Bản Tin Mục Vụ Số 1059
ngày 15 tháng 1 năm 2012

Đức Giám Mục Phụ Tá Về Giáo Xứ Ăn Tết

Theo lời mời của hai Cha Chánh, Phó Xứ và Hội Đồng Giáo Xứ, Thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 2012 Đức Giám Mục Phụ Tá James Conley, Tổng Giáo Phận Denver sẽ về Ăn Tết với Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver.  Năm nay vì mắc ngăn trở nên Đức Cha Phụ Tá sẽ không đến dâng Lễ Mừng Xuân với Giáo Xứ lúc 5 giờ chiều, nhưng Ngài sẽ đến Ăn Tết với chúng ta tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình lúc 7 giờ tối cùng ngày. 

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 22/1/2012 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho "Church in Latin America Collection" do Tổng Giáo Phận Denver đòi buộc.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.

Ủng Hộ Hội Chợ Tết 2012

Đại diện Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Nhâm Thìn chân thành cám ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Hôi Chợ Xuân 2012 như sau:

1.    Gia Đình Tận Hiến Đồng Công              $200.00 (còn tiếp)

Tất cả những đóng góp, ủng hộ cho Hội Chợ Xuân, xin quý vị liên lạc với Anh Trưởng Ban Ẩm Thực Nguyễn Khai với số điện thoại:  (303) 375-7699.

Nguyện xin Chúa Xuân luôn ban muôn hồng ân cho quý vị suốt năm mới 2012 này.

Đại Diện Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân

Nguyễn Khai

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 12/2011 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (12/4/2011)                 $  5,144.46

     +Lễ Mẹ Vô Nhiễm (8/12/2011)       $  2,440.00

     +Bỏ Giỏ CN (11/12/2011)               $  4,566.36

     +Bỏ Giỏ CN (18/12/2011)               $  4,331.83

     +Bỏ Giỏ CN (27/11/2011)               $10,515.10

                                  Tổng Cộng (1):  $26,997.75

2.  Quán:

     -Giáo Khu Lộ Đức                             $3,695.00

     -Giáo Khu Phêrô                                $3,048.00

     -Giáo Khu Giuse                                $1,533.00 

+Nhân Danh                                            $9,240.00

+Bia Các Khu                                          $   656.00

+Đặt Cọc Đám Cưới 2012                   $   250.00

+Hòm Khấn                                              $   915.00

+Ủng Hộ Hoa Giáng Sinh                       $1,770.00  

+AC Năng Ủng Hộ Lại Tiền Mua Nhà   $3,305.00

+Cá Khô                                                   $3,062.00 

                                     Tổng Cộng (2):$27,474.00

Tổng Số Thu (1) & (2):  $54,471.75

Phần Chi Ngoại Lệ:

+Hoa và Supplies Cho Giáng Sinh       $    4,715.81

+Quà Cho Đức Cha, Các Đoàn Thể    $    4,118.32

+Tĩnh Tâm & Giải Tội Mùa Vọng            $    2,750.00

+Máy Xay Thịt/Kitchen Supplies            $    2,200.00

+Paint Nhà Thờ & Hội Trường               $    4,019.88

+Hand Rails Nhà Thờ & HT T. Giuse     $    3,122.00

+Giáo Xứ Mua 1 Căn Nhà                       $126,282.75

                                         Tổng Cộng:   $147,208.76                 

Phần Chi Hàng Tháng:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                           $  4,000.52

     +Lương Văn Phòng                                    $  2,089.73

     +Food and Gas cho 2 Cha                         $     381.85  

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                        $       97.25                   

     +Các Loại Thuế                                           $  1,506.43  

     +Maintenance/ Sửa Chữa                         $  3,122.43

     +Thuê Máy Copy & Giấy Văn Phòng       $  1,865.82    

     +Ga Điện, Nước tháng 11/2011               $  5,576.82

    +Ga Điện, Nước tháng 12/2012                $  8,548.44

     +Điện Thoại, Cable & Internet                   $     412.53  

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                 $  3,289.00

     +Đồ Ăn Cho Người Làm Thứ 2                $     264.32

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                         $  4,667.00

        *Catholic School Assistance                  $  2,306.00

        *Seed of Hope                                           $     304.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                     $  2,118.92

        *Worker Comp.                                          $       41.75

     +Bank Charge                                              $       45.00

                                            Tổng Cộng Chi:  $40,637.81

Thánh Lễ Tưởng Niệm Các Thai Nhi Bị Phá & Học Hỏi Về Bảo Vệ Sự Sống Cho Giới Trẻ

Thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2012 lúc 10 giờ sáng, Tổng Giáo Phận Denver sẽ có thánh lễ tưởng niệm các thai nhi bị phá tại Nhà Thờ Chính Toà (1530 Logan St., Denver, CO 80203) nhân dịp kỷ niệm 39 năm tòa Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ ban hành luật cho phép phá thai (22/1/1973).

Thánh lễ sẽ do Đức Cha James Conley, Giám quản Tổng giáo phận Denver, chủ tế. Sau thánh lễ sẽ có giờ lần chuỗi Mân Côi tại vườn Đức Mẹ nằm về phía đông nhà thờ chính toà.

Xin mời tất cả thành phần dân Chúa bớt chút thời giờ đến tham dự thánh lễ và buổi đọc kinh Mân Côi để tưởng nhớ 54 triệu thai nhi bị phá kể từ ngày ban hành luật cho phép phá thai này. Đây cũng là dịp để chúng ta liên kết với nhau trong việc rao giảng và làm chứng cho người dân Denver về Tin mừng Sự sống.

Sau giờ đọc kinh Mân Côi sẽ có buổi thuyết trình dành cho giới trẻ tại Hội trường của Kinghts of Columbus với những đề tài liên quan đến việc phá thai. Những ai tham dự buổi thuyết trình, xin tự mang theo thức ăn trưa.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc ghi danh tham dự buổi thuyết trình, xin liên lạc với Văn phòng Bảo vệ Sự sống của Tổng giáo phận Denver qua địa chỉ điện thư lynn.grandon@archden.org hoặc điện thoại số 303-715-3205.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 2/2012 (ngày 5 tháng 2 năm 2012), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 22 tháng 1 năm 2012.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin kính mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 15/1/2012 lúc 9:30 sáng, trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Rao Hôn Phối

Anh Phạm Quốc Tự con Ông Phạm Thượng và Bà Nguyễn Thị Kim (qua đời) hiện cư ngụ tại Lakewood, Colorado muốn kết bạn với Chị Nguyễn T. Thùy-Trinh con Ông Nguyễn Viết Tiên và Bà Nguyễn Thị Tuyết hiện cư ngụ tại Lakewood, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver. (2)

Ai biết đôi liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I & II- 2012

1.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I – 2012 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng và Chúa Nhật ngày 5/2/2012 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 20/5/2012.

2.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2012 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng vào Chúa Nhật ngày 19/8/2012 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 25/11/2012.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa I-2012 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 8 tháng 1 năm 2012.

One-Day Workshop (Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân)

+Lớp I/ 2012:   Saturday March 10, 2012

                                    (từ 9:00 am tới 5:00 pm)

+Lớp II/ 2012: Saturday Oct. 13, 2012

                                    (từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

Điều Hoà Sinh Sản (Natural Family Planning - NFP)

(Xin L/L Anh Chị Dũng và Diễm ĐT:  720-212-3918)

Các cặp muốn làm phép Hôn phối trong TGP/Denver đòi buộc phải qua môt thời gian tìm hiểu/ học hỏi tối thiều 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP and One-Day Workshop trước ngày cưới. (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001)

Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc GX muốn làm phép Hôn phối ngoài TGP/Denver cũng phải qua thời gian tìm hiểu/ học hỏi như trên trước khi được Điều tra, Rao Hôn Phối và đệ trình lên TGP để có phép “Visum” của Văn Phòng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo xứ cấp “Giấy Chứng Nhận Độc Thân”

Sau khi có các Chứng Chỉ, cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Những Lưu Ý Hội Chợ Xuân Tân Mão

Để giữ cho bầu khí Hội Chợ Xuân Nhâm Thìn 2012 được mọi sự tốt đẹp, người tham dự được an toàn thoải mái, Cha Chánh Xứ xin được lưu ý quý vị ít điểm sau:

1.  Giáo Xứ sẽ thuê cảnh sát giữ an ninh trật tự suốt thời gian Hội Chợ Xuân.  Mọi người tham dự xin tuân hành các luật lệ nghiêm chỉnh.

2.  Cấm không được đưa bia, rượu từ ngoài vào khuôn viên thánh đường, nơi tổ chức Hội Chợ.

3.  Cấm chỉ không một ai được đem võ khí vào khu vực tổ chức Hội Chợ.

4.  Cấm không được đem cần sa, ma tuý...  vào khu vực tổ chức Hội Chợ.

5.  Không tổ chức những "sòng bài" riêng rẽ trong khu vực tổ chức Hội Chợ.  Nhân viên công lực sẽ nghiêm chỉnh kiểm soát những điều trên.  Xin quý vị vui lòng cộng tác.

Chương Trình 3 Ngày Hội Chợ Xuân Nhâm Thìn 2012

Xuân Hy Vọng Do Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver Tổ Chức

Thứ Sáu:           Ngày 27 tháng 1 năm 2012

5:00 chiều:          Thánh Lễ Tất Niên. 

6:00 chiều:          Hội Chợ Xuân Hy Vọng Mở Cửa

7:00 chiều:          Khai Mạc Hội Chợ Xuân Nhâm Thìn 2012

Văn Nghệ do Ca Sĩ  Tóc Tiên về Trình Diễn Vô Cửa Miễn Phí

12:00 đêm:        Tạm Ngưng Sinh Hoạt Hội Chợ

Thứ Bảy:           Ngày 28 tháng 1 năm 2012

5:00 chiều:         Thánh Lễ Mừng Xuân.

6:00 chiều:         Xét Vé Vào Cửa và Bán Vé Vào Cửa Giá Vé $15 cho Chương Trình Văn Nghệ.

Thành Phần Ca Sĩ gồm có Quốc Khanh, Phương Hồng Quế và Duy Linh:  .  Các gian hàng đồ ăn vẫn mở cửa phục vụ quý vị trong Hội Trường.

7:00 chiều:        Chương Trình Văn Nghệ Đặc Biệt khai mạc. 

12:00 đêm:        Bế Mạc Chương Trình Văn Nghệ.  Tạm đóng cửa Hội Chợ.

Chúa Nhật:       Ngày 29 tháng 1 năm 2012

KHÔNG CÓ LỄ 8 GIỜ SÁNG

10:00 sáng và 12:00 trưa:  THÁNH LỄ CHÚA NHẬT  như thường

10:00 sáng:        Quán ăn mở cửa.  Hội Chợ Xuân mở cửa, Chương Trình Văn Nghệ do Ca Sĩ Phương Hồng Quế  Trình Diễn Với Chương Trình Xổ Số đặc biệt.

2:00 chiều         Bế Mạc Hội Chợ  Xuân

Hội Chợ Xuân có các gian hàng, trò chơi cho các em thiếu nhi, nhi đồng bên Hội Trường Thánh Giuse.  Đặc biệt trong 3 ngày Hội Chợ Xuân có các gian hàng ẩm thực thuần tuý quê hương ba miền-Bắc Trung Nam.  Giáo Xứ xin kinh mời quý Đồng Hương, Ông Bà Anh Chị Em đến chung vui với Giáo Xứ nhà trong 3 ngày Tết. 

Thông Báo Mời Họp Phụ Huynh

Trân trọng kính mời quý Phụ Huynh học sinh các lớp Giáo Lý,Việt Ngữ trong Giáo Xứ đến tham dự buổi họp Phụ Huynh lần II vào lúc:

Thời Gian:  11 giờ 30 sáng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng Giêng Năm 2012

Địa điểm:    Hội trường Nữ Vương Hòa Bình.

Nội dung:

    - Chia sẻ thành quả học tập kỳ I của con em.

    - Phương hướng hoạt động của trường trong thời gian tới;

    - Trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến;

Kính mong quý Phụ huynh đến họp đông đủ và đúng giờ.

Ban Giáo Dục và Đoàn

Mừng Xuân Hy Vọng

(Kính mến tặng Cha Vũ Kim Ngân & Ban Tổ Chức)

Mừng Tết năm nay Giáo Xứ ta

Đại gia đình Chúa khắp gần xa

Nhạc lòng hớn hở chào năm mới

Hội tụ đón mừng hợp tiếng ca

Mùa tuyết cho dù phơi trắng xóa

Xuân nồng vẫn nở ngập hương hoa

Hy sinh chút ít giờ vàng ngọc

Vọng tưởng ngày vui đến với ta....

Denver, December 29th, 2011

Huyền Cầu Trần Minh Châu

Hội Chợ Xuân Giáo Xứ 2012

Hội Chợ Xuân “Nhâm Thìn” 2012 của Giáo Xứ sẽ được tổ chức vào 3 ngày 27, 28 và 29 tháng 1 năm 2012.  Phần Văn Nghệ có nhiều tiết mục đặc sắc với sự góp mặt của các Ca Sĩ  như:  Tóc Tiên, Phương Hồng Quế, Quốc Khanh với Ban Nhạc Brotherz. 

Văn Phòng Giáo Xứ xin thông báo cho quý ông bà anh chị em biết sớm để quý vị có thể sắp xếp thời giờ đến tham dự và chung vui với Giáo Xứ trong ba ngày Mừng Xuân.

Vật Liệu Cho Các Khu Hội Chợ Xuân

Để được mua với giá sỉ, tiết kiệm chi phí và thời gian cho các khu khi chuẩn bị các món ăn cho Hội Chợ, vị trưởng ban Ẩm Thực, anh Nguyễn Văn Khai (trưởng khu Lộ Đức), sẽ phối hợp mua các vật liệu dùng chung như: thịt, dầu nấu ăn, nước mắm, hành v.v. 

Xin các vị trưởng khu vui lòng lập danh sách các vật liệu, số lượng khu quý vị cần, và trao danh sách đó cho văn phòng giáo xứ: hạn chót là  ngày Chúa Nhật 15 tháng 1, 2012.    Xin cám ơn.   

Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chân thành cám ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho quý Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  A. Qúy & A. Lịch                  Sữa Đậu Nành, Nước Lạnh & Nước Ngọt

2.  AC Hòa Linh                        1 Bao Nếp

3.  AC Tình                                 Đậu Hũ Nước Đường

4.  AC Kim Ngân                       $100.00

5.  Tiệm Giò Hương Duyên    2 Bịch Bò Viên

6.  Phở Duy 2                            20 lbs Bò Tái

Ngoài ra Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh bỏ giờ đến giúp giáo khu trong tuần qua đạt được kết quả tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa Xuân ban muôn hồng ân cho quý trong suốt năm 2012.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ HCG

Trưởng Khu Trương Lợi

Vé Vào Cửa Văn Nghệ Hội Chợ Xuân 2012

Theo thông lệ hằng năm, chương trình văn nghệ tối thứ sáu và trưa Chúa Nhật của Hội Chợ Xuân sẽ miễn phí.  Chương trình văn nghệ đặc biệt tối thứ bảy sẽ được tăng cường với sự trình diễn của các ca sĩ danh tiếng: Phương Hồng Quế, Quốc Khanh, Duy Linh.  Vé vào cửa văn nghệ Xuân tối thứ bảy ngày 28 tháng 1, 2012 đang được bán tại văn phòng giáo xứ, hoặc qua các vị trưởng khu, lãnh đạo các đoàn thể, ban ngành trong giáo xứ.   Vì số vé vào cửa có giới hạn, xin quý vị nhớ mua vé sớm để ủng hộ giáo xứ và tránh trường hợp của chương trình văn nghệ Xuân 2011 vừa qua là đã có rất nhiều quý khách muốn mua vé mà vé đã bán hết rồi.    Giá vé: $15

Xổ Số Hội Chợ Xuân 2012

Hội Chợ Xuân 2012 sẽ có chương trình xổ số đặc biệt với nhiều lô trúng hơn năm 2011.  Các lô trúng sẽ được xổ trong chương trình văn nghệ ngày Chúa Nhật 29 tháng 1 từ 11 – 2 giờ trưa, với sự góp mặt của ca sĩ Phương Hồng Quế.

Xin mời quý vị mua vé số tại văn phòng giáo xứ, hoặc qua các vị trưởng khu, lãnh đạo đoàn thể, ban ngành trong giáo xứ.   Xin cám ơn.

Ủng Hộ Hội Chợ Xuân 2012

Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Tân Mão xin kêu gọi sự đóng góp về tinh thần cũng như vật chất của toàn thể giáo dân để đem lại nhiều niềm vui và kết quả tốt đẹp cho giáo xứ chúng ta trong dịp xuân về. 

Nếu quý vị có nhã ý ủng hộ hiện kim hoặc hiện vật cho Hội Chợ, xin vui lòng liên lạc với văn phòng giáo xứ hoặc Ban Tổ Chức.  Chúng tôi sẽ ghi chú vào sổ sách và sẽ thông báo trong Bản Tin Mục Vụ.

Đại diện Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Hy Vọng, chúng tôi xin chân thành cám ơn.   

Trưởng Ban Tổ Chức: Trần Thụy Hùng 720-206-8101.

Hành Hương Thánh Địa

Hành Hương Thánh Địa, kính viếng Quê Hương Chúa Giêsu do Linh Mục Thái Hòa, CMC và một số Linh Mục, Tu Sĩ cùng điều hành với 12 ngày .  Thời gian đi từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 10 năm 2012 với giá tiền là $4,000.00 (đi từ New York tới Israel).  Thời gian ghi danh là từ bây giờ cho tới ngày 1 tháng 7 năm 2012.

Mọi chi tiết và thắc mắc xin liên lạc với Cha Thái Hoà, CMC ở số điện thoại 817 233 5201.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế,  Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc thiệp Noel gửi đi không trả về như các năm trước đây. 

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2012

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2012.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Thực Đơn Đặt Tiệc Cưới Đã Có

Trong Văn Phòng Giáo Xứ đã có những thực đơn khác nhau để Quý Gia Đình có người đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình cho năm 2012 tham khảo, so sánh và chọn lựa.   Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để biết thêm chi tiết hoặc tới Văn Phòng để lấy thực đơn.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Thường Niên-Lm Giuse M. Vũ Kim Ngân

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Antôn, Viện Phụ

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:

5.    Thánh Nhạc 

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn: 

+Chúa Nhật 22/1/2012        Giáo Xứ Nghỉ Quán

+Chúa Nhật 29/1/2012          Hội Chợ Xuân Giáo Xứ

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Giáo Khu Đồng Tiến Phân Ưu

Giáo Khu Đồng Tiến vừa nhận được tin buồn

Bà Quả Phụ VŨ VĂN ĐẠT

Nhũ danh LÊ THỊ ĐỔ

Thân mẫu - Nhạc mẫu Anh chị Trần Ngọc Bình & Vũ Kim Chi

Tạ thế ngày 08 tháng 1 năm 2012. Hưởng Thọ 94 tuổi.

Tại ORANGE COUNTY - CALIFORNIA

Giáo Khu Đồng Tiến Thành Kính Phân Ưu Cùng Toà Thể Tang Quyến

TM/BCH Giáo Khu Đồng Tiến

Trưởng Khu Trịnh Ngọc Long

Giáo Xứ và Giáo Khu Giuse Phân Ưu  

Giáo Xứ và Giáo Khu Giuse vừa nhận được tin:

Ông Giuse Nguyễn Thẩm, hưởng thọ 89 tuổi, mới được Chúa đón về.  Giáo Xứ và Giáo Khu Giuse thành kính phân ưu đến Anh Chị Thái Nức và Gia Đình Tang Quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Ông Giuse mau được về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng đã được tổ chức trong tuần qua.

Cũng nên biết là Ông Giuse Thẩm cũng là thành viên của Hội Tương Trợ Bác Ái.  Xin quý ông bà anh chị em trong hội mau mắn đóng góp.

Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Tâm Phân Ưu   

Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Tâm vừa nhận được tin:

Bé Theresa Rose Vũ, hưởng dương 12 tuổi, mới được Chúa đón về nhà Cha vào sáng Thứ Năm ngày 12/1/2012, sau khi lãnh nhận các bí tích.  Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Tâm thành kính phân ưu và chia buồn đến Anh Chị Thiên Hồng, Cháu Dominic Vũ và Gia Đình Tang Quyến.

Nguyện xin Chúa luôn đến nâng đỡ, an ủi Anh Chị Thiên Hồng, Cháu Đominic và Gia Đình Tang Quyến trong lúc đau buồn này.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn bé Theresa Rosa về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.

Sau đây là chương trình Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng cho Bé Theresa Rosa Vũ như sau:

+Từ Thứ Ba (ngày 17/1/2012) và Thứ Tư (ngày 18/1/2012):  từ 1:00 giờ trưa đến 4 giờ chiều, có giờ thăm viếng và đọc kinh cho Bé Theresa Rosa tại Nhà Quàn Mount Olivet, Nghĩa Trang của địa phận (12801 W. 44th Ave., Wheat Ridge, CO  80033) số Điện thoại: 303 425-9511.

+Thứ Năm:  (ngày 19/1/2012):  5 giờ chiều có Thánh Lễ tại Nhà Thờ Notre Dame (2190 S. Sheridan Blvd. Denver, CO  80219) số điện thoại:  303 935-3900 để cầu nguyện cho Bé Theresa Rose.

+Thứ sáu ngày 20/1/2012, lúc 7giờ chiều, Thánh Lễ Phát Tang được tổ chức tại Mount Olivet (12801 W. 44th Ave., Wheat Ridge, CO  80033) số Điện thoại: 303 425-9511.

+Thứ Bảy ngày 21/1/2012, lúc 10 sáng, Thánh Lễ An Táng được tổ chức tại Thánh Đường Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver.   Sau đó linh cửu của bé Rosa được an nghỉ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của địa phân.

Open House at St. Bernadette Catholic School        

Invest in your child’s future with a Catholic School education.  St. Bernadette Catholic School, located at 1100 Upham St. 2 blocks east of Wadsworth, serves children in preschool through eighth grade.  Please come to our open house on February 2nd from 6:30 pm – 8:30 pm to meet the teachers, staff, students, and parents of St. Bernadette.  Please call the school office at 303.237.0401 for more information or check out the website at www.stbcs.net.    Personal  tours or opportunity for your child to  shadow in his/her grade for the day are also available.

 

 

.

.

.