qua đời) hiện cư ngụ Oklahoma City, Oklahoma. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Thánh Anrê Dũng Lạc ở OkC, Oklahoma. (2)

Ai biết các đôi liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định (Tất cả 6 đôi sẽ cưới vào tháng 8, 2012)

Thông Báo Của Ủy Ban Gia Đình

Truyền Thông: Lợi và Hại

Xin mời các phụ huynh và các bạn trẻ đến tham dự buổi thuyết trình với đề tài “Truyền Thông: Lợi và Hại” do anh Trần Khôi trình bày: 

+Thứ Bảy  ngày 26 tháng 5, 2012

+Lúc:  7:15 PM đến 9:00 PM

+Tại:  Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà truyền thông đã, đang và sẽ tiếp tục tác động rất nhiều đến đời sống mỗi ngày. Chúng ta sẽ đi vào lạc hậu và thiếu hiểu biết nếu không có thông tin. Tuy nhiên, những cạm bẫy về truyền thông trên báo, đài, computer cũng như những lừa gạt trên Internet, trên Smartphone … khiến rất nhiều người trong chúng ta lo lắng. Sử dụng và tận dụng những ưu điểm và tính năng tốt của truyền thông sẽ giúp chúng ta bước đến cánh cửa tri thức của nhân loại.

Đến với buổi thuyết trình “Truyền Thông: Lợi và Hại”, quý vị phụ huynh và các bạn trẻ sẽ được nghe phân tích và trình bày những đề tài rất thiết thực:

Phần I: Truyền thông (15 phút)

-          Truyền Thông và những ảnh hưởng xã hội.

-          Truyền Thông và những giáo huấn của Giáo Hội.

Phần II: Computer và Smartphone (35 phút)

-          Những điều nên và không nên khi sử dụng Computer và Smartphone.

-          Bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính trên Internet và Smartphone.

-          Bảo vệ con cái mình trước những cạm bẫy trên Internet và Smartphone.

Phần III: Giải đáp thắc mắc (10 phút)

Phần IV: Hướng dẫn và thực tập trên Laptop và Smartphone (từ 30 phút đến 60 phút)

-          Hướng dẫn download, cài đặt và thực tập chi tiết.

-          Phụ huynh và các bạn trẻ nên mang theo máy laptop để tham dự Phần IV.

Chuẩn bị:  Miễn phí, nhưng cần ghi danh trước. Người tham dự cần ghi danh trước để chuẩn bị tài liệu  và để ban tổ chức biết rõ số người tham dự nhằm in ra đủ CD và chi tiết khác để giúp quý vị.

Xin lấy đơn ghi danh tại Văn phòng Giáo xứ và nộp lại cho Văn phòng trước thứ Hai, ngày 21 tháng 5.

Mọi thắc mắc, xin liên lạc:

*Trần Thụy Hùng (720) 206-8101

*Trần Khôi (303) 259-8686.

Hội Tương Trợ Bác Ái Mừng Lễ Bổn Mạng:

Được phép của Cha Xứ, Hội Tương Trợ Bác Ái sẽ mừng lễ Bổn Mạng, Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave, vào Lễ 8:00AM, Chúa Nhật, 27/5/2012. Xin quí hội viện tới tham dự lễ bổn mạng để cầu nguyện cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời, cho Hội được phát triển hơn.

Sau Thánh Lễ Bổn mạng, Hội có tiệc trà nhẹ tại Hội Trường Thánh Giuse vào 9:30AM, xin mời quí hội viên xuống chung vui

Vì BCH cũ của Hội đã hết nhiệm kỳ (2008-2011), với sự chấp nhận của Cha Chánh xứ, trong dịp này, quí hội viên sẽ bầu BCH mới cho Hội.

Xin quí hội viên sắp xếp công việc để tham dự để mừng Lễ Bổn Mạng của Hội. Chân thành cám ơn quí hội viên.

TM Ban Chấp Hành,

H.Trưởng Nguyễn Thị Thang.

Thông Báo Ghi Danh Niên Khóa 2012-2013

Ban Ghi Danh trân trọng thông báo cùng quý phụ huynh ngày giờ; và thủ tục ghi danh các lớp Giáo Lý/Việt Ngữ/ TNTT cho niên khóa 2012-2013 như sau:

1.  Thời Gian và Địa Điểm:

     Địa điểm:  Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

·         Thời gian ghi danh:  11:30 am - 1:30 pm bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 15 tháng 4 năm 2012 và các Chúa Nhật trong tháng Tư và tháng Năm, năm 2012.

·         Riêng Chúa Nhật ngày Hiền Mẫu 13/5/2012 tất cả thầy cô và các em nghỉ học, không có ghi danh.

2.  Điều Kiện Ghi Danh:    

- Học sinh từ 6 tuổi trở lên (Sinh năm 2006)

- Học sinh trên 10 tuổi, chưa từng theo học các chương trình Giáo Lý/Việt Ngữ tại giáo xứ, cần có giấy tờ chứng nhận đã được Rửa Tội và Xưng Tội – Rước Lễ lần đầu khi đến ghi danh.

Gia đình đã gia nhập và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ, xin mang biên nhận đóng Nhân Danh 2012 để chứng minh.

- Phụ Huynh đồng ý cam kết làm cộng tác thiện nguyện với Ban Giáo Dục 8 tiếng trong niên khóa 2012-2013. 

3.  Học Phí:

- Học phí cho mỗi học sinh: $80.00.

- Trong gia đình đông con, từ em thứ 3 trở đi, học phí mỗi em $60.00

4.  Ghi Danh sau thời hạn ấn định:

- Ngoài thời hạn trên, sẽ có hai ngày ghi danh bổ túc (trễ) và sẽ được thông báo sau.

- Lệ Phí ghi danh trễ là :  $150.00 mỗi em.

- Sau 2 ngày ghi danh bổ túc này, sẽ khóa sổ nhận học sinh cho niên khóa 2012-2013.

5.  Khai Giảng Niên Khóa 2012-2013:  Chúa Nhật ngày 19 tháng 8 năm 2012

Vì cần thời gian để các thầy cô chuẩn bị tài liệu sách vở, sắp xếp lớp học, xin quý phụ huynh vui lòng đến ghi danh cho các em vào những ngày giờ đã định trên.

Chân thành cám ơn sự cộng tác của quí vị.

 Ban Ghi Danh

Liên  Kết Tình Yêu

 Liên Kết Trong Tình Yêu dường như là một thách đố lớn cho mọi gia đình ngày nay khi mà, cuộc sống bận rộn và mệt mỏi đang bào mòn những thời gian thân mật, cần thiết của gia đình với nhau và với Chúa.  Các anh chị muốn hâm nóng lại, hay muốn làm đẹp hơn nữa sự liên kết yêu thương trong gia đình, xin hãy dành cho nhau một cuối tuần qua khóa linh thao gia đình do Cha Hoàng Tiến Đoàn, Dòng Tên hướng dẫn.

Thời gian:         7:00 tối, 26-7 đến 12:00 trưa, 29-7, 2012

Địa điểm:           Loretto Spirituality Center

                             4000 S. Wadsworth Blvd. Littleton, CO 80213

Lệ phí:                $250/người  

Điều kiện:        Cả hai vợ chồng và tham dự trọn khóa.

Ghi danh, xin liên lạc:

     Anh Việt:       303-875-9657

     Chị Hà:          303-718-3407

Để tiện việc tổ chức và vì chỗ tĩnh tâm rất giới nạn, xin quí anh chị ghi danh sớm để được tham dự trong năm nay.  Hạn chót ghi danh 15 tháng 7, 2012.

Nhóm Đồng Hành Denver kính mời.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 18 tháng 5 năm 2012 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời-Năm B - Lm. Tôma Nguyễn Tuấn BÌnh

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Hạnh Tích:  Thánh Bênađô thành Siêna, Linh Mục

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Mẹ Maria là gương các nhân đức

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn: 

+Chúa Nhật 27/5/2012          Giáo Khu Lộ Đức

+Chúa Nhật 3/6/2012              Giáo Khu Giuse

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Giáo Khu Lộ Đức Phân Ưu

Giáo Khu Lộ Đức mới nhận được tin Sơ Anna Yến là em ruột của Bà Pontius Hảo thuộc Giáo Khu Lộ Đức mới được Chúa đón về.

Giáo Khu Lộ Đức thành kính phân ưu và chia buồn đến Bà Pontius Hảo cùng tang quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Sơ Anna Yến về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi tang quyến trong lúc đau buồn này.

Trưởng Khu Lộ Đức

Lương Huy Luật

Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ Phân Ưu

Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ thành kính phân ưu đến Ông Bà Vũ Hoài Chương cùng tang quyến vì sự ra đi của Cụ Giuse.  Nguyện Thánh Tâm Chúa cùng Trái Tim vẹn sạch Mẹ Maria sớm đưa Linh Hồn Cụ về hưởng nhan thánh Chúa và Mẹ Maria.

Thay mặt toàn thể Hội Viên Hội Đền Tạ thành kính phân ưu.

Hội Trưởng Bà Lê Thị Cát Lâm

Hội Tương Trợ Bác Ái Phân Ưu

Ban Chấp Hành Hội Tuong Trợ Bác Ái thành kính phân ưu đến gia đình tang quyến về sự ra đi của:

Ông Giuse Nguyễn Văn Hiến

Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đua Linh Hồn Ông Giuse về Thiên Đàng huởng nhan Thánh Chúa.

Ban Chấp Hành Hội xin quý ông bà anh chị em trong hội thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse và mau mắn đóng góp cho BCH Hội. Xin cám ơn quý vị

BCH Hội Tương Trợ Bác Ái

Trong Niềm Cảm Mến Tri Ân

Toàn thể tang gia chúng con xin chân thành cảm tạ:

+Cha Chánh Xứ Giuse M. Vũ Kim Ngân, CMC

+Cha Phó Tôma Nguyễn Tuấn Bình, CMC

+Cha Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, Việt Nam

+Quý Thầy Phó Tê, Quý Tu Sĩ Nam Nữ

+Quý Vị Trong Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh

+Khu Phêrô

+Nhóm Thánh Niên và Gia Đình Trẻ

+Hội Legiô Mariae

+Nhóm Cầu Nguyện Hàng Tuần

+Hội Tương Trợ Bác Ái

+Đoàn TNTT Kitô Vua-Denver

+Ban Giáo Dục

+Ca Đoàn Thánh Linh

+Quý Thông Gia cùng toàn thể Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu Xa Gần.

Vì tình thương và lòng ưu ái, đã đến viếng thăm, gọi điện thoại, phâu ưu, cầu nguyện, hiệp dâng Thánh Lễ và tiễn đưa người thân yêu của chúng con là:

Maria Phạm Thị Bôn

đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Chúng con tin rằng, nhờ lời cầu nguyện của Quý Cha, Quý Tu Sĩ và toàn thể quý vị, Chúa sẽ thương xót sớm đưa Linh Hồn Maria Phạm Thị Bôn vào hưởng vinh quang nước Ngài.  Sự hiện diện của Quý Cha, Quý Tu Sĩ, và toàn thể quý vị là niềm an ủi lớn lao cho tang quyến chúng con.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành và trả công bội hậu cho quý Cha, quý Tu Sĩ và toàn thể quý vị.  Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi thiếu sót.  Kính xin quý Cha, quý Tu Sĩ cùng toàn thể quý vị vì tình thương miễn thứ cho.

Tang Gia Đồng Bái Tạ