Bản Tin Mục Vụ Số 1037
ngày 14 tháng 8 năm 2011

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thứ Hai ngày 15/8/2011, Giáo Hội long trọng mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.  Cũng trong chiều hướng đó, Giáo Xứ Giáo sẽ có 2 thánh lễ để tôn kính Đức Mẹ:

Thứ Hai ngày 15/8/2011, lúc 10 giờ sáng và 6 giờ chiều.

Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự các thánh lễ trên sốt sắng.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 21/8/2011, lúc 9:30 sáng, trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 9/2011 (ngày 4 tháng 9 năm 2011), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2011.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Thông Báo Lớp Dự Tòng 2011-2012

Lớp Giáo Lý Dự Tòng của GXNVCTTĐVN tại Denver sẽ khai giảng lúc 9:30 Sáng  Chúa Nhật ngày 18/09/2011tại phòng số 221 tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình.  Chương trình học từ 9:30 đến 11:30 sáng mỗi Chúa nhật tổng cộng gồm 22 tuần lễ.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng sẽ bế giảng ngày 26/03/2012.  Các học viên theo học đầy đủ sẽ được chịu Ba Phép Bí Tích là Rửa Tội, Mình Thánh Chúa và Thêm Sức (Còn được gọi là các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo)  trong Thánh Lễ  Đêm Vọng Phục Sinh Thứ bẩy ngày 07/04/2012.

Mọi chi tiết, xin liên lạc với Phó tế Ngô Thế Tòng Điện thoại số 303-428-6400; hay Văn Phòng Giáo Xứ.

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn

Thứ Bảy ngày 1 tháng 10 năm 2011 lúc 4 giờ 30 chiều (Office of Marriage and Family Life) Văn Phòng Hôn Phối của Tổng Giáo Phận Denver sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn cho các cặp hôn nhân có Kỷ Niệm 25 năm, 50 năm hoặc trên 50 thành hôn.  Thánh Lễ sẽ đuợc tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa của Tổng Giáo Phận Denver.

Xin kính mời quý ông bà, anh chị nào tính đến năm 2011 có kỷ niệm 25, 50 năm hoặc trên 50 năm xin đến Văn Phòng Giáo Xứ để ghi danh.  Hạn chót để ghi danh là ngày 20 tháng 8 năm 2010.Sau đó Giáo Xứ sẽ chuyển danh sách lên cho Văn Phòng Hôn Phối để làm thu mời.

Nếu quý vị có thêm thắc mắc xin liên lạc số (303) 715-3259.

Tổng Kết Chi Thu Dragon Boat

Thay mặt Giáo Xứ, Hội Đồng Tài Chánh chúng con xin chân thành cám ơn hai Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Quý Giáo Khu, Quý Hội Đoàn, đặc biệt Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Giới Trẻ, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Ban Vệ Sinh, Ông Đặng Y, Ông Bà Chủ Tiệm Phở 79 cùng tất cả Ông Bà, Anh Chị Em thiện nguyện đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Xứ chuẩn bị thức ăn ở Hội Trường cũng như Bán Thức Ăn ở ngoài hồ 17.  Ngoài ra, chúng tôi cũng không quên cám ơn sự hy sinh của quý anh chị đã di chuyển và dọn dẹp dụng cụ cần thiết cho hai ngày bán ở ngoài hồ 17 vừa qua. 

Trong những ngày làm việc, Ban Tổ Chức chắc chắn  có những điều thiếu sót, không làm hài lòng quý vị bằng cách này hay cách khác, xin quý vị vui lòng bỏ qua.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành xuống cho quý vị và gia đình.

Dưới đây, Hội Đồng Tài Chánh xin được đăng tên những quý vị ân nhân đã ủng hộ hiện kim hoặc hiện vật cho hai ngày bán ngoài hồ 17:

1.    Hội Các Bà Mẹ Công Giáo    $   865.00

                    8 thùng bánh chả giò ($208.00)

2.  Ông Bà Ngô Đình Trọng            $     50.00

3.  Anh Chị Hòa Lê                         10 thùng Xà Lách

4.  Ẩn Danh                                      5 thùng Xá Lách

5.  Giáo Khu Phaolô                        nồi bún mọc

6.  Anh Chị Sơn Thủy                     $1,000.00

Sau cùng, Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo chi, thu hai ngày bán ngoài Hồ 17 như sau:

                        1. Tổng Số Thu:  $25,616.10

                        2.  Tổng Số Chi:  $  9,976.72

                                    Còn Lại:  $15,639.38

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 7/2011 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (3/7/2011)                    $3,734.26

     +Bỏ Giỏ CN (10/7/2011)                 $3,784.63

     +Bỏ Giỏ CN (17/7/2011)                 $3,574.76

     +Bỏ Giỏ CN (24/7/2011)                 $3,441.80

     +Bỏ Giỏ CN (31/7/2011)                 $3,545.97

                 Tổng Cộng (1):  $18,081.42

2.  Quán:

     -Giáo Khu Đồng Tiến                      $1,635.00

     -Giáo Khu Phaolô                            $1,200.00

     -Giáo Khu Phêrô                              $   800.00

     -Giáo Khu Lộ Đức                           $2,243.00 

+Nhân Danh                                         $2,408.00 

+Bia Các Khu                                        $3,154.50

+Nhân Danh                                         $2,408.00    

+Đèn Nến                                              $   460.00

+Dùng HT Thánh Giuse                     $   400.00

+Ủng Hộ                                                 $1,475.66

+Ủng Hộ Tip (Đám Cưới)                    $   998.84

+ACA Reimbursement                       $     55.00

+Bán Xe Giáo Xứ                                 $3,800.00

+Petty Cash                                           $   500.00    

+Tiệc Cưới

     -Tiệc Cưới ngày 2/7/2011              $2,133.00

     -Tiệc Cưới ngày 9/7/2011              $1,352.00

     -Tiệc Cưới ngày 19/7/2011            $3,164.00

     -Tiệc Cưới ngày 23/7/2011            $3,986.00     

                 Tổng Cộng (2):$29,765.00          

Tổng Số Thu (1) & (2):  $47,846.42

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí              $4,292.33

     +Lương Văn Phòng                       $2,140.46

     +Food and Gas cho 2 Cha            $   646.01 

     +Hoa Bàn Thờ                                $   426.27      

     +Đổ Rác Giáo Xứ                          $   428.19  

     +Các Loại Thuế                              $3,611.84

     +Bảng Treo Tường Các Lớp Học $1,740.87  

     +Ga Điện, Nước                              $4,544.87

     +Thang Máy inspection/Monitoring $   584.80

     +Điện Thoại, Cable & Internet         $   411.83  

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                     $3,898.00

     +Thức Ăn cho Các Ngày Thứ Hai  $   196.09

     +Nước Uống Văn Phòng/Rectory  $     86.17    

     +Maintenance Supplies                   $6,375.06  

     +Thuê Máy Copy/Office Supply       $   585.85

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                              $4,667.00

        *Catholic School Assistance        $2,306.00

        *Seed of Hope                               $   304.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ         $2,361.00

        *Worker Comp.                              $     36.68

     +Bank Charge                                   $       2.00

                             Tổng Cộng Chi:  $39,645.32       

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tri Ân

Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tri ân quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Xứ nhân ngày bán quán tại Hồ 17:

Chị Nguyễn Thị Thân (Lý)      $208.00

Cụ Trần Tố Miên (Cụ Quý)     $  50.00

Bà Nguyễn Thị Chín                $  20.00

Cụ Phạm Thị Kinh                   $  10.00

Bà Nguyễn Thị Vân                 $    5.00

Bà Mỹ                                          $  30.00

Bà Cố Kiêm                               $  20.00

Bà Vũ Thị Nhiệm (B. Thăng)  $  40.00

Chị Hồng (Ánh)                        $  50.00

Bà Thân Thị Dinh                     $  50.00

Bà Thân Thị Chinh                  $  50.00

Chị Nguyễn Thị Nguyệt          $  30.00

Chị Tâm                                      $  25.00

Bà Bùi Thị Nga                         $  20.00

Bà Lê Thị Kim                            $  10.00

Bà Phúc Viên                            $  10.00

Bà Nguyễn Ngọc Tiến             $  20.00

Bà Nguyễn Thị Nho                 $  20.00

Bà Cát                                         $  20.00

Bà Nguyễn Thị Dù                   $  20.00

Bà Trương Thị Sen                  $  20.00

Bà Lê Thị Khánh                      $  20.00

Bà Nguyễn Thị Sen                 $  10.00

Bà Hoàng Thị Giờ(Bà Hiền)   $  20.00

Bà Lê Thiết                                $  20.00

Bà Tài                                         $  20.00

Bà Đỗ Thị Thoa                         $  15.00

Bà Trần Thị Lý                           $    5.00

Chị Đinh Thị Hồng Hương    $  15.00

Chị Cúc Hoàng                         $  20.00

Bà Lộ                                          $  20.00

Bà Nhi                                        $  10.00

Chị Công (Luật)                                    $  20.00

Cụ Lới (Long)                            $  20.00

Bà Thướt                                    $  20.00

Bà Liên                                       $  20.00

Bà Vân                                       $  20.00

Bà Khiêm                                   $  25.00

Bà Hường                                  $  10.00

Bà Mai                                        $  10.00

Bà Roãn                                     $    5.00

Bà Lương                                  $    5.00

Bà Lang                                      $  15.00

                        Tổng Cộng:  $1,073.00

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria trả công thật nhiều cho quý vị và gia đình.

TM. Ban Chấp Hành

Hội Trưởng Thân Thị Chinh

Đĩa DVD Cho Lớp Xưng Tội và Thêm Sức

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 14/8/2011 sau lễ 8:00 giờ sáng, sẽ có người ngồi ở cuối thánh đường để trao cho quý gia đình có con em mới được chịu phép Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu trong tháng 5 vừa qua. 

Rao Hôn Phối

1.  Anh Lý Hồng Hiền, con Ông Lý Quốc Chương và Bà Trịnh Tiết Lưu cư ngụ tại Lakewood, Colorado kết hôn với Chị Nguyễn Thị Thu Hà, con Ông Nguyễn Văn Sử và Bà Nguyễn Thị Vân cư ngụ tại Wichita, Kansas.  Đôi bạn này sẽ cưới tại Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver.  (1)

2.  Anh Hoàng Hải Hà, con Ông Hoàng Trọng Nhu (chết) và Bà Trần Thị Mai cư ngụ tại Denver, Colorado kết hôn với Chị Nguyễn Thanh Trúc con Ông Nguyễn Thanh Sơn và Bà Nguyễn Thị Chính cư ngụ tại Lakewood, Colorado.  Đôi bạn này sẽ cưới tại Việt Nam.  (1)

3.  Anh Luther Dennis Power, con Ông Leonard Douglas Power và Bà Jeannette Cornelius Power cư ngụ tại Fort Belvoir, Virginia kết hôn cùng Chị Lydia Lam Lee con Ông Lawrence Bac Lee và bà Tiên Thi Lee cư ngụ tại Fort Belvoir, Virginia.  Đôi bạn này sẽ cưới tại Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam.  (1)

Ai biết các đôi liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Mừng Lễ Quan Thầy

Gia Đình Thánh Mẫu La Vang thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado xin kính mời quý Hội Viên trong Gia Đình dọn tâm hồn thật sốt sắng để tham dự Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là bổn mạng của Hội, vào lúc 6 giờ chiều ngày 15 tháng 8 năm 2011 tại Nhà Thờ của Giáo Xứ. 

Sự hiện diện đông đủ của quý vị để thêm lời cầu nguyện cho Hội ngày càng thêm phát triển hội viên và thăng tiến về lòng đạo đức.

Thay Mặt Ban Điều Hành

Hội Trưởng Ngô Thị Thoa

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2012

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2012.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2012, Quý Gia Đình có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  Còn việc đặt tiệc xin quý vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu mình muốn sau khi đã xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Hiện nay Giáo Xứ đã chính thức chấp nhận cho 3 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

Được biết Giáo Xứ có 3 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quý gia đình có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ý.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, quý vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Phòng tiệc sang trọng, khang trang rộng rãi. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quý gia đình có người thành hôn trong những năm qua đã tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II- 2011

*Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2010 của Giáo Xứ sẽ đuợc khai giảng vào Chúa Nhật ngày 28/8/2011 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 04/12/2011.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa II-2011 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 31 tháng 7 năm 2011.

Lớp Học Hỏi Hôn Nhân & Tĩnh Tâm

(One-Day Workshop & Retreat)

Thứ bảy Oct. 15, 2011 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Lệ phí $65.00 cho cả hai Anh /Chị  bao gồm Học cụ, ăn Sáng và Trưa. Ghi danh và đóng lệ phí vào lúc 8:45 sáng ngày nói trên hoặc liên lạc trước với Thầy sáu Hùng (303) 466-7350.

Lớp Điều Hòa Sinh Sản

Lớp Điều Hòa Sinh Sản (NFP-Natural Family Planning) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng  như sau:

+Chúa Nhật:  ngày 21 tháng 8 năm 2011

+Chúa Nhật:  ngày 25 tháng 9 năm 2011

+Chúa Nhật:  ngày 23 tháng 10 năm 2011

Anh Chị nào muốn học xin ghi danh qua www. ccli.org

Giờ Học:  từ 11:30 sáng đến 2:00 chiều tại nhà xứ.

Lớp Điều Hòa Sinh Sản đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi học trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa.

Lớp Điều Hòa Sinh Sản cũng rất hữu ích cho những anh chị hiếm muộn, hoặc muốn trì hoãn sinh con, theo phương pháp tự nhiên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc anh chị Dũng - Diễm:  720-212-3918.

Thông Báo của Hội Đền Tạ

Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ kính mời quý hội viên đến tham dự buổi đọc kinh vào Chúa Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2011, lúc 10 giờ sáng trên lầu 2, phòng 208 tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

Ban Chấp Hành Hội Đền Tạ mong sự hợp tác của quý vị.  Chân thành cám ơn.

Trưởng Hội

Lê Thị Cát Lâm

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 8/5/2011 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận. Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $25,783.00.   Tính đến hôm nay Giáo xứ đã thu được như sau:

Tổng Cộng thu cho ACA:   $22,807.36

Do đó Giáo Xứ cần thu với số tiền:  $2,975.64.  Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục rộng tay đóng góp.

Giáo Xứ Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên do Giáo Xứ Nữ Vương Tổ Chức vào ngày 24 tháng 9 năm 2011, lúc 6 giờ 30 chiều, nhằm mục đích để gây  quỹ cho Giáo Xứ.  Trưởng Ban Tổ Chức là Anh Mai Huy Hoan.  Thành phần Ca Sĩ gồm có:  Mai Tiến Dũng, Mai Thiên Vân, Đan Nguyên, Minh Tuyết với MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn cùng Ban Nhạc Brotherz.

+Vé Ủng Hộ:  $60.00

+Vé Đồng Hạng:  $40.00

+Trẻ Em (2 đến 10 tuổi):  $20.00

Giáo Xứ có bán Thức Ăn và Nước Uống trước và trong thời gian Đại Nhạc Hội.

Ban Tổ Chức xin kính mời quý ông bà anh chị em trong Giáo Xứ sắp xếp thời giờ đến tham dự Buổi Đại Nhạc Hội trên.

Được biết Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội bắt đầu bán vé vào tháng 8 năm 2011 tại Văn Phòng Giáo Xứ và các cơ sở thương mại:

-Phở 95

-Chợ Hồng Phát

-Chuyển Tiền Cúc Hoàng

-Tiệm Vàng Kim Lý

-Sky Nail Supply

-Kim Jewelers

Giáo Xứ xin kính mời quý ông bà anh chị em đón mua vé và ủng hộ giáo xứ.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Ngày Khai Giảng 2011-2012

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Giáo Dục trân trọng thông báo Ngày Khai Giảng niên khóa 2011-2012 sẽ khai giảng vào Chúa Nhật ngày 21 tháng 8 năm 2011 với chương trình:

- 10 giờ sáng Thánh Lễ Thiếu Nhi tại Thánh Đường.

- 11 giờ 30 sáng Lễ Khai Giảng tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình

Xin quí phụ huynh đưa con em với đồng phục chỉnh tề đến tham dự đông đủ.

Chân thành cám ơn sự quan tâm và cộng tác của quí vị.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Giáo Dục

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2011 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật 20 Thường Niên: Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Gioan Euđê, Linh Mục

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:

5.    Thánh Nhạc 

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn: 

+Chúa Nhật 21/8/2011     Giáo Khu Đức Mẹ HCG

+Chúa Nhật 28/8/2011       Giáo Khu Thánh Tâm

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.