Bản Tin Mục Vụ Số 1018
ngày 3 tháng 4 năm 2011

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 10/4/2011 lúc 9:30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Rửa Tội Các Em Nhỏ Tháng 4 và Tháng 5-2011

Chúa Nhật đầu tháng 4/2011 và Chúa Nhật đầu tháng 5/2011, Giáo Xứ sẽ không rửa tội cho các em nhỏ vào Chúa Nhật đầu tháng như thường lệ.  Giáo Xứ sẽ chuyển ngày rửa tội cho các em nhỏ vào ngày 24 tháng 4 năm 2011 lúc 12 giờ trưa (sau Đại Lễ Phục Sinh).  Xin lưu ý quý gia đình có con em muốn rửa tội vào tháng 4, năm 2011 và tháng 5 năm 2011.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào ngày 24/4/2011, Đại Lễ Phục Sinh tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 7 giờ tối ngày 16/4/2011.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Thông Báo Về Tiệc Công Đức  “Nhớ Ơn Mẹ”

Theo quyết định của Hội Đồng Giáo Xứ trong phiên họp ngày 20 tháng 2, và được sự chấp thuận của cha Chánh Xứ, giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức tiệc Công Đức Nhớ Ơn Mẹ vào đầu tháng 5 này với những chi tiết như sau:  “Nhớ Ơn Mẹ”

Ngày 7 tháng 5 năm 2011 vào lúc 6:30 chiều

Tại: Hội Trường Nữ Vương Hoà Bình.

Mục đích của Tiệc Công Đức năm nay:

- Tỏ lòng biết ơn các bà mẹ

- Sánh vai hỗ trợ dự án sửa bậc thang nhà thờ và hội trường thánh Giuse, ước lượng phải chi $30,000.00

- Thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do những tài năng trẻ trong giáo xứ trình diễn, với sự giúp vui đặc biệt của một nghệ sĩ đến từ Nam Cali.

Giá ủng hộ: 1 bàn 10 người $400, hoặc1 người $45

Vé sẽ được bán vào mỗi Chúa Nhật sau các thánh lễ, hoặc tại văn phòng Giáo Xứ.  Xin lưu ý là sẽ không có bán vé tại cửa.   Ưu tiên cho ai mua trước ngồi trước, ai mua sau ngồi sau.

Xin kính mời toàn thể qúy vị sắp xếp công việc để tham dự bữa Tiệc Công Đức năm nay để xiết chặt tình thân trong giáo xứ chúng ta và để góp phần xây dựng giáo xứ.

Chân thành cám ơn,

Ban Tổ Chức

Chương Trình & Phân Nhiệm Tuần Thánh

Thứ Hai ngày 18/4/2011 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 1:  Hội Đồng Mục Vụ

·        Ngắm Thứ 2:  Giáo Khu Thánh Tâm

·        Ngắm Thứ 3:  Gia Đình Thánh Mẫu La Vang

·        Ngắm Thứ 4:  Giáo Khu Lộ Đức

·        Ngắm Thứ 5:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Ba ngày 19/4/2011 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 6:  Giáo Khu Giuse

·        Ngắm Thứ 7:  Giáo Khu Thánh Gia

·        Ngắm Thứ 8:  Giáo Khu Đồng Tiến

·        Ngắm Thứ 9:  Giáo Khu Fatima

·        Ngắm Thứ 10:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Thứ Tư ngày 20/4/2011 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 11:  Giáo Khu Phaolô

·        Ngắm Thứ 12:  Giáo Khu Đức Mẹ HCG

·        Ngắm Thứ 13:  Giáo Khu Phêrô

·        Ngắm Thứ 14:  Huynh Đoàn Đaminh

·        Ngắm Thứ 15:  Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Thứ Năm ngày 21/4/2011

Tông Đồ Đoàn do Các Hội Đoàn đảm trách:

·  6:30 chiều:  Thánh Lễ Tiệc Ly

*Kiệu Mình Thánh Chúa qua Nhà Tạm

·  Chầu Thánh Thể Sau Thánh Lễ

-  Giờ Chầu Chung Giáo Xứ (30 Phút)

-  Giáo Khu Phaolô, Hội Đền Tạ, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm (30 phút)

-  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Legio Mariae (30 Phút)

-  Giáo Khu Thánh Gia, GK Giuse và Huynh Đoàn Đaminh (30 phút)

-  Khu Thánh Tâm, Lộ Đức và Fatima (30 phút)

-  Khu Phêrô, Đức Mẹ HCG, Đồng Tiến (30 phút)

-  Hội Thừa Tác Viên, Gia Đình La Vang và Cursillo (30 phút)

Thứ Sáu ngày 22/4/2011

5:00 chiều:  Đi Đàng Thánh Giá

Đi Đàng Tthánh Giá trong Thánh Đường Giáo Xứ:  Thánh Giá Nến Cao do Quý Vị Thừa Tác Viên Thánh Thể và 2 em giúp lễ, có xông hương Thánh Giá.

*Ngắm 5 Dấu Đanh

·         Thứ 1:  Hội Đồng Mục Vụ

·         Thứ 2:  Thừa Tác Viên Thánh Thể

·         Thứ 3:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

·         Thứ 4:  Ban Phụng Vụ

·         Thứ 5:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

·         Thứ 6:  Ban Phụng Vụ

-Dâng Hạt do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

-Ban Phụng Vụ sắp xếp và điều khiển chương trình Đi Đàng Thánh Giá.

· Lễ Suy Tôn Thánh Giá tại Nhà Thờ lúc 6:30 chiều

· Lễ Nghi mở ảnh hôn chân, hiệp lễ, sau khi hiệp lễ tiếp tục hôn chân Chúa cho đến khi hết người thì nghỉ.  (Hội Các Mẹ Công Giáo Than khi giáo dân Hôn Chân Chúa)

Thứ Bảy:  ngày 23/4/2011

Hôn Chân Chúa (bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

- 9-10 giờ:  Khu Fatima, Khu Phaolô, và Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ.

- 10-11 giờ:  Khu Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Huynh Đoàn Đaminh

- 11-12 giờ:  Khu Thánh Gia, Hội Legiô và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

- 12-1 giờ:  Khu Giuse, Đồng Hành Linh Thao & Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

- 1-2 giờ:  Khu Đức Mẹ HCG & Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

- 2-3 giờ:  Khu Lộ Đức, Gia Đình La Vang.

- 3-4 giờ:  Khu Phêrô,

- 4-5 giờ:  Khu Đồng Tiến và Gia Đình Tận Hiến Đồng Công.

*** 8 giờ tối:   Đại Lễ Vọng Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Chúa Nhật:  ngày 24/4/2011

·  Không Có Thánh Lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa

·  Chỉ Có Một Thánh Lễ 10 giờ sáng tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Sau Thánh Lễ sẽ có Rửa Tội Trẻ Em tại nhà thờ.

Ủy Ban Gia Đình Hân Hoan Thông Báo: 

Đuợc sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ, Ủy Ban Gia Đình sẽ phối hợp cùng với một nhóm các Linh Mục, Tu Sĩ và Anh Chị Ban Mục Vụ Gia Đình của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC, USA để tổ chức Khoá Hội Thảo Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân(CTDSHN) vào ngày 12-14 tháng 8 năm nay tại giáo xứ chúng ta.  Cha Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, sẽ là Cha linh hướng cho khoá này.Khóa CTĐSHN đã được tổ chức tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và tại Canada và đã mang lại nhiều lợi ích cho đời sống hôn nhân gia đình.  Khóa này là một cuộc hẹn hò cho hai vợ chồng, có những lúc vui cười bên nhau, có thì giờ riêng với nhau và với các cặp khác.  Xin kính mời qúy Anh Chị tham dự và giúp khuyến khích, giới thiệu chương trình canh tân hữu ích này đến mọi gia đình, không phân biệt tôn giáo, hay tuổi tác. 

Chi tiết về khoá:

+Địa Điểm: Giáo Xứ Nữ VươngTử Đạo Việt NamThứ Sáu 12 tháng 8 năm 2011, từ 5:00 PM đến 9:30 PMThứ Bảy 13 tháng 8 năm 2011, từ 8:00 AM đến 9:00 PMChúa nhật 14 tháng 8 năm 2011, từ 8:00 AM đến 4:00 PM.

+Lệ Phí:  $130.00 cho mỗi cặp, bao gồm các bữa ăn trong khóa. Các khoá viên sẽ về nghỉ tối tại nhà riêng của mình.

+Điều Kiện:  Phải tham gia cả hai vợ chồng hoặc cặp đã đính hôn.  Khóa dành tối đa cho 30 cặp (ưu tiên cho người ghi tên trước)

+Ghi danh: Phiếu ghi danh và chi tiết cách ghi danh sẽ được thông báo trong tương lai. Hạn chót ghi danh:Chúa Nhật ngày 17 tháng 7 năm 2011

+Liên lạc:  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

-A/C Hùng-Trang (720) 206-8101Email: tran_louis@hotmail.com

-A/C Quang-Tuyết (720) 381-0275Email: jqv123@yahoo.com

-A/C Hưng KimAnh (623) 412-9030Email: vuduchung@cox.net

Thông Báo Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

 Trân trọng  kính mời quí Phụ Huynh lớp Xưng Tội Rước Lễ lần Đầu thu xếp thì giờ đến tham dự phiên họp quan trọng liên quan đến việc tổ chức tiệc liên hoan của các em lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu năm 2010-2011.

Thời gian: 1:15 - 2:00 PM Sáng Chúa Nhật ngày 03 tháng 04 năm 2011.

Địa Điểm: Hội Trường Nữ vương Hòa Bình Giáo Xứ NVTĐVN Denver.

Ước mong quí phụ huynh tham dự đầy đủ phiên họp nói trên trong tinh thần xây dựng và trách nhiệm.

Chân thành cám ơn sự hợp tác quí báu của quí vị

Xin Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho gia đình quí vị.

Trân trọng kính mời

Ngành Giáo lý.

Giải Tội  & Tĩnh Tâm Mùa Chay

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh, năm nay Giáo Xứ tổ chức các buổi Tĩnh Tâm và Hòa Giải như sau:

I.  Hòa Giải Chung Giáo Xứ:  Giáo Xứ sẽ có 2 ngày hòa giải như sau:

+Thứ Sáu:  ngày 1 tháng 4 năm 2011

     7 giờ chiều:  Giáo Xứ sẽ có giờ hòa giải cho hết mọi người trong Giáo Xứ.  Buổi hòa giải này do quý Cha Việt Nam trong vùng đến giúp.

+Thứ Sáu:  ngày 15/4/2011

     7 giờ chiều:  Giáo Xứ sẽ có giờ hòa giải cho hết mọi người trong Giáo Xứ.  Buổi hòa giải này do quý Cha Việt Nam trong vùng đến giúp.

Do đó, Giáo Xứ xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự các giờ Hòa Giải trên. 

II.  Giáo Xứ Tĩnh Tâm

            Tĩnh Tâm Mùa Chay năm nay  do Cha Đinh Vương Cần, CMC phụ trách, Đức Tin và Gia Đình”.

+ Thứ Sáu:  Ngày 15/4/2011

     6:00 chiều: Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm tại Thánh Đường Giáo Xứ.

+Thứ Bảy:  Ngày 16/4/2011

     9:00-5:00 chiều:  Tĩnh Tâm Chung Giáo Xứ, Giáo Xứ sẽ lo bữa ăn trưa cho quý vị.

     6:00 chiều:  Thánh Lễ chiều Thứ Bảy như thường lệ.

Sinh hoạt Mùa Chay Cho Giới Trẻ 16 – 30 Tuổi

Giáo xứ năm nay có tổ chức một buổi học hỏi và cầu nguyện đặc biệt dành riêng cho các thanh thiếu niên từ 16 đến khoảng 30 tuổi do Frere Trần An Phong hướng dẫn.    Frere Phong là một tu sĩ và giáo sư với nhiều năm kinh nghiệm giáo dục và sinh hoạt với giới trẻ.  Gần đây, ngoài lo việc sinh hoạt và đào tạo giới trẻ Công Giáo Việt nam tại San Jose, CA, ngài thường xuyên về Cam-bốt giúp đỡ các trẻ em Việt-nam nghèo tại đó.  

Chi tiết buổi sinh hoạt:

 Thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2011 từ 7 – 10 giờ tối tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

 Đề tài: Đức Trong Sạch (Chastity) và “Rooted in Christ”

 Xin mời các thanh thiếu niên rủ nhau đến tham dự đông đảo và xin phụ huynh khuyến khích con em trong lứa tuổi trên đây đến tham dự.

Hội Thảo "Mái Ấm Gia Đình”

Ủy Ban Gia Đình thuộc Hội Đồng Mục Vụ  xin kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo với đề tài:

“Chồng Cần Gì, Vợ Cần Gì?  His Needs, Her Needs”

Phần 2: Trương Mục Tình Yêu (Love Account); Những Nhu Cầu Nào Ưu Tiên Hơn (What Are His/Her Top Needs)? 

Ngày: Tối thứ sáu, mùng 1 tháng 4, 2011 từ 7:30 - 9:30 PM.

Tại: Hội Trường Nữ Vương Hoà Bình

Xin lưu ý: Ủy Ban Gia Đình ước mong rằng các buổi họp mặt Mái Ấm Gia Đình sẽ trở thành giờ sinh hoạt cho cả gia đình, vì thế chúng tôi khuyến khích không những quý vị phụ huynh tham gia mà còn nên đưa con em từ 3 đến 18 tuổi đến giờ sinh hoạt nói trên vì trong khi các phụ huynh cầu nguyện và hội thảo thì ban tổ chức sẽ có sinh hoạt riêng cho con em của các tham dự viên.   

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với anh Trần Thụy Hùng, Ủy Viên Gia Đình, số điện thoại (720) 206-8101.

Thông Báo Ghi Danh Niên Khóa 2011-2012

Ban Giáo Dục trân trọng thông báo cùng quý phụ huynh ngày giờ và thủ tục ghi danh cho niên khóa 2011-2012 như sau:

1.  Thời Gian và Địa Điểm:

·         Địa điểm :  Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

·         Thời gian ghi danh cho các em:  Từ 11:30 am đến 1:30 pm các Chúa Nhật trong Tháng Tư và Tháng Năm, năm 2011.

·         Hai Chúa Nhật, Phục Sinh (24/4/2011) và Chúa Nhật ngày Hiền Mẫu (8/5/2011) các thầy cô và em nghỉ học, nên không ghi danh.

2Điều Kiện Ghi Danh:

     + Học sinh từ 6 tuổi trở lên (Sinh năm 2005)

     + Gia đình đã Ghi danh và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ.

  + Phụ Huynh đồng ý cam kết làm cộng tác thiện nguyện với Ban Giáo Dục 8 giờ trong niên khóa 2011-2012. 

3.  Học Phí:

Lệ phí ghi danh cho mỗi học sinh: $70.00.

+ Trong gia đình đông con, từ em thứ 3 trở đi, học phí mỗi em $50.00

+ Khi ghi danh mỗi gia đình sẽ phải đóng $50.00 tiền thế chân cho công tác thiện nguyện quí vị đã cam kết.  Tiền thế chân sẽ được hoàn lại sau khi quý vị hoàn tất sự cam kết giúp Ban Giáo Dục 8 tiếng thiện nguyện trong niên học, hoặc đang giúp Giáo Xứ.  

4.         Ghi Danh sau thời hạn ấn định:

            + Nếu quí vị không ghi danh cho các em vào những ngày qui định.  Có hai ngày cho những em ghi danh trễ là: Chúa Nhật ngày 17-7-2011 &  Chúa Nhật ngày 24/7/2011

+ Lệ Phí ghi danh trễ sẽ là :  $140.00 mỗi em.

+ Sau ngày ghi danh bổ túc:  Nếu quí vị không ghi danh, sẽ không có gì bảo đảm cho con em quí vị có thể được học vào niên khóa 2011-2012.       

Vì cần thời gian để các thầy cô chuẩn bị sắp xếp lớp học, tài liệu sách vở được chu đáo.  Kính mong quý phụ huynh vui lòng giúp ghi danh cho các em càng sớm càng tốt, vào những  ngày giờ đã định trên.

Chân thành cám ơn  sự cộng tác của quí vị.

 Ban Giáo Dục

Giáo Khu Thánh Tâm Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.    AC Hào Tạo             Nồi Phở

2.    AC Thanh Thiên      10 Két Nước Lạnh

3.    Bà Lộ Cầu                $20.00

4.    AC Lợi Sa                Bánh Bò

5.    Chị Huê                     Bánh Ít Trần

6.    Chị Loan                   Xôi, Chè

7.    Chị Mỹ                       Bôba

8.    Bà Tăng                    Rau Đủ Loại

9.    Cô Chú Tình             Đậu Hũ Đường

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu trong lần trực quán vừa qua. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm

Trưởng Khu Bùi Tâm (Bảy)

Giáo Khu Thánh Gia Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.    Bà Tài                         $20.00

2.    Bà Phúc                    Xôi

3.    Chị Mimi                    Chanh & Rau

4.    Bà Xuân                    Bánh Bèo

5.    Phở 79                       Thịt Nấu Phở

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia cũng không quến cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu trong tuần qua và đem lại kết quả tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân đến quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia

Trưởng Khu Thân Văn Túc

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Phòng Giáo Xứ hay quý Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đòi hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái.

Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay– Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Patriciô, Giám Mục, Bổn Mạng Nước Ái Nhĩ Lan

4.    Thánh Nhạc

5.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Suy Tư Mùa Chay

                Bài II:  Bụi Tro Nhắc nhở chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng Vĩnh Cửu.

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

      +Chúa Nhật 10/4/2011       Giáo Khu Đồng Tiến

      +Chúa Nhật 17/4/2011         Giáo Khu Phaolô

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Giáo Xứ Giáo Khu Thánh Gia Phân Ưu          

Giáo Xứ và Gìáo Khu Thánh Gia vừa nhận được tin:

 Bà Maria Theresa Nguyễn Thị Kim Liên (Bà Tuyến), hưởng thọ 77 tuổi, thuộc Giáo Khu Thánh Gia, mới được Chúa gọi về là thân mẫu của Chị Nguyễn Thủy Jacky.  Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Gia thành kính phân ưu đến chị Nguyễn Thủy Jacky, chồng Nguyễn Thế Năng và Các Con Cháu.

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh Bổn Mạng Theresa luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đình trong lúc đau buồn này.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn bà Maria Theresa Liên về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng cho Bà Maria Theresa Nguyễn Thị Kim Liên đã được tổ chức trong tuần qua. 

Giáo Khu Thánh Gia xin kính mời quý gia đình thuộc Giáo Khu Thánh Gia thêm lời cầu nguyện cho Bà Maria Theresa và Giáo Khu cũng xin Lễ cho bà Maria Theresa vào Chúa Nhật ngày 3/4/2011 lúc 12 giờ trưa tại thánh đường Giáo Xứ.

Bà Maria Theresa Nguyễn Thị Kim Liên (Bà Tuyến) cũng là thành viên trong Hội Tương Trợ Bác Ái, xin quý vị hội viên mau mắn đóng góp.  Chân thành cám ơn.

Giáo Xứ Giáo Khu Fatima Phân Ưu

Giáo Xứ và Gìáo Khu Fatima vừa nhận được tin:

Bà Catarina Huỳnh Thị Kết, hưởng thọ 86 tuổi, là thân mẫu của Chị Trần Thiên Dung, thuộc Giáo Khu Fatima, mới được Chúa gọi về ngày 29/3/2010 tại Denver.  Giáo Xứ và Giáo Khu Fatima chân thành phân ưu đến Chị Trần Thiên Dung, các con cháu và tang quyến.  Nguyện xin Chúa luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Bà Catarina Kết về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng cho Bà Catarina Kết đã được tổ chức trong tuần qua.