Bản Tin Mục Vụ Số 1046
ngày 16 tháng 10 năm 2011

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 16/10/2011, lúc 9:30 sáng  trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 9/2011 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (4/9/2011)                    $3,414.63

     +Bỏ Giỏ CN (11/9/2011)                 $4,603.13

     +Bỏ Giỏ CN (18/9/2011)                 $4,619.94

     +Bỏ Giỏ CN (25/9/2011)                 $4,646.93

     Tổng Cộng (1):                               $17,284.63

 2.  Quán:

     -Giáo Khu Fatima                            $3,243.00

     -Giáo Khu Đồng Tiến                      $4,240.00

     -Giáo Khu Phaolô                            $2,500.00

      +100 dĩa Tiết Canh  cho ngày Đại Nhạc Hội

      +50 đĩa lòng cho ngày Đại Nhạc Hội    

+Nhân Danh                                          $1,156.00

+Bia Các Khu                                       $   302.00

+Rửa Tội Trẻ Em                                 $   115.00

+Mướn Hội Trường                             $   450.00

+Ủng Hộ                                                $   666.00

+Hòm Khấn                                           $   433.52

+Quảng Cáo                                         $     40.00

+Hoa Phúng Điếu Trả Lại                   $   100.00

+Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân        $   500.00

Tổng Cộng (2):                                  $13,745.52

Tổng Số Thu (1) & (2):                     $31,030.15

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí              $  4,300.52

     +Lương Văn Phòng                       $  2,089.73

     +Food and Gas cho 2 Cha            $     851.65   

     +Bậc Tầng Cấp Nhà Thờ              $11,500.00

     +Hoa Bàn Thờ                                $     390.62    

     +Đổ Rác Giáo Xứ                          $       97.45  

     +Các Loại Thuế                              $  1,607.69

     +Ga Điện, Nước                             $  5,974.61

     +Điện Thoại, Cable & Internet       $     412.39  

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                    $  3,289.00

     +Maintenance /Sửa Chữa             $  7,190.87

     +Kitchen Supplies                           $     596.75

     +Nước Uống Văn Phòng                $       65.00

     +Security Alarm                                $     270.00

     +Thuê Máy Copy/Office Supply      $     748.51

     +Bánh Lễ                                           $     570.00

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                              $  4,667.00

        *Catholic School Assistance        $  2,306.00

        *Seed of Hope                               $     304.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ         $  2,118.92

        *Worker Comp.                              $       41.75

     +Bank Charge                                   $         2.00

    Tổng Cộng Chi:                              $49,394.46

Đổi Giờ - Đổi Giờ

Đồng hồ Hoa Kỳ sẽ chuyển lùi lại 1 giờ vào đêm Thứ Bảy, ngày 05/11/2011 rạng ngày Chúa Nhật ngày 6/11/2011.  Xin quý vị nhớ vặn đồng hồ lại 1 giờ trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy. 

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Thứ Ba ngày 1/11 Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng kính Lễ Các Thánh Nam Nữ ở trên trời.  Cũng trong chiều hướng đó, Giáo Xứ sẽ có 3 thánh lễ: 

+Chiều Áp:  Thứ Hai ngày 31/10/2011, 6:30 chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ

+Chính Ngày: 10:00 giờ sáng và 6 giờ 30 chiều cùng ngày tại thánh đường Giáo Xứ. 

Xin quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đủ để xin các Thánh Nam Nữ ở trên trời cầu bầu cho mọi người chúng ta.

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Thứ Tư ngày 2/11 khai mạc tháng Cầu Cho Các Linh Hồn nơi luyện ngục.  Giáo Xứ có 2 thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng và 6 giờ chiều cùng ngày để cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, đặc biệt là những thân nhân, ân nhân, Quý Cha cựu chánh xứ, những anh chị em trong Giáo Xứ này mà Chúa đã gọi về được mau hưởng vinh phúc trên quê trời.

Viếng Nghĩa Trang & Thánh Đường

Từ trưa ngày 1-11 cho tới hết ngày 2 -11, những ai viếng Các Thánh Đường hay Nguyện Đường và từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 trong tháng Các Linh Hồn, những ai đi viếng các nghĩa trang công giáo; đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì được lĩnh một ơn Đại Xá, nhưng phải nhường các ơn xá đó cho các linh hồn.

Thu Tiền Lần 2 Giúp Các Chủng Sinh       

 Chúa Nhật ngày 6/11/2011 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 để giúp cho các chủng sinh đang theo học ở Đại Chủng Viện của Tổng Giáo Phận Denver.  Xin quý vị rộng tay đóng góp.

Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang

Hàng năm vào tháng 11, Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn, Giáo Xứ có thói quen dâng thánh lễ tại 2 Nghĩa Trang có đông giáo dân Giáo Xứ an nghỉ.  Cũng trong chiều hướng đó, năm nay Giáo Xứ sẽ có các thánh lễ như sau:

+Thứ Bảy:  ngày 5 tháng 11 năm 2011

2:00 chiều:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của Địa Phận (ở nhà nguyện thường quen).

+Thứ Bảy:  ngày 12 tháng 11 năm 2011

11:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Hampden (nhà/nguyện thường quen)

Văn Phòng Giáo Xứ xin thông báo và mời quý vị sắp xếp thời giờ tới tham dự đông đảo và sốt sắng để cầu nguyện cho những thân nhân, bạn hữu đã an nghỉ tại 2 nghĩa trang trên.

Thông Báo Việc HOàn lại Tiền Thế Chân

Kính Gởi Quý Phụ Huynh,

Khi Ghi Danh cho các emniên khóa 2011-2012. Ban Ghi Danh có thu$50 tiền thế chân của một số phụ huynh trong vài tuần ðầu. Nhýng tin týởng vào sự cam kết của quý phụhuynh, nên Ban Ghi Danh không tiếp tục nhận tiền thế chân nữa.

Thông báo này xin gởi ðến quý phụ huynh nào muốnnhận lại $50 tiền thế chân. Thủ tục : Vàocác Chúa Nhật trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 nãm 2011, xin quí vị ðến Bàn Giám Luật, ðiền vào Mẫu Ðõn Xin Nhận Lại Tiền ThếChân kèm theo 1 bản sao (copy) biên nhận khi ghi danh, và chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục hoàn trả tiền thế chân.

Sau tháng 12 năm 2011, nếu còn quí vị nào không nhận lại, số tiền $50.00 sẽ ðýợc xung vào quỹ sinh hoạt cho Thiếu Nhi.

Chân thành cám õn sự cộng tác tích cực và lòng quảng đại của quí vị. Xin Chúa và Mẹ Maria cùng Thánh Cả Giuse luôn che chở, và ban bình an cho gia đình quí vị.

Trân Trọng Kính Chào.

Ban Giáo Dục

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế,  Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc thiệp Noel gửi đi không trả về như các năm trước đây. 

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2012

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2012.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2012, Quý Gia Đình có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  Còn việc đặt tiệc xin quý vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu mình muốn sau khi đã xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Hiện nay Giáo Xứ đã chính thức chấp nhận cho 3 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

Được biết Giáo Xứ có 3 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quý gia đình có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ý.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, quý vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Phòng tiệc sang trọng, khang trang rộng rãi. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quý gia đình có người thành hôn trong những năm qua đã tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 14 tháng 10 năm 2011 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật 29 Thường Niên: Lm. Tôma Nguyễn Tuấn Bình, CMC

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Têrêsa thành Avila, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Các Mầu Nhiệm trong Chuỗi Mân Côi

5.    Thánh Nhạc 

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn: 

+Chúa Nhật 23/10/2011         Giáo Khu Thánh Tâm

+Chúa Nhật 30/10/2011          Giáo Khu Thánh Gia                                              

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Cảm Tạ        

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân:

+Hai Cha Chánh Phó Xứ Giáo Xứ NVTĐVN

+Thầy Phêrô Đặng Phi Hùng

+Thầy Lorensô Ngô Thế Tòng

+Thầy Giuse Lê Văn Tâm

+Ông Trưởng Hội Đồng Mục Vụ

+Hội Đồng Tài Chánh

+Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse

+Hội Tương Trợ Bác Ái

+Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

+Hội Legio Mariae

+Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

+Ca Đoàn Phụng Sự

Bà Quả Phụ Anna Nguyễn Thị Bích Chi

về nơi an nghỉ cuối cùng.  Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ sót, kính xin quý Cha cùng toàn thể quý vị niệm tình tha thứ.

Tang Gia Đồng Cảm Tạ

-Trưởng Nam:  Quinn Yamaguchi, Vợ & Các Con, USA

-Thứ Nữ:  Nguyễn J.M. Phương, và các con cháu

-Thứ Nữ:  Nguyễn T.K. Oanh, Chồng và Các Con

-Trưởng Nam:  Andrew Yamaguchi, USA

-Thứ Nữ:  Nguyễn Duy Bạch Nga, chồng và Các Con, USA

-Trưởng Nam:  Michael Yamaguchi và Các Con, USA

-Trưởng Nam:  James Yamaguchi, Vợ và Các Con, USA

-Thứ Nữ:  Nguyễn J.B. Ngọc, Chồng và Con, USA

-Trưởng Nam:  Stanley Yamaguchi và Con, USA