Bản Tin Mục Vụ Số 1069
ngày 25 tháng 3 năm 2012

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ

Thứ Hai ngày 26/3/2012, Giáo Hội Mừng Kính Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ.  Cũng trong thời gian đó Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày để mừng kính Lễ Mẹ.  Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đủ và sốt sắng.

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh, ngày Tĩnh Tâm của Giáo Xứ với Chủ Đề:  "Thánh Lễ:  Biến Đổi Đời Sống" (Transformation through the Living Eucharist) do Cha Antôn Phạm Trung Hưng, SJ hướng dẫn. 
            *Nếu bạn muốn khám phá ý nghĩa sâu xa về mầu nhiệm Thánh Thể.

     *Nếu bạn đang mong đợi sự gặp gỡ mật thiết với Chúa Kitô qua Bí Tích Thánh Thể.

     *Nếu có bao giờ bạn tự hỏi rằng:  "Tại sao chúng ta phải tham dự Thánh Lễ?  Thánh Lễ có ích gì cho riêng bạn và cho đời sống tâm linh của bạn?  Tại sao đôi khi chúng ta phải ngồi?  Qùy?  và Đứng?  Tại sao Linh Mục làm những điều phải làm trong Thánh Lễ?"

Chương Trình Tĩnh Tâm được tổ chức như sau:

Thời Gian:  Thứ Sáu và Thứ Bảy, ngày 30 & 31 tháng 3 năm 2012

Địa Điểm:  Tại Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam

+Người Lớn (40 tuổi trở lên): Thứ Sáu:  7:30 tối - 10:00 tối

                                                     Thứ Bảy:  9:00 sáng-12 giờ trưa

+Thanh Niên (25 tuổi-40 tuổi): Thứ Sáu:  7:30 tối-10:00 tối

                                                     Thứ Bảy:  7:30 tối - 10:00 tối

+Giới Trẻ (13 tuổi - 25 tuổi):  Thứ Sáu:  6:00 tối - 10:00 tối

                                                     Thứ Bảy:  1:00 trưa - 5:00 chiều

Vọng Lễ Lá sẽ được cử hành vào Thứ Bảy lúc 6 giờ chiều thường ngày.

 

Xin quý ông bà anh chị sắp xếp ngày, giờ và khuyến khích con cháu trong gia đình nên đi dự các giờ  Tĩnh Tâm trên đông đủ và sốt sắng.

Thay Đổi Ngày Thêm Sức

Chúng tôi vừa được Tòa Giám Mục cho biết ngày cử hành Thánh Lễ Ban Phép Bí Tích Thêm Sức sẽ là ngày 09/06/2012 lúc 10 giờ sáng thay vì ngày 02/06/2012.  Lý do của sự thay đổi này là để Đức Giám Mục James Conley có thể tham dự và ban Phép Bí Tích Thêm Sức cho các em.   Xin quý phụ huynh lưu ý và ghi chú ngày giờ thay đổi trên.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Ban Giáo Lý

Rửa Tội Các Em Nhỏ Tháng 4-2012

Chúa Nhật đầu tháng 4/2012, Giáo Xứ sẽ không rửa tội cho các em nhỏ vào Chúa Nhật đầu tháng như thường lệ.  Giáo Xứ sẽ chuyển ngày rửa tội cho các em nhỏ vào ngày 8 tháng 4 năm 2012 lúc 12 giờ trưa (sau Đại Lễ Phục Sinh).  Xin lưu ý quý gia đình có con em muốn rửa tội vào tháng 4, năm 2012.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào ngày 8/4/2012, Đại Lễ Phục Sinh tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1:30 giờ trưa ngày 1/4/2012.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Chương Trình & Phân Nhiệm Tuần Thánh

Thứ Hai ngày 2/4/2012 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 1:  Hội Đồng Mục Vụ

·        Ngắm Thứ 2:  Giáo Khu Thánh Tâm

·        Ngắm Thứ 3:  Gia Đình Thánh Mẫu La Vang

·        Ngắm Thứ 4:  Giáo Khu Lộ Đức

·        Ngắm Thứ 5:   Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Thứ Ba ngày 3/4/2012 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 6:  Giáo Khu Giuse

·        Ngắm Thứ 7:  Giáo Khu Thánh Gia

·        Ngắm Thứ 8:  Giáo Khu Đồng Tiến

·        Ngắm Thứ 9:  Giáo Khu Fatima

·        Ngắm Thứ 10:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Thứ Tư ngày 4/4/2012 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 11:  Giáo Khu Phaolô

·        Ngắm Thứ 12:  Giáo Khu Đức Mẹ HCG

·        Ngắm Thứ 13:  Giáo Khu Phêrô

·        Ngắm Thứ 14:  Huynh Đoàn Đaminh

·        Ngắm Thứ 15:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Năm ngày 5/4/2012

Tông Đồ Đoàn do Các Giáo Khu và 3Hội Đoàn đảm trách:

·  6:30 chiều:  Thánh Lễ Tiệc Ly

*Kiệu Mình Thánh Chúa qua Nhà Tạm

·  Chầu Thánh Thể Sau Thánh Lễ

-  Giờ Chầu Chung Giáo Xứ (30 Phút)

-  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể từ 8 giờ 30 đến 9:00 tối

- Giáo Khu Phaolô, Khu Giuse, Hội Đền Tạ và Đoàn Liên Minh Thánh Tâm (từ 9:00 -9:30) 

-  Giáo Khu Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, (9:30-10:00) 

-  Giáo Khu Thánh Gia, Khu Lộ Đức và Huynh Đoàn Đaminh (10:00-10:30)

-  Giáo Khu Fatima, Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Giáo Khu Đồng Tiến (10:30-11:00)

-  Giáo Khu Phêrô và Hội Legio Mariae (11:00-11:30)

-  Hội Thừa Tác Viên Thánh Thể và Gia Đình La Vang cùng Cursillo (11:30-12:00 đêm)

Thứ Sáu ngày 6/4/2012

5:00 chiều:  Đi Đàng Thánh Giá

Đi Đàng Thánh Giá trong Thánh Đường Giáo Xứ:  Thánh Giá Nến Cao do Quý Vị Thừa Tác Viên Thánh Thể và 2 em giúp lễ, có xông hương Thánh Giá.

*Ngắm 5 Dấu Đanh

·         Thứ 1:  Hội Đồng Mục Vụ

·         Thứ 2:  Thừa Tác Viên Thánh Thể

·         Thứ 3:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

·         Thứ 4:  Ban Phụng Vụ

·         Thứ 5:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

·         Thứ 6:  Ban Phụng Vụ

-Dâng Hạt do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

-Ban Phụng Vụ sắp xếp và điều khiển chương trình Đi Đàng Thánh Giá.

· Lễ Suy Tôn Thánh Giá tại Nhà Thờ lúc 6:30 chiều

· Lễ Nghi mở ảnh hôn chân, hiệp lễ, sau khi hiệp lễ tiếp tục hôn chân Chúa cho đến khi hết người thì nghỉ.  (Hội Các Mẹ Công Giáo Than khi giáo dân Hôn Chân Chúa)

Thứ Bảy:  ngày 7/4/2012

Hôn Chân Chúa (bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

- 9-10 giờ:  Khu Fatima, Khu Phaolô, và Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ.

- 10-11 giờ:  Khu Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Huynh Đoàn Đaminh

- 11-12 giờ:  Khu Thánh Gia, Hội Legiô và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

- 12-1 giờ:  Khu Giuse, Đồng Hành Linh Thao & Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

- 1-2 giờ:  Khu Đức Mẹ HCG & Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Cursillo.

- 2-3 giờ:  Khu Lộ Đức, Gia Đình La Vang.

- 3-4 giờ:  Khu Phêrô,

- 4-5 giờ:  Khu Đồng Tiến và Gia Đình Tận Hiến Đồng Công.

*** 8 giờ 30 tối:   Đại Lễ Vọng Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Chúa Nhật:  ngày 8/4/2012

·  Không Có Thánh Lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa

·  Chỉ Có Một Thánh Lễ 10 giờ sáng tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Sau Thánh Lễ sẽ có Rửa Tội Trẻ Em tại nhà thờ.

 Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quý gia đình nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382.

Giáo Khu Giuse Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Guse chân thàn tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  Bà Tiến                                  $  60.00

2.  Chi Thương                         $  20.00

3.  Chị Tố Uyên                         $  50.00

4.  AC Tuân Thủy                     1 Thùng Vịt

5.  AC Tuấn Thu                       Bánh Phở

6.  AC Ninh Thủy                      5 Két Nước Ngọt

7.  ÔB Châu                               $  30.00

8.  Chị Vở                                   $  20.00

9.  ÔB Chín                                $  20.00

10.  AC Ng. Văn Tin                 $  50.00

11.  AC Đức Vân                      $  40.00

12.  Ẩn Danh                             $100.00

13.  Ẩn Danh                             Các Loại Nước Mắm

14.  ÔB Thân Văn Ban            $  20.00

15.  ÔB Luận                             Chả Giò

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh, bỏ thời giờ đến giúp Giáo Giáo Khu đạt được kết quả tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse

Trưởng Khu Le Văn Đức

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên do Giáo Xứ tổ chức vào ngày 12 tháng 5 năm 2012 nhằm mục đích để gây quỹ cho Giáo Xứ.

Buổi Đại Nhạc Hội Cao Nguyên năm nay sẽ có MC Nguyễn Ngọc Ngạn, và những thành phần ca sĩ nổi tiếng: Ánh Minh, Đan Nguyên, Như Quỳnh, Mai Tiến Dũng cùng với Ban Nhạc Brotherz. 

Ban Tổ Chức xin kính mời quý ông bà anh chị em trong giáo xứ nhiệt tình ủng hộ bằng cách sắp xếp thời giờ vào ngày kể trên đến tham dự buổi Đại Nhạc Hội đông đủ.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Mừng Nhạc Hội Cao Nguyên 14

(Kính Tặng Cha Chánh Xứ, Phó Xứ và Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội)

Mừng được hỷ tin Giáo Xứ ta

Đại ban tổ chức cuộc vui ca

Nhạc lòng khơi ấm đồng hương Việt

Hội tụ tin yêu tín hữu nhà

Cao thủ danh ca mời góp mặt

"Nguyên nhung Ngọc Ngạn" dẫn chương trình

Mười phương quy lại cùng chung sức

Bốn bể "con chiên Chúa" cả mà.

     Denver, March 13, 2012

     Huyền Cầu Trần Minh Châu

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Phòng Giáo Xứ hay quý Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đòi hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái.

Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Họp Khu Thánh Tâm

Kính gửi Qúy Gia Trưởng trong các gia đình thuộc Giáo Khu Thánh Tâm:

Kính Thưa Qúy Vị,

Đã mấy tháng nay Giáo Khu Thánh Tâm không có Ban Chấp Hành để điều hành Giáo Khu.  Ban Chấp Hành cũ đã kêu gọi các Gia Trưởng tới dự một cuộc họp để bàn Ban Chấp Hành Giáo Khu nhưng không có đủ túc số để bầu lại Ban Chấp Hành của Giáo Khu.

Vì không thể để một Giáo Khu mà không có Ban Chấp Hành, nên Cha Chánh Xứ trong Chúa Nhật vừa qua Cha có giới thiệu một vị không ở trong Giáo Khu Thánh Tâm có trình bày với Cha Xứ nếu Giáo Khu Thánh Tâm không ai đứng ra làm Trưởng Khu thì vị đó sẽ gia nhập vào Khu Thánh Tâm và sẽ xung phong làm Trưởng Khu.

Hội Đồng Mục Vụ chúng tôi nghĩ rằng Giáo Khu Thánh Tâm có rất nhiều người có khả năng làm Trưởng Khu.  Vậy chúng tôi đã trình bày với Cha Chánh Xứ và được Cha Chánh Xứ chấp thuận, nên chúng tôi kính mời Qúy Gia Trưởng thuộc Giáo Khu Thánh Tâm tới dự phiên họp khoáng đại vào lúc 2 giờ chiều Chúa Nhật ngày 25 tháng 3 năm 2012, tại Hội Trường Thánh Giuse, để tìm cách bầu lại Ban Chấp Hành Giáo Khu.

Nếu trong ngày đó mà không có ai tới họp thì buộc lòng Cha Chánh Xứ sẽ quyết định làm theo ý của Cha.

Vậy chúng tôi tha thiết kính mời Qúy Gia Trưởng trong Giáo Khu vui lòng tới dự phiên họp kể trên để góp ý kiến trong việc Bầu Vị Trưởng Khu.

Trân Trọng Kính Mời,

Wheat Ridge, ngày 10 tháng 3 năm 2012

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ

Giuse M. Nguyễn Văn Hào

Rao Hôn Phối

1. Anh Võ Brian (Hoàng) hiện cư ngụ tại Denver, Colorado con Ông Võ Cáng (qua đời) và Bà Chế Thị Nga (qua đời) muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Yến (Jenny) con Ông Nguyễn Văn Hoà Và Bà Vũ Thị Kỳ hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

2. Anh Nguyễn Trí Đức hiện cư ngụ tại Centennial, Colorado con Ông Nguyễn Trung và Bà Nguyễn Thị Ba ở Sàigon, Việt-nam muốn kết bạn với Chị Hoàng Thị Thanh Tuyền  con Ông Hoàng Hữu Hiếu và Bà Đặng T. Tuyết-Mai hiện cư ngụ tại Aurora, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

3. Anh Trương Quang Lộc con Ông Trương Quang Mậu và Bà Nguyễn Thị Hạnh hiện cư ngụ tại Denver, Colorado muốn kết bạn với Chị Khổng Trang hiện cư ngụ tại Aurora, Colorado con Ông Khổng Ngọc Thành và Bà Trần T. Mỹ-Ngọc ở Sàigon, Việt-Nam. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

4. Anh Hàn Quốc Cường con Ông Hàn Thắng Lợi và Bà Nguyễn Thu Hạnh hiện cư ngụ tại Denver, Colorado muốn kết bạn với Chị Nguyễn T. Thiên Phương con Ông Nguyễn Văn Yến và Bà Mai Thị Thê hiện cư ngụ tại Lakewood, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

5. Anh Trần Thiên Thống con Ông Trần Minh Châu và Bà Phạm Thị Tin hiện cư ngụ tại Denver, Colorado muốn kết bạn với Chị Tô Thùy Trang con Ông Tô Văn Duy và Bà Trương T. Ngọc Lan hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

6. Anh Nguyễn Thanh Tú (Trystan) hiện cư ngụ tại Littleton, Colorado con Ông Nguyễn Văn Thanh  và Bà Đỗ Thị Thành ở San Jose, California muốn kết bạn với Chị Nguyển T. Hồng Hoa (Nini) con Ông Nguyễn Oai và Bà Đỗ Thị Lan hiện cư ngụ tại Littleton, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

Ai biết các đôi liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định. Các đôi từ số 1-2 sẽ cưới vào tháng 6/12; các đôi từ số 3-6 sẽ cưới vào tháng 7/12. 

Chầu Thánh Thể & Đi Đàng Thánh Giá

-5 giờ 15 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Chầu Thánh Thể chung Giáo Xứ.

-5 giờ 30 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.  

-Trước Lễ 3 các ngày Chúa Nhật sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.

Nên biết cả hai giờ Chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá vào các chiều Thứ Sáu đều tổ chức tại Nhà Thờ.  Xin mời quý vị tham dự giờ chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá Chúa để xin ơn và suy gẫm sự thương khó Chúa Giêsu.

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Văn Phòng Giáo Xứ xin nhắc nhở tới Các Anh Chị sắp thành hôn vào mùa hè năm 2012 và đã xếp đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình đến để đóng tiền Deposit  cho Văn Phòng.  Mọi chi tiết xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ số 303 431-0382.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn: 

+Chúa Nhật 1/4/2012              GK Thánh Tâm

+Chúa Nhật 8/4/2012              Giáo Xứ nghỉ quán

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Lời Cảm Tạ và Tri Ân

Trong niềm tri ân sâu xa, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban tràn đầy hồng ân vô bbến cho tòan thể Quý Cha, Quý Thầy Sáu, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý Thân Bằng Quyến Thuộc và tòan thể Qúy Vị Thân Thương đã thăm hỏi, phân ưu, an ủi, cùng dâng các thánh lễ, kinh nguyện và tiễn đưa người thân của chúng con là

Linh Hồn Anphongsô Mai Dương Thế

 đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Đặc biệt, Tang Gia chúng con xin cảm tạ

·   Cha XGiuse Maria Vũ Kim Ngân - Giáo Xứ NVCTTĐVN, Wheat Ridge, Colorado

·   Cha Phó Tôma Nguyễn Tuấn Bình - Giáo Xứ NVCTTĐVN, Wheat Ridge,  Colorado

·   Cha Xứ Giuse Cao Văn Thái - Giáo Xứ Joan Arc, Arvada, Colorado

·   Cha Bartholomêo Đỗ Thái Hoà - Chi Dòng Đồng Công, Carthage, Missouri

·   Cha Xứ Hilario Nguyễn Hải Khánh - Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ, Lincoln, Nebraska

·   Cha Xứ Martinô Trần Dũng Lực – Giáo Xứ Mẹ La Vang, Port Arthur, Texas

·   Cha Leô Vũ Đình Huyến – Cộng đoàn Chúa Phục Sinh, Rochester, New York

·   Cha Xứ Louis Phạm Hữu Độ - Giáo Xứ Chúa Kitô Vua, Fortworth, Texas

·   Cha (bác) Giuse Nguyễn Vân Sơn – Giáo Xứ Thánh Tâm, Dallas, Texas

·   Cha (cậu) Giuse Nguyễn Đức Diện – Giáo Xứ Thánh Antôn, Lulin, Louisiana

·   Cha Xứ Philipp Minh Trần Bình Khả - Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt nam, Sacramento, California

·   Thầy sáu Phêrô Đặng Phi Hùng - Giáo Xứ NVCTTĐVN, Wheat Ridge, Colorado

·   Thầy sáu Laurensô Ngô Thế Tòng - Giáo Xứ NVCTTĐVN, Wheat Ridge, Colorado

·   Quý Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh - Giáo Xứ NVCTTĐVN, Wheat Ridge, Colorado

·   Khu Thánh Tâm - Giáo Xứ NVCTTĐVN, Wheat Ridge, Colorado

·   Khu Đồng Tiến -  Giáo Xứ NVCTTĐVN, Wheat Ridge, Colorado

·   Hội các bà mẹ Công giáo - Giáo Xứ NVCTTĐVN, Wheat Ridge, Colorado

·   Hội Tương Trợ Bác ái - Giáo Xứ NVCTTĐVN, Wheat Ridge, Colorado

·   Ca Đoàn Thánh Linh - Giáo Xứ NVCTTĐVN, Wheat Ridge, Colorado

·   Phong Trào Cursillo - Giáo Xứ NVCTTĐVN, Wheat Ridge, Colorado

·   Các hội đoàn trong giáo xứ - Giáo Xứ NVCTTĐVN, Wheat Ridge, Colorado

·   Quý Đồng Hương Ba Làng

·   Các Bạn hữu , Ân Nhân xa gần

Trong lúc Tang Gia bối rối, không tránh khỏi những sơ sót,  kính xin Quý Cha, Quý Thầy và Qúy Vị niệm tình bỏ qua cho.

Tang Gia Đồng Kính Tạ

Cha mẹ:  Ông bà Mai Văn Đông

Vợ: Bà Trần Thị Vui

Trưởng Nam: Mai Công Chính

Trưởng Nữ: Mai Bích Phương

Thứ Nam: Mai Khắc Thuần

Thứ Nữ: Mai Trâm Uyên, chồng và con

Út Nữ: Mai Hà Như

Chị: Bà Mai Thị Long, chồng và các con cháu

Chị: Bà Mai Thị Nhan

Em: Bà Mai Thị Ngọc Lan, chồng, con và cháu