Bản Tin Mục Vụ Số 1020
ngày 17 tháng 4 năm 2011

Thánh Lễ Truyền Dầu

Thứ Ba ngày 19 tháng 4 năm 2011, lúc 11 giờ sáng Thánh Lễ Truyền Dầu được Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput chủ tế tại Nhà Thờ Chính Tòa.  Quý vị nào muốn tham dự xin sắp xếp và tới sớm để có chỗ ngồi và nơi đậu xe.

Thay Đổi Giờ Lễ Vọng Phục Sinh

Theo yêu cầu của Văn Phòng Lễ Nghi của Tòa Tổng Giám Mục, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh năm nay sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 tối ngày 23/4/2011 thay vì lễ lúc 8 giờ tối như mọi năm.

Holy Saturday (*The Easter Vigil begins no earlier than 8:30 p.m. given its emphasis on vigil and light. The entire celebration of the Easter Vigil takes place at night. It should not begin before nightfall; it should end before daybreak on Sunday (Sacramentary, "The Easter Vigil #3")

Chương Trình & Phân Nhiệm Tuần Thánh

Thứ Hai ngày 18/4/2011 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 1:  Hội Đồng Mục Vụ

·        Ngắm Thứ 2:  Giáo Khu Thánh Tâm

·        Ngắm Thứ 3:  Gia Đình Thánh Mẫu La Vang

·        Ngắm Thứ 4:  Giáo Khu Lộ Đức

·        Ngắm Thứ 5:   Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Thứ Ba ngày 19/4/2011 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 6:  Giáo Khu Giuse

·        Ngắm Thứ 7:  Giáo Khu Thánh Gia

·        Ngắm Thứ 8:  Giáo Khu Đồng Tiến

·        Ngắm Thứ 9:  Giáo Khu Fatima

·        Ngắm Thứ 10:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Thứ Tư ngày 20/4/2011 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 11:  Giáo Khu Phaolô

·        Ngắm Thứ 12:  Giáo Khu Đức Mẹ HCG

·        Ngắm Thứ 13:  Giáo Khu Phêrô

·        Ngắm Thứ 14:  Huynh Đoàn Đaminh

·        Ngắm Thứ 15:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Năm ngày 21/4/2011

Tông Đồ Đoàn do Các Hội Đoàn đảm trách:

·  6:30 chiều:  Thánh Lễ Tiệc Ly

*Kiệu Mình Thánh Chúa qua Nhà Tạm

·  Chầu Thánh Thể Sau Thánh Lễ

-  Giờ Chầu Chung Giáo Xứ (30 Phút)

-  Giáo Khu Phaolô, Hội Đền Tạ, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm (30 phút)

-  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Legio Mariae (30 Phút)

-  Giáo Khu Thánh Gia, GK Giuse và Huynh Đoàn Đaminh (30 phút)

-  Khu Thánh Tâm, Lộ Đức và Fatima (30 phút)

-  Khu Phêrô, Đức Mẹ HCG, Đồng Tiến (30 phút)

-  Hội Thừa Tác Viên, Gia Đình La Vang và Cursillo (30 phút)

Thứ Sáu ngày 22/4/2011

5:00 chiều:  Đi Đàng Thánh Giá

Đi Đàng Tthánh Giá trong Thánh Đường Giáo Xứ:  Thánh Giá Nến Cao do Quý Vị Thừa Tác Viên Thánh Thể và 2 em giúp lễ, có xông hương Thánh Giá.

*Ngắm 5 Dấu Đanh

·         Thứ 1:  Hội Đồng Mục Vụ

·         Thứ 2:  Thừa Tác Viên Thánh Thể

·         Thứ 3:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

·         Thứ 4:  Ban Phụng Vụ

·         Thứ 5:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

·         Thứ 6:  Ban Phụng Vụ

-Dâng Hạt do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

-Ban Phụng Vụ sắp xếp và điều khiển chương trình Đi Đàng Thánh Giá.

· Lễ Suy Tôn Thánh Giá tại Nhà Thờ lúc 6:30 chiều

· Lễ Nghi mở ảnh hôn chân, hiệp lễ, sau khi hiệp lễ tiếp tục hôn chân Chúa cho đến khi hết người thì nghỉ.  (Hội Các Mẹ Công Giáo Than khi giáo dân Hôn Chân Chúa)

Thứ Bảy:  ngày 23/4/2011

Hôn Chân Chúa (bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

- 9-10 giờ:  Khu Fatima, Khu Phaolô, và Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ.

- 10-11 giờ:  Khu Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Huynh Đoàn Đaminh

- 11-12 giờ:  Khu Thánh Gia, Hội Legiô và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

- 12-1 giờ:  Khu Giuse, Đồng Hành Linh Thao & Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

- 1-2 giờ:  Khu Đức Mẹ HCG & Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

- 2-3 giờ:  Khu Lộ Đức, Gia Đình La Vang.

- 3-4 giờ:  Khu Phêrô,

- 4-5 giờ:  Khu Đồng Tiến và Gia Đình Tận Hiến Đồng Công.

*** 8 giờ 30 tối:   Đại Lễ Vọng Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Chúa Nhật:  ngày 24/4/2011

·  Không Có Thánh Lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa

·  Chỉ Có Một Thánh Lễ 10 giờ sáng tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Sau Thánh Lễ sẽ có Rửa Tội Trẻ Em tại nhà thờ.

Làm Đẹp Mái Nhà Thờ & Mái Hội Trường Thánh Giuse

Như quý vị cũng đã thấy mái Nhà Thờ cũng như mái Hội Trường Thánh Giuse đều đã bị tróc sơn theo năm tháng.  Nay được sự đồng ý của Cha Chánh Xứ và Hội Đồng Giáo Xứ, bắt đầu từ Thứ Tư ngày 13/4/2011 Anh Trưởng Hội Đồng Tài Chánh Lê Minh Sơn, Anh Đặng Y, Anh Thành cũng như một số anh em tình nguyện khác đã hy sinh thời giờ đến làm lại mái nhà thờ và Hội Trường Thánh Giuse. 

Giáo Xứ chân thành cám ơn Anh Trưởng Hội Đồng Tài Chánh, Anh Y và các anh tình nguyện khác đã đến cộng tác để sửa sang và làm đẹp lại mái nhà thờ cũng như mái Hội Trường Thánh Giuse.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống trên quý vị và gia đình.

Rửa Tội Các Em Nhỏ Tháng 4 và Tháng 5-2011

Chúa Nhật đầu tháng 4/2011 và Chúa Nhật đầu tháng 5/2011, Giáo Xứ sẽ không rửa tội cho các em nhỏ vào Chúa Nhật đầu tháng như thường lệ.  Giáo Xứ sẽ chuyển ngày rửa tội cho các em nhỏ vào ngày 24 tháng 4 năm 2011 lúc 12 giờ trưa (sau Đại Lễ Phục Sinh).  Xin lưu ý quý gia đình có con em muốn rửa tội vào tháng 4, năm 2011 và tháng 5 năm 2011.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào ngày 24/4/2011, Đại Lễ Phục Sinh tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 7 giờ tối ngày 16/4/2011.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Nộp Đơn Rửa Tội Dự Tòng

+ Quý vị đã hội đủ điều kiện:  Học xong Giáo Lý và đã sẵn sàng để lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy vào đêm Vọng Phục Sinh năm nay, xin nộp đơn tại Văn Phòng Giáo Xứ.  Hạn chót ngày 17/4/2011.

+ Ngày Tập Nghi Thức:  Những quý vị đã sẵn sàng và muốn lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy vào đêm Phục Sinh năm nay, sau khi đã nộp đơn, xin vui lòng sắp xếp thời giờ tới thánh đường ôn tập nghi thức  Thánh Tẩy vào lúc 4 giờ chiều ngày 17/4/2011.  Cũng xin mời cả cha mẹ đỡ đầu cùng tới tập.  Ông Trưởng Ban Phụng Vụ sẽ đặc trách phần ôn tập này.

Hội Giúp Lễ Thông Báo

Để việc giúp lễ trong Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh được trật tự và trang nghiêm, chúng tôi kính mời quý phụ huynh và các em trong Đội Giúp Lễ của Giáo Xứ tới dự phiên họp bất thường vào lúc 2 giờ 30 chiều tại thánh đường Giáo Xứ, ngày 17/4/2011 để phân chi và ôn tập.

Kính mong được đón tiếp quý phụ huynh và các em để công việc phân chia và ôn tập được kết quả tốt đẹp.

TM. Ban Phụng Vụ

Phụ Trách Đội Giúp Lễ

Thành Xuân Thắng

Giáo Khu Đồng Tiến Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ Giáo Khu nhân ngày bán quán:

1.    Cụ Đông                       $100.00

2.    AC An Linh                   $  50.00

3.    ÔB Phạm Văn Cảnh   10 Két Nước Ngọt

4.    AC Hòa Lê                   $100.00

5.    AC Lê Đình Chương   $150.00

6.    Phở Duy Aurora           $300 & 20 lbs Thịt Tiết Canh

7.    Phở 79                         Ủng Hộ & Phục Vụ Ngày Bán Quán

8.    ÔB Phúc                       Xôi Các Loại

9.    Chị Thủy                       Café-Chè Thái

10. GĐ Chị Tấn                  Bánh Bèo-Chè Các Loại

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu trong lần bán quán vừa qua.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến

Trưởng Khu Trịnh Ngọc Long

Thông Báo Về Tiệc Công Đức  “Nhớ Ơn Mẹ”

Theo quyết định của Hội Đồng Giáo Xứ trong phiên họp ngày 20 tháng 2, và được sự chấp thuận của cha Chánh Xứ, giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức tiệc Công Đức Nhớ Ơn Mẹ vào đầu tháng 5 này với những chi tiết như sau:  “Nhớ Ơn Mẹ”

Ngày 7 tháng 5 năm 2011 vào lúc 6:30 chiều

Tại: Hội Trường Nữ Vương Hoà Bình.

Mục đích của Tiệc Công Đức năm nay:

Tỏ lòng biết ơn các bà mẹ

Sánh vai hỗ trợ dự án sửa bậc thang nhà thờ và hội trường thánh Giuse, ước lượng phải chi $30,000.00

Thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do những tài năng trẻ

trong giáo xứ trình diễn, với sự giúp vui đặc biệt của một nghệ sĩ đến từ Nam Cali.

Giá vé ủng hộ: 1 bàn 10 người $400, hoặc1 người $45

Vé sẽ được bán vào mỗi Chúa Nhật sau các thánh lễ, hoặc tại văn phòng Giáo Xứ.  Xin lưu ý là sẽ không có bán vé tại cửa.   Ưu tiên cho ai mua trước ngồi trước, ai mua sau ngồi sau.

Xin kính mời toàn thể qúy vị sắp xếp công việc để tham dự bữa Tiệc Công Đức năm nay để xiết chặt tình thân trong giáo xứ chúng ta và để góp phần xây dựng giáo xứ.

Chân thành cám ơn,

Ban Tổ Chức

Ủy Ban Gia Đình hân hoan thông báo: 

Đuợc sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ, Ủy Ban GiaĐình sẽ phối hợp cùng với một nhóm các Linh Mục, Tu Sĩ và Anh Chị Ban Mục VụGia Đình của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC, USA để tổ chức Khoá Hội ThảoCanh Tân Đời Sống Hôn Nhân(CTDSHN) vào ngày 12-14 tháng 8 năm nay tại giáoxứ chúng ta.  Cha Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, sẽ là Cha linhhướng.

Khóa CTĐSHN đã được tổ chức tại nhiều tiểu bangHoa Kỳ và tại Canada và đã mang lại nhiều lợi ích cho đời sống hôn nhân giađình.  Khóa này là một cuộc hẹn hò cho hai vợ chồng, có những lúc vui cườibên nhau, có thì giờ riêng với nhau và với các cặp khác. 

Xin kính mời qúy Anh Chị tham dự và giúp khuyếnkhích, giới thiệu chương trình canh tân hữu ích này đến mọi gia đình, khôngphân biệt tôn giáo, hay tuổi tác.

Chi tiết về khoá:

Địa điểm: Giáo Xứ Nữ VươngTử Đạo Việt Nam

Thứ Sáu 12 tháng 8 năm 2011, từ 5:00 PM đến 9:30 PM

Thứ Bảy 13 tháng 8 năm 2011, từ 8:00 AM đến 9:00 PM

Chúa nhật 14 tháng 8 năm 2011, từ 8:00 AM đến4:00 PM

Lệ phí:  $130.00 cho mỗi cặp, bao gồm cácbữa ăn trong khóa. Các khoá viên sẽ về nghỉ tối tại nhà riêng của mình.

Điều kiện: Phải tham gia cả hai vợ chồng hoặc cặpđã đính hôn.

Khóa dành tối đa cho 30 cặp (ưu tiên cho người ghitên trước)

Ghi danh: Xin in ra phiếu ghi danh tại mạng lưới sau đây:

http://www.giaoxudenver.org/pdf/ctdshn15.pdf

Hạn chót ghi danh:

Chúa Nhật ngày 17 tháng 7 năm 2011

Liên lạc: Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

A/C Thiện-Yến 303-960-3169 - Email: trungthien@comcast.com

A/C Hùng-Trang (720) 206-8101 - Email: tran_louis@hotmail.com

A/C Quang-Tuyết (720) 381-0275 - Email: jqv123@yahoo.com

Thông Báo Ghi Danh Niên Khóa 2011-2012

Ban Giáo Dục trân trọng thông báo cùng quý phụ huynh ngày giờ và thủ tục ghi danh cho niên khóa 2011-2012 như sau:

1.  Thời Gian và Địa Điểm:

·         Địa điểm :  Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

·         Thời gian ghi danh cho các em:  Từ 11:30 am đến 1:30 pm các Chúa Nhật trong Tháng Tư và Tháng Năm, năm 2011.

·         Hai Chúa Nhật, Phục Sinh (24/4/2011) và Chúa Nhật ngày Hiền Mẫu (8/5/2011) các thầy cô và em nghỉ học, nên không ghi danh.

2Điều Kiện Ghi Danh:

     + Học sinh từ 6 tuổi trở lên (Sinh năm 2005)

     + Gia đình đã Ghi danh và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ.

  + Phụ Huynh đồng ý cam kết làm cộng tác thiện nguyện với Ban Giáo Dục 8 giờ trong niên khóa 2011-2012. 

3.  Học Phí:

Lệ phí ghi danh cho mỗi học sinh: $70.00.

+ Trong gia đình đông con, từ em thứ 3 trở đi, học phí mỗi em $50.00

+ Khi ghi danh mỗi gia đình sẽ phải đóng $50.00 tiền thế chân cho công tác thiện nguyện quí vị đã cam kết.  Tiền thế chân sẽ được hoàn lại sau khi quý vị hoàn tất sự cam kết giúp Ban Giáo Dục 8 tiếng thiện nguyện trong niên học, hoặc đang giúp Giáo Xứ.  

4.         Ghi Danh sau thời hạn ấn định:

            + Nếu quí vị không ghi danh cho các em vào những ngày qui định.  Có hai ngày cho những em ghi danh trễ là: Chúa Nhật ngày 17-7-2011 &  Chúa Nhật ngày 24/7/2011

+ Lệ Phí ghi danh trễ sẽ là :  $140.00 mỗi em.

+ Sau ngày ghi danh bổ túc:  Nếu quí vị không ghi danh, sẽ không có gì bảo đảm cho con em quí vị có thể được học vào niên khóa 2011-2012.       

Vì cần thời gian để các thầy cô chuẩn bị sắp xếp lớp học, tài liệu sách vở được chu đáo.  Kính mong quý phụ huynh vui lòng giúp ghi danh cho các em càng sớm càng tốt, vào những  ngày giờ đã định trên.

Chân thành cám ơn  sự cộng tác của quí vị.

 Ban Giáo Dục

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Phòng Giáo Xứ hay quý Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đòi hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái.

Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá– Lm. Giuse Maria Vũ Kim Ngân, CMC

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Gioan Baotixita Lasan, Lm, lập dòng

4.    Thánh Nhạc

5.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Nghi thức cử hành Đêm Vọng Phục Sinh

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

      +Chúa Nhật 24/4/2011     Giáo Xứ Nghỉ Quán

      +Chúa Nhật 1/5/2011         Giáo Khu Phêrô

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.