Bản Tin Mục Vụ Số 1033
ngày 17 tháng 7 năm 2011

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 17/7/2011, lúc 9:30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II- 2011

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2010 của Giáo Xứ sẽ đuợc khai giảng vào Chúa Nhật ngày 21/8/2011 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 20/11/2011.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa II-2011 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 31 tháng 7 năm 2011.

Lớp Điều Hòa Sinh Sản

Lớp Điều Hòa Sinh Sản (NFP-Natural Family Planning) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng  như sau:

+Chúa Nhật:  ngày 21 tháng 8 năm 2011

+Chúa Nhật:  ngày 25 tháng 9 năm 2011

+Chúa Nhật:  ngày 23 tháng 10 năm 2011

Anh Chị nào muốn học xin ghi danh qua www. ccli.org

Giờ Học:  từ 11:30 sáng đến 2:00 chiều tại nhà xứ.

Lớp Điều Hòa Sinh Sản đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi học trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa.

Lớp Điều Hòa Sinh Sản cũng rất hữu ích cho những anh chị hiếm muộn, hoặc muốn trì hoãn sinh con, theo phương pháp tự nhiên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc anh chị Dũng - Diễm:  720-212-3918.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng, nhằm ngày 7 tháng 8, 2011, tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1giờ30 chiều ngày 23/7/2011 (ngay sau Thánh Lễ 12 giờ trưa).  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu hoặc Văn Phòng Giáo Xứ.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 24/7/2011, Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 trong các thánh lễ để giúp cho "Church In Africa".  Xin quý ông bà anh chị rộng tay đóng góp.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2012

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2012.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 8/5/2011 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận. Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $25,783.00.   Tính đến hôm nay Giáo xứ đã thu được như sau:

Tổng Cộng thu cho ACA:   $19,528.00

Do đó Giáo Xứ cần thu với số tiền:  $6,255.00.  Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục rộng tay đóng góp.

Cần Người Giúp Làm Đồ Ăn  Bán Ở Hồ 17

Colorado Dragon Boat Festival năm nay được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 30 & 31 tháng 7 năm 2011 tại bờ Hồ Sloan Lake.  Giáo Xứ chúng ta cũng là một thành viên trong Dragon Boat Festival  được bán đồ ăn để gây quỹ cho Giáo Xứ. 

Do đó, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 18/7/2011, lúc 9 giờ sáng Giáo Xứ cần rất nhiều người đến Hội Trường giúp để chuẩn bị cho hai ngày bán ở ngoài hồ 17.

+ Gói Chả Giò

+ Xiên Thịt Nướng

+ Nem Nướng

+ Làm Đồ Gỏi Cuốn

+ Nhiều việc khác nữa

Ngoài ra Giáo Xứ cần các anh chị thanh niên để làm các việc như sau:

1.    Chiều Thứ Sáu:

- 2:30 chiều:  Có mặt để sửa soạn mang lều và các thứ cần thiết ra ngoài hồ 17.

- Cần 10 anh thanh niên khoẻ và 2 xe truck để chuyển hàng, và cắm lều tại hồ 17.

2.  Thứ Bảy và Chúa Nhật:

- Mọi người đến giúp có mặt tại Giáo Xứ lúc 6 giờ sáng.

- Trong ngày cần 9 thanh niên  để nướng thịt (3 ca:  9-12; 12-3, 3-6 pm)

- Cần 9 người thanh niên chiên cơm và chiên chả giò

- Cần 8 anh/chị bán hàng (2 ca:  8-1 và 1-6 giờ chiều)

- Cần 4 chị làm bún thịt nướng (2 ca: 8-1, 1-6 giờ chiều)

- Cần 6 người đưa thức ăn ra hồ (2 xe)

3.  Dọn Dẹp Chiều Chúa Nhật

- Cần 10 thanh niên khoẻ và 2 xe truck để nhổ lều và chuyển hàng về lại Giáo Xứ

- Cần 8 người sau 5 giờ chiều để clean up tại hội trường Giáo Xứ

Một lần nữa Giáo Xứ xin kêu gọi hết mọi người thiện chí trong Giáo Xứ cùng nhau chung tay, cộng tác xây dựng Giáo Xứ ngày một tốt đẹp hơn.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 6/2011 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (5/6/2011)                    $3,898.15

     +Bỏ Giỏ CN (12/6/2011)                 $3,503.81

     +Bỏ Giỏ CN (19/6/2011)                 $4,004.45

     +Bỏ Giỏ CN (26/6/2011)                 $3,719.01

                 Tổng Cộng (1):                  $15,125.42

2.  Quán:

     -Giáo Khu Đức Mẹ HCG                $  1,670.00

     -Giáo Khu Thánh Tâm                    $  1,563.00

     -Giáo Khu Thánh Gia                     $     812.00

     -Giáo Khu Fatima                            $  1,348.14

+Nhân Danh                                         $  1,726.00

+Quảng Cáo                                          $       40.00

+Bia Các Khu                                        $     330.00

+Đèn Nến                                              $     431.94

+Đặt Cọc Tiệc Cưới                             $     250.00

+Tiệc Cưới                    

                 Tổng Cộng (2):                   $   8,171.08  

                 Tổng Số Thu (1) & (2):      $23,296.50

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                     $4,292.33

     +Lương Văn Phòng                              $2,140.46

     +Food and Gas cho 2 Cha                   $   121.91

     +Back Ground Check                            $     38.50

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                  $   125.20

     +Các Loại Thuế                                      $   655.09  

     +Ga Điện, Nước                                     $6,604.03

     +Hệ Thống Cứu Hỏa/Monitoring           $2,989.90

     +Bảo Hiểm Đặc Biệt cho Đám Cưới   $   200.00

     +Quý Cha Giải Tội                                  $   650.00    

     +Kitchen Supplies                                   $   175.99

     +Than Đốt Hương                                   $     21.95

     +Điện Thoại, Cable & Internet                $   419.43

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                             $3,221.00

     +Nước Uống Văn Phòng/Rectory          $     49.27

     +Maintenance Supplies                           $   456.33

     +Hoa Bàn Thờ/Phúng Điếu/Hiền Mẫu   $1,471.94

     +Thuê Máy Copy/Office Supply               $1,229.61

     +Thức Ăn Ngày Hiền Phụ                         $   679.67  

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                        $4,667.00

        *Catholic School Assistance                  $2,306.00

        *Seed of Hope                                         $   304.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                   $2,361.00

        *Worker Comp.                                        $     36.68

     +Bank Charge                                             $       5.00

                             Tổng Cộng Chi:               $35,222.29       

Giáo Xứ Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên do Giáo Xứ Nữ Vương Tổ Chức vào ngày 24 tháng 9 năm 2011, lúc 6 giờ 30 chiều, nhằm mục đích để gây  quỹ cho Giáo Xứ.  Trưởng Ban Tổ Chức là Anh Mai Huy Hoan.  Thành phần Ca Sĩ gồm có:  Mai Tiến Dũng, Mai Thiên Vân, Đan Nguyên, Minh Tuyết với MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn cùng Ban Nhạc Brotherz.

+Vé Ủng Hộ:                       $60.00

+Vé Đồng Hạng:                $40.00

+Trẻ Em (2 đến 10 tuổi):  $20.00

Giáo Xứ có bán Thức Ăn và Nước Uống trước và trong thời gian Đại Nhạc Hội.

Ban Tổ Chức xin kính mời quý ông bà anh chị em trong Giáo Xứ sắp xếp thời giờ đến tham dự Buổi Đại Nhạc Hội trên.

Được biết Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội bắt đầu bán vé vào tháng 8 năm 2011 tại Văn Phòng Giáo Xứ và các cơ sở thương mại:

-Phở 95

-Chợ Hồng Phát

-Chuyển Tiền Cúc Hoàng

-Tiệm Vàng Kim Lý

-Sky Nail Supply

-Kim Jewelers

Giáo Xứ xin kính mời quý ông bà anh chị em đón mua vé và ủng hộ giáo xứ.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Ngày Hội Thảo Giáo Viên

Để chuẩn bị cho năm học 2011-2012, trân trọng kính mời tất cả Thầy/Cô Giáo Lý, Việt Ngữ, Giám Luật, và quý Trưởng đến dự ngày “Teacher Orientation”.

Thời gian:        9:00AM – 5:00PM Chúa Nhật ngày 24/7/2011

Địa điểm:         Trung tâm Sinh hoạt Giáo Xứ

Vì tính cách quan trọng của ngày chuẩn bị này, xin quý Thầy/Cô, quý Trưởng tham dự đông đủ.

Chúng tôi cũng tha thiết kính mời những quý vị quan tâm đến việc giáo dục con em trong Giáo Xứ đến tham gia với chúng tôi, để chúng ta cùng hiệp tâm, hiệp sức hầu giúp con em trong việc vun trồng Đức tin Công Giáo và giữ gìn tiếng Việt.

Trân trọng kính mời,

Ban Giáo Dục

Ghi Danh Bổ Túc và Ngày Khai Giảng 2011-2012

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Giáo Dục trân trọng thông báo:

I.      Ghi Danh Bổ Túc

Thời hạn ghi danh sinh hoạt Đoàn TNTT và học Giáo Lý/Việt Ngữ cho năm học mới đã qua, tuy nhiên Ban Ghi Danh sẽ nhận đơn ghi danh cho niên khóa 2011-2012 vào:

- Chúa Nhật ngày 17/7/2011  lúc 11:30 sáng tại Hội trường NVHB

- Chúa Nhật ngày 24/7/2011 lúc 11:30 sáng tại Hội trường NVHB

a.  Điều Kiện Ghi Danh:

- Học sinh từ 6 tuổi trở lên (Sinh năm 2005)

- Gia đình đã gia nhập và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ.

- Phụ Huynh đồng ý cam kết làm cộng tác thiện nguyện với Ban Giáo Dục 8 tiếng - trong niên khóa 2011-2012. 

b.  Lệ Phí:

Lệ phí ghi danh bổ túc sẽ là $140.00 mỗi em.

Sau ngày ghi danh bổ túc.  Ban Ghi Danh sẽ không bảo đảm nếu con em quí vị chưa ghi danh, được vào học niên khóa 2011-2012.

II.      Ngày Khai Giảng

Niên khóa 2011-2012 sẽ khai giảng vào Chúa Nhật ngày 21 tháng 8 năm 2011 với chương trình:

- 10 giờ sáng Thánh Lễ Thiếu Nhi tại Thánh Đường.

- 11 giờ 30 sáng Lễ Khai Giảng tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình

Xin quí phụ huynh đưa con em với đồng phục chỉnh tề đến tham dự đông đủ.

Chân thành cám ơn sự quan tâm và cộng tác của quí vị.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Giáo Dục

Rao Hôn Phối

1)  Anh Nguyễn Thanh Trung hiện cư ngụ tại Lakewood-Colorado con Ông Nguyễn Văn Thuỷ (chết) và Bà Nguyễn Thị Dù ở Lakewood-Colorado muốn kết bạn với Chị Phạm Đan Thnh con Ông Phạm Quang Phách và Bà Bùi Thị Tuyết hiện cư ngụ tại Denver-Colorado .  Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver tháng 8/2011.  (3)

Ai biết  đôi liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Ủy Ban Gia Đình Hân Hoan Thông Báo: 

Đuợc sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ, Ủy Ban Gia Đình sẽ phối hợp cùng với một nhóm các Linh Mục, Tu Sĩ và Anh Chị Ban Mục VụGia Đình của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC, USA để tổ chức Khoá Hội ThảoCanh Tân Đời Sống Hôn Nhân(CTDSHN) vào ngày 12-14 tháng 8 năm nay tại giáoxứ chúng ta. Cha Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, sẽ là Cha linhhướng.

Khóa CTĐSHN đã được tổ chức tại nhiều tiểu bangHoa Kỳ và tại Canada và đã mang lại nhiều lợi ích cho đời sống hôn nhân giađình. Khóa này là một cuộc hẹn hò cho hai vợ chồng, có những lúc vui cườibên nhau, có thì giờ riêng với nhau và với các cặp khác.

Xin kính mời qúy Anh Chị tham dự và giúp khuyếnkhích, giới thiệu chương trình canh tân hữu ích này đến mọi gia đình, khôngphân biệt tôn giáo, hay tuổi tác.

Chi tiết về khoá:

Địa điểm: Giáo Xứ Nữ VươngTử Đạo Việt Nam

Thứ Sáu 12 tháng 8 năm 2011, từ 5:00 PM đến 9:30 PM

Thứ Bảy 13 tháng 8 năm 2011, từ 8:00 AM đến 9:00 PM

Chúa nhật 14 tháng 8 năm 2011, từ 8:00 AM đến4:00 PM

Lệ phí: $130.00 cho mỗi cặp, bao gồm cácbữa ăn trong khóa. Các khoá viên sẽ về nghỉ tối tại nhà riêng của mình.

Điều kiện: Phải tham gia cả hai vợ chồng hoặc cặpđã đính hôn.

Khóa dành tối đa cho 30 cặp (ưu tiên cho người ghitên trước)

Ghi danh: Xin in ra phiếu ghi danh tại mạng lưới sau đây:

http://www.giaoxudenver.org/pdf/ctdshn15.pdf

Hạn chót ghi danh:

Chúa Nhật ngày 17 tháng 7 năm 2011

Liên lạc: Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

A/C Thiện-Yến 303-960-3169 - Email: trungthien@comcast.com

A/C Hùng-Trang 720-206-8101 - Email: tran_louis@hotmail.com

A/C Quang-Tuyết 720-381-0275 - Email: jqv123@yahoo.com

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 15 tháng 7 năm 2011 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật 16 Thường Niên: Lm. Giuse M. Vũ Kim Ngân

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Lorensô Brindisiô, Lm. Tiến Sĩ Hội Thánh

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:

5.    Thánh Nhạc 

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

      +Chúa Nhật 24/7/2011             Giáo Khu Phêrô

      +Chúa Nhật 31/7/2011             Giáo Khu Lộ Đức

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.