Bản Tin Mục Vụ Số 1015
ngày 13 tháng 3 năm 2011

Lễ Thánh Giuse

Thứ Bảy ngày 19/3/2011 Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng kính Thánh Cả Giuse, Phu Quân của Đức Mẹ.  Cũng trong chiều hướng đó, Giáo Xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ để mừng kính Ngài.   Ngoài ra Lễ Thánh Cả Giuse cũng là Lễ Bổn Mạng của Cha Giuse M. Vũ Kim Ngân, Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver và cũng là bổn mạng của Giáo Khu Đồng Tiến. 

Xin quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ sốt sắng và cầu nguyện cho Cha Chánh Xứ, cho Giáo Khu Đồng Tiến và cho hết mọi gia đình trong Giáo Xứ.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 13/3/2011, lúc 9:30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ. 

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Theo lịch trình của Tổng Giáo Phận Denver, Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 trong tháng 3 năm 2011 như sau:

1.  Thư Tư Lễ Tro ngày 9/3/2011:  Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 trong 2 thánh lễ lúc 10 giờ sáng và 6:30 chiều cùng ngày.

2.  Chúa Nhật ngày 13/3/2011:  Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 trong 4 thánh lễ; chiều thứ bảy, và 3 Thánh Lễ Chúa Nhật.

Xin quý ông bà anh chị em  hy sinh, rộng tay đóng góp.  Chân thành cám ơn.

Rửa Tội Các Em Nhỏ Tháng 4 và Tháng 5-2011

Chúa Nhật đầu tháng 4/2011 và Chúa Nhật đầu tháng 5/2011, Giáo Xứ sẽ không rửa tội cho các em nhỏ vào Chúa Nhật đầu tháng như thường lệ.  Giáo Xứ sẽ chuyển ngày rửa tội cho các em nhỏ vào ngày 24 tháng 4 năm 2011 lúc 12 giờ trưa (sau Đại Lễ Phục Sinh).  Xin lưu ý quý gia đình có con em muốn rửa tội vào tháng 4, năm 2011 và tháng 5 năm 2011.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào ngày 24/4/2011, Đại Lễ Phục Sinh tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 7 giờ tối ngày 16/4/2011.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Chầu Thánh Thể & Đi Đàng Thánh Giá                    

-5 giờ 15 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Chầu Thánh Thể chung Giáo Xứ.

-5 giờ 30 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.  

Nên biết cả hai giờ Chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá vào các chiều Thứ Sáu đều tổ chức tại Nhà Thờ.  Xin mời quý vị tham dự giờ chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá Chúa để xin ơn và suy gẫm sự thương khó Chúa Giêsu.

Giải Tội  & Tĩnh Tâm Mùa Chay

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh, năm nay Giáo Xứ tổ chức các buổi Tĩnh Tâm và Hòa Giải như sau:

I.  Hòa Giải Chung Giáo Xứ:  Giáo Xứ sẽ có 2 ngày hòa giải như sau:

+Thứ Sáu:  ngày 1 tháng 4 năm 2011

     7 giờ chiều:  Giáo Xứ sẽ có giờ hòa giải cho hết mọi người trong Giáo Xứ.  Buổi hòa giải này do quý Cha Việt Nam trong vùng đến giúp.

+Thứ Sáu:  ngày 15/4/2011

     7 giờ chiều:  Giáo Xứ sẽ có giờ hòa giải cho hết mọi người trong Giáo Xứ.  Buổi hòa giải này do quý Cha Việt Nam trong vùng đến giúp.

Do đó, Giáo Xứ xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự các giờ Hòa Giải trên. 

II.  Giáo Xứ Tĩnh Tâm

     Tĩnh Tâm Mùa Chay năm nay  do Cha Đinh Vương Cần, CMC phụ trách (đề tài Tĩnh Tâm sẽ được loan báo sau)

+ Thứ Sáu:  Ngày 15/4/2011

     6:00 chiều: Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm tại Thánh Đường Giáo Xứ.

+Thứ Bảy:  Ngày 16/4/2011

     9:00-5:00 chiều:  Tĩnh Tâm Chung Giáo Xứ, Giáo Xứ sẽ lo bữa ăn trưa cho quý vị.

     6:00 chiều:  Thánh Lễ chiều Thứ Bảy như thường lệ.

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Phòng Giáo Xứ hay quý Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đòi hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái.

Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Rao Hôn Phối

1) Anh Nguyễn Văn Tùng (Bon) con Ông Nguyễn Văn Túc và Bà Trần Thị Tuyết hiện cư ngụ tại Denver, Colorado muốn kết bạn với Chị Quách Ngọc Anh-Thư hiện cư ngụ tại Arvada, Colorado con Ông Quách Đại Minh và Bà Chu Thị Bắc ở Việt-Nam. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.

2) Anh Trần Bô hiện cư ngụ tại Denver, Colorado con Ông Trần David và Bà Nguyễn Thị Lang hiện ở Alberqueque, New Mexico muốn kết bạn với Chị Nguyễn Minh-Trâm con Ông Nguyễn Văn Trước (qua đời) và Bà Nguyễn Thị Thuận hiện cư ngụ tại Wheat Ridge, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.

3) Anh Nguyễn Đình Vương con Ông Nguyễn Bá Dự và Bà Nguyễn Thị Kim-Lan hiện cư ngụ tại Thornton, Colorado muốn kết bạn với Chị Dương Hoàng Yến-Nhi hiện cư ngụ tại Denver, Colorado con Ông Dương Phú Thạnh (ở Việt-Nam) và Bà Phạm Thị Quỳnh-Phương ở Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.

Ai biết các đôi liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 2/2011 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

+Bỏ Giỏ Lễ Tết (New Year)   $   757.00

+Bỏ Giỏ CN (6/2/2011)          $2,412.90 

+Bỏ Giỏ CN (13/2/2011)        $4,558.66 

+Bỏ Giỏ CN (20/2/2011)        $4,145.72 

+Bỏ Giỏ CN (27/2/2011)        $4,170.17

              

Tổng Cộng (1):          $16,044.45   

2.  Quán:

-Giáo Khu Phaolô                      $2,352.00

-Giáo Khu Phêrô                        $3,600.00

-Giáo Khu Lộ Đức                     $4,337.00

+Ủng Hộ                                        $   100.00

+Nhân Danh                                  $4,562.00 

+Quảng Cáo                                 $   650.00    

+Bia Cho Các Khu                       $   381.00

+Đèn Nến                                      $   476.75    

+Lớp Hôn Nhân                            $   290.00

                         Tổng Cộng (2):  $16,748.75

 

Tổng Cộng Thu (1) & (2):  $32,793.20

Phần Chi:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                           $  4,292.34   

+Lương Văn Phòng                                    $  2,140.21   

+Food and Gas cho 2 Cha                        $     171.21         

+Các Loại Thuế cho City & State             $  1,012.27      

+Đổ Rác Giáo Xứ                                       $     109.13         

+Ga, Điện, Nước, Cống Rãnh                   $  9,746.58

+Điện Thoại, Cable, Internet                      $     204.26                            

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                $  3,221.00

+Thuê Máy Copy/ Office Supplies             $  1,171.01    

+Kitchen Supplies                                       $  3,552.82 

+Sửa Chữa/ Maintenance Giáo Xứ          $  4,649.53 

+Nước Uống Office/Rectory/Thực Phẩm  $     181.31

+Petty Cash                                                  $     466.76

+Supplies For Church, Nhà Thờ                 $  1,337.24

+Sửa Xe                                                        $  1,000.00

+Địa Phận                                

  *Cathdraticum                                             $  4,667.00

  *Catholic School Assistance                     $  2,306.00

  *Seed of Hope                                            $     304.00    

  *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                      $  2,361.00 

  *Worker Comp.                                           $       36.68

  +Bank Charge                                             $         2.00                                          

                                    Tổng Cộng Chi:     $42,932.35

Thư Mời Giáo Khu Đồng Tiến

Kính Mời quý gia đình trong Giáo Khu Đồng Tiến đến tham dự Lễ Kính Thánh Giuse Quan Thầy của Giáo Khu:

-Vào lúc:  11 giờ sáng

-Ngày:  Thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2011

-Tại:  Thánh Đường Giáo Xứ NVTĐVN

Sau Thánh Lễ, xin kính mời qúy vị ghé qua Hội Trường Thánh Giuse để tham dự bữa tiệc thanh đạm với Giáo Khu.

Kính mời toàn thể Quý Vị đên tham dự đông đủ để cùng chung vui trong ngày Lễ Kính Quan Thầy.  Sự hiện diện của Quý Vị sẽ nói lên tinh thần đoàn kết và xây dựng của Giáo Khu Đồng Tiến nói riêng và Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam nói chung.

Trân Trọng Kính Mời,

Denver, ngày 20 tháng 2 năm 2011

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến

Trưởng Khu/Trịnh Ngọc Long

Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

(One-Day Workshop)

Song song với lớp Dự Bị Hôn Nhân của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm.  Ngoài ra, Giáo Xứ còn tổ chức Lớp Điều Hòa Sinh Sản do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách (sẽ được thông báo sau).  Lớp Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân do Thầy Sáu Hùng phụ trách và được tổ chức như sau:

+Lớp I/2011:  Thứ Bảy ngày 19/3/2011, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

+Lớp II/2011:  Thứ Bảy nagy 15/10/2011, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Lệ phí cho Tài Liệu & Ăn Sáng, Trưa:  $65.00 cho mỗi cặp.

Lưu Ý: 

-Các cặp muốn làm phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đòi buộc phải qua một thời gian tìm hiểu, học hỏi tối thiểu 8 tháng và phải qua cả 3 lớp:  Dự Bị Hôn Nhân, Điều Hòa Sinh Sản và Học Hỏi và Tĩnh Tâm Hôn Nhân trước ngày cưới.

-Điều Tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

-Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian tìm hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, rao hôn phối và đệ trình lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Phòng Chưởng Ấn (Chancellor) trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân", cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Giáo Khu Giuse Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse xin chân thành cám ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày bán quán:

1.    Ẩn Danh                       10 két nước ngọt

2.    AC Tuấn Thủy              $100 tiền thịt

3.    AC Ninh Thủy               5 két nước

4.    AC Tuấn Thu                40 lbs Bánh Phở

5.    AC Hải Thương           $20

6.    ÔB Chín                         $20

7.    Bà Vở                             $20

8.    ÔB Tiến                          $20

9.    AC Điệp New Sài Gòn  $20

10. Cháu ÔB Tiến                  $20

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse chân thành cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu trong tuần qua.  Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh quan thầy trả công bội hậu cho tất cả quý vị.

Thay Mặt Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse

Trưởng Khu Lê Văn Đức

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Chay– Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Casimirô: Hoàng Tử, Bổng Mạng Nước Balan

4.    Thánh Nhạc

5.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Suy Tư Mùa Chay:  Bài I

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

      +Chúa Nhật 20/3/2011     Giáo Khu Thánh Tâm

      +Chúa Nhật 27/3/2011       Giáo Khu Thánh Gia

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ 

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.