Bản Tin Mục Vụ Số 1050
ngày 13 tháng 11 năm 2011

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 20/11/2011 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 giúp cho “Catholic Campaign for Human Development” của Tổng Giáo Phận Denver.  Xin mọi nguời rộng tay đóng góp.

Mừng Lễ Bổn Mạng 2 Giáo Xứ

Giáo Xứ đã nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Bổn Mạng II, Lễ Kính vào ngày 24/11 hàng năm.  Năm nay Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo trùng vào ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) của người Hoa Kỳ. 

Do đó để cho đông đảo quý ông bà anh chị em có thể tham dự thánh lễ trọng này, Giáo Xứ sẽ long trọng Mừng Lễ Bổn Mạng II của Giáo Xứ  vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 24/11/2011 tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Trước Thánh Lễ sẽ có rước kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ cuối Nhà Thờ lên Cung Thánh. 

Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sắng.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Vọng

Để dọn mình mừng Chúa Giáng Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung cho Giáo Xứ như sau:

+Thứ Sáu:  Ngày 2 tháng 12 năm 2011 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ..

+Thứ Sáu: Ngày 16 tháng 12 năm 2011 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Buổi hòa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam trong vùng ngồi tòa giải tội suốt thời gian này.

Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Để chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh thánh thiện và sốt sắng, Giáo Xứ sẽ có ngày Tĩnh Tâm Chung như sau:

+Thứ Sáu ngày 16/12/2011:  Lúc 6 giờ chiều sẽ có Thánh Lễ Khai Mạc Buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng, sau đó là giờ Giải Tội Chung Giáo Xứ.

+Thứ Bảy ngày 17/12/2011:  Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng Năm nay được tổ chức như sau:

-Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa:  Dành cho người lớn do cha xứ hướng dẫn.

-Từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều:  Dành cho giới trẻ do cha Trinh dòng Don Bosco hướng dẫn.

-Từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối:  Dành cho các gia đình do Cha Hạnh dòng Tên hướng dẫn.

**Sẽ không có giờ ăn trưa như mọi năm nhưng có cà-phê, trà, bánh ngọt cho mọi giới.

Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và tham dự ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng thật sốt sắng và đông đủ.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 10/2011 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (2/10/2011)                 $4,814.61

     +Bỏ Giỏ CN (9/10/2011)                 $4,703.01

     +Bỏ Giỏ CN (16/10/2011)               $4,610.55

     +Bỏ Giỏ CN (23/10/2011)               $4,839.29

     +Bỏ Giỏ CN (30/10/2011)               $4,344.45

                 Tổng Cộng (1):                  $23,311.91

2.  Quán:

     -Giáo Khu Phêrô                              $3,355.00

     -Giáo Khu Lộ Đức                           $4,365.00

     -Giáo Khu Giuse                              $2,837.00

     -Giáo Khu Đức Mẹ HCG                $2,846.00

     -Giáo Khu Thánh Tâm                    $4,306.25

 +Nhân Danh                                         $6,608.00

+Bia Các Khu                                        $   292.00

+Ủng Hộ                                                 $   820.00

+Hòm Khấn                                           $   567.25

+Quảng Cáo                                          $   640.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                             $   200.00

+Dự Bị Hôn Nhân                                $   335.00

                 Tổng Cộng (2):                $27,171.50

              Tổng Số Thu (1) & (2):  $50,483.41

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                           $  4,300.52

     +Lương Văn Phòng                                   $  2,089.73

     +Food and Gas cho 2 Cha                         $     175.34        

     +Hoa Bàn Thờ                                             $     638.15

     +Rượu Lễ & Sách Lễ                                  $     679.65                

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                        $       97.41         

     +Các Loại Thuế                                           $  3,405.35 

     +Ga Điện, Nước                                          $  6,890.37 

     +Điện Thoại, Cable & Internet                   $     412.57       

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                 $  3,289.00

     +Maintenance /Sửa Chữa                         $  1,998.59 

     +Nước Uống Văn Phòng                           $     144.83       

     +Thuê Máy Copy/Office Supply                $  1,367.45

     +Beers Cho Quán                                       $  4,400.00    

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                         $  4,667.00

        *Catholic School Assistance                  $  2,306.00

        *Seed of Hope                                           $     304.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                     $  2,118.92

        *Worker Comp.                                          $       41.75

     +Bank Charge                                              $         2.00

                                    Tổng Cộng Chi:               $39,328.63

Thông Báo Toán Đọc Thánh Thư

Để việc đọc thánh thư trong các Chúa Nhật và lễ hằng ngày khỏi bị trở ngại, chúng tôi kính mời quý vị trong toán đọc Thánh Thư và những quý vị nào muốn đọc mà chưa ghi danh, tới dự phiên họp để phân chia lai cho năm 2012.  Buổi họp được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 11 năm 2011.  Có 2 giờ họp khác nhau:

+Ai đi lễ nhất 8 giờ sáng thì họp vào lúc 9 giờ 30 sáng tại phòng 212 trên lầu 2 của Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

+Ai đi lễ 12 giờ trưa thì họp vào lúc 1 giờ 30 chiều tại Nhà Thờ.

Để việc phân chia được thuận tiện, kính mong quý vị tới đông đủ.  Trân trọng kính mời và mong được tiếp đón quý vị.

Wheat Ridge, ngày 13 tháng 11 năm 2011

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ

Giuse Nguyễn Văn Hào

Chân Thành Tạ Ân

Ban Giáo Dục chân thành cám ơn Anh Chị Nguyễn Thi đã ủng hộ 10 orange cones để giúp an toàn, trật tự xe cộ lưu thông trong giờ các em tan học vào những ngày Chúa Nhật tại Giáo Xứ.

Xin CHÚA, MẸ trả công ơn bội hậu và chúc phúc lành cho Anh Chị và gia đình.

Ban Giáo Dục

Thông Báo Việc Hoàn lại Tiền Thế Chân

Kính Gởi Quý Phụ Huynh,

Khi Ghi Danh cho các em niên khóa 2011-2012.  Ban Ghi Danh có thu $50 tiền thế chân của một số phụ huynh trong vài tuần đầu.  Nhưng tin tưởng vào sự cam kết của quý phụ huynh, nên Ban Ghi Danh không tiếp tục nhận tiền thế chân nữa.

Thông báo này xin gởi đến quý phụ huynh nào muốnnhận lại $50 tiền thế chân.   Thủ tục : Vào các Chúa Nhật trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2011, xin quí vị đến Bàn Giám Luật, điền vào Mẫu Đơn Xin Nhận Lại Tiền Thế Chân kèm theo 1 bản sao (copy) biên nhận khi ghi danh, và chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục hoàn trả tiền thế chân. 

Sau tháng 12 năm 2011, nếu còn quí vị nào không nhận lại, số tiền $50.00 sẽ được xung vào quỹ sinh hoạt cho Thiếu Nhi. 

Chân thành cám ơn sự cộng tác tích cực và lòng quảng đại của quí vị.  Xin Chúa và Mẹ Maria cùng Thánh Cả Giuse luôn che chở, và ban bình an cho gia đình quí vị.

Trân Trọng Kính Chào.

Ban Giáo Dục

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế,  Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc thiệp Noel gửi đi không trả về như các năm trước đây. 

Thông Báo Của Hội Đền Tạ

Được sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ, Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ được đổi lại ngày đọc kinh của Hội như sau:

+Chúa Nhật đầu tháng vào lúc 9:20sáng, sẽ có giờ chầu của Hội, và 10 giờ sáng cùng ngày, hội có giờ cầu nguyện, trên lầu 2, phòng 208.

Kính mời quý Hội Viên bớt chút thời giờ đến tham dự.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Bà Hội Trưởng,

Lê Thị Cát Lâm

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2012

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2012.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2012, Quý Gia Đình có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  Còn việc đặt tiệc xin quý vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu mình muốn sau khi đã xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Hiện nay Giáo Xứ đã chính thức chấp nhận cho 3 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

Được biết Giáo Xứ có 3 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quý gia đình có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ý.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, quý vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Phòng tiệc sang trọng, khang trang rộng rãi. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quý gia đình có người thành hôn trong những năm qua đã tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Nhà Hàng Chez Thuy Đã Có Thực Đơn

Một trong 3 Nhà Thầu mà Giáo Xứ đã chính thức nhận để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc cưới cho năm 2012 đã có thực đơn mới.  Quý gia đình nào muốn tham khảo xin đến Văn Phòng Giáo Xứ để lấy thực đơn hoặc liên lạc vớiNhà Hàng Chez Thúy:  303 442-1700 hoặc 720 771-0125. 

Cần Việc Làm

Hãng Thermo Fisher Scientific đang nhận người.  Ai cần việc xin liên lạc với Anh Đinh Thanh Sơn ở số điện thoại:  (303) 350-9244 hoặc 720-890-5165 hoặc qua điện thơ:  thanhson.dinh@thermofisher.com.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 11 tháng 111 năm 2011 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật 33 Thường Niên: Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Êlizabeth Nước Hung Gia Lợi

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Đời Người Thật Ngắn Ngủi

5.    Thánh Nhạc 

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn: 

+Chúa Nhật 20/11/2011         Giáo Khu Đồng Tiến

+Chúa Nhật 27/11/2011          Giáo Khu Phaolô                                        

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

GIÁO KHU ĐỒNG TIẾN PHÂN ƯU

GIÁO KHU ĐỒNG TIẾN vừa nhận được tin buồn

Bà MARIA NGUYỄN THỊ SOI

Thân mẫu Anh chị NGUYỄN VĂN QUANG và PHƯỢNG

Tạ thế ngày 10 tháng 11 năm 2011

Tại PHƯỚC TỈNH – VIỆT NAM

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA RẤT NHÂN TỪ và ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT

SỚM ĐƯA LINH HỒN MARIA VỀ HƯỞNG PHƯỚC THIÊN ĐÀNG.

BCH GIÁO KHU ĐỒNG TIẾN