Bản Tin Mục Vụ Số 1002
ngày 12 tháng 12 năm 2010

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Vọng

Để dọn mình mừng Chúa Giáng Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung cho Giáo Xứ như sau:

+Thứ Sáu: Ngày 17 tháng 12 năm 2010 có buổi Hòa Giải từ 7 giờ chiều đến 10 giờ tối tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Buổi hòa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam trong vùng ngồi tòa giải tội suốt thời gian này.

Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Để chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh thánh thiện và sốt sắng, Giáo Xứ sẽ có ngày Tĩnh Tâm Chung như sau:

+Thứ Sáu ngày 17/12/10:  Lúc 6 giờ chiều sẽ có Thánh Lễ Khai Mạc Buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng, sau đó là giờ Giải Tội Chung Giáo Xứ.

+Thứ Bảy ngày 18/12/2010:  từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều sẽ có Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng do Cha Tôma Nguyễn Huy Châu, CMC hướng dẫn với đề tài:  "Món Quà Cho Nhau".  Giáo Xứ sẽ khoản đãi bữa cơm trưa.

Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và tham dự ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng thật sốt sắng và đông đủ.

Ủng Hộ Hoa Giáng Sinh

Văn Phòng Giáo Xứ xin chân thành ghi ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ tiền để mua hoa Giáng Sinh 2010:

1.  AC Trí Yến                $200.00

2.  AC Sơn Thủy           $100.00

3.  AC Tiến Vân            $  50.00

Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng luôn đổ muôn hồng ân cho gia đình quý vị.

Chương Trình Đại Lễ Giáng Sinh

Giáo Xứ sẽ Mừng Lễ Giáng Sinh với chương trình sau:

1.  Thứ Sáu:  ngày 24 tháng 12 năm 2010

     Giáo Xứ có 2 Thánh Lễ như sau:

     - 6 giờ chiều:  Thánh Lễ Vọng dành riêng cho các gia đình có con nhỏ, tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Sau Thánh Lễ Ông Già Noel có phát kẹo cho các em.

     - 8:00 tối:  Hát Thánh Ca Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

     - 9:00 đêm:  Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

*Sau Thánh Lễ Đêm Ông Già Noel có phát kẹo cho các em nhỏ.

2.  Thứ Bảy:  ngày 25 tháng 12 năm 2010

     + 11:00 trưa:  Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

            Sau thánh lễ 11 giờ trưa Giáo Xứ sẽ có Rửa Tội Trẻ Em tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 11/2010 vừa qua như sau:

*Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

 +Bỏ Giỏ CN 1/11/2010                      $1,034.00

 +Bỏ Giỏ CN 7/11/2010                      $5,007.66

 +Bỏ Giỏ CN 14/11/2010                    $4,120.56

 +Bỏ Giỏ CN 21/11/2010                    $4,688.89

 +Bỏ Giỏ CN 24/11/2010                    $2,482.51

 +Bỏ Giỏ CN 28/11/2010                    $4,185.49

                          Tổng Cộng (1):       $21,519.11

2.  Quán:

 -Khu Fatima                                        $  2,817.00  

 -Khu Đồng Tiến                                  $  4,100.00   

 -Khu Phaolô                                        $  2,500.00

 -Khu Phêrô                                          $  3,600.50

   +Nhân Danh                                        $14,065.00

   +Ủng Hộ                                              $     350.00

   +Quảng Cáo                                       $  1,140.00

   +Bia Cho Các Khu                            $     440.00

   +St. Cecilia Mass Reimbursement  $     240.00

                          Tổng Cộng (2):        $29,252.50

               Tổng Cộng Thu (1) & (2):  $50,771.61

*Phần Chi:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                               $  4,777.00 

+Lương Văn Phòng                                        $  2,222.29

+Food and Gas cho 2 Cha                             $     487.96

+Các Loại Thuế cho City & State                  $  1,684.44

+Đổ Rác Giáo Xứ                                             $     107.54         

+Ga, Điện, Nước                                              $  8,634.18        

+Điện Thoại, Cable, Internet                          $     384.95                            

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                      $  3,221.00

+Thuê Máy Copy                                              $     497.19

+Hệ Thống Cứu Hỏa Monitoring                   $       75.00

+City Annual Elevator Inspection Fee          $     210.00

+Kitchen Supplies/Parish Supplies              $     997.99

+Food và Hoa Phúng Điếu (E. Huấn)          $     598.46

+Mừng Halloween & St. Cecilia Mass          $     679.08

+Sửa Chữa/ Maintenance Giáo Xứ              $  6,078.70    

+Làm Parking Ở Phía Tây Bắc                      $66,564.32

+Dọn dẹp xung quanh nhà thờ                    $     400.00

+Bánh Lễ và Church Supplies                      $     953.74    

+Địa Phận                                

  *Cathdraticum                                                 $  4,233.00

     *Catholic School Assistance                     $  2,091.58

     *Seed of Hope                                              $     276.00

  *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                          $  2,361.42

  *Worker Comp.                                                $       36.68

  +Bank Charge                                                 $         2.00                                          

                                       Tổng Cộng Chi:  $107,574.52

Tuần 7 Kính Chúa Hài Đồng

Giáo Xứ sẽ dâng tuần 7 từ ngày 17/12/2010 đến ngày 23/12/2010 để kính Chúa Hài Đồng.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em hợp ý với quý Cha:

Ý Nguyện:

            + Được sống thánh thiện theo gương Thánh Gia.

            + Được đoàn kết thương yêu –xây dựng G.X.

            + Được hồn an xác mạnh theo thánh ý Chúa.

Thực Hành: 

            + Dâng nhiều hy sinh cầu theo ý nguyện trên.

            + Đọc Kinh dâng Chúa Hài Đồng sau các thánh lễ.

KINH DÂNG TÌNH YÊU CHO CHÚA HÀI ĐỒNG

(Xin Ơn Đặc Biệt Bé nhỏ)

Hỡi Chúa Hài Nhi! Chúa là Tạo Hóa muôn loài, cầm quyền sinh tử vạn vật. Chúa vì yêu chúng con, Chúa đã tự hạ làm con trẻ thơ ngây bé mọn, Chúa đã sinh ra bởi lòng Mẹ Trinh Khiết, Chúa chịu ẵm bế trên tay thanh sạch Đức Trinh Nữ Maria, để dậy cho nhân loại chúng con tinh thần Thơ Ấu.

Ôi Giêsu, Bạn thiết yếu của chúng con! Đây chúng con đầy thiện chí, đầy cương quyết, nguyện yêu Chúa hết trí lòng, dầu con đường Tình yêu Chúa đầy gian nan đau khổ, đầy hiểm hóc, đầy chông gai, chúng con nguyện yêu Chúa đời đời, yêu Chúa mãi mãi không hề ngơi.  Nhưng hỡi Giêsu Bé nhỏ!  Để chúng con được nên giống Chúa, được theo con đường thơ ấu Chúa muốn dậy chúng con, chúng con nài xin Chúa:

1-Ban ơn Thánh Hóa đặc biệt cho chúng con, để hồn xác chúng con được luôn trong sạch như trẻ thơ, trí lòng được luôn Khiêm-Nhượng Tùng-phục, dễ nghe theo chân lý đường trọn lành của phúc âm.

2-Xin Chúa ban ơn thánh phi thường dàn dụa, để tâm hồn chúng con được luôn đơn sơ, cởi mở, chân thành, thật thà trên tay Mẹ cũng như trong tay các Bề trên Đại diện Chúa Mẹ.

3-Hỡi Chúa Giêsu Bạn trung thành rộng rãi vô biên của chúng con!  Xin đổ nguồn ơn thánh dư dật, để chúng con biết sống vui tươi hồn nhiên, với một lòng cậy trông, phó thác hoàn toàn nơi Chúa Mẹ, không lo quá khứ, cũng chẳng màng chi tới tương lai, để chúng con từ nay trở nên Giêsu Bé nhỏ trong tay Mẹ, nhờ Mẹ cứu các tội nhân, cứu nước Việt nam, quê hương thân yêu của chúng con. Amen.

(Trích kinh nguyện của Cha Đaminh Maria, Dòng Đồng Công.  Giáng Sinh năm 1964)

Rửa Tội Các Em Nhỏ Tháng 12-10

Chúa Nhật đầu tháng 12/2010 và Chúa Nhật đầu tháng 1/2011, Giáo Xứ sẽ không rửa tội cho các em nhỏ vào Chúa Nhật đầu tháng như thường lệ.  Giáo Xứ sẽ chuyển ngày rửa tội cho các em nhỏ vào ngày 25 tháng 12 năm 2010 lúc 12 giờ trưa (sau Đại Lễ Giáng Sinh).  Xin lưu ý quý gia đình có con em muốn rửa tội vào tháng 12, năm 2010 và tháng 1 năm 2011.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào ngày 25/12/2010, Lễ Chúa Giáng Sinh tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 7 giờ tối ngày 11/12/2010.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Hội Chợ Xuân Giáo Xứ 2011

Hội Chợ Xuân “Tân Mão” 2011 của Giáo Xứ sẽ được tổ chức vào 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 1 năm 2011.  Phần Văn Nghệ có nhiều tiết mục đặc sắc với sự góp mặt của các Ca Sĩ  như:  Như Loan, Đặng Thế Luân và Trish Thùy Trang, Duy Linh với Ban Nhạc Brotherz. 

Văn Phòng Giáo Xứ xin thông báo cho quý ông bà anh chị em biết sớm để quý vị có thể sắp xếp thời giờ đến tham dự và chung vui với Giáo Xứ trong ba ngày Mừng Xuân.

Rao Hôn Phối

1.  Bên nam Ông Gioan Đoàn Đức Hùng hiện cư ngụ tại Lakewood, Colorado con Ông Đoàn Hữu Đoàn (qua đời) và Bà Đặng Thị Dần (qua đời). Bên nữ Bà Têrêsa Nguyễn Thị Tươi (Quách Liễu) hiện cư ngụ tại Lakewood, Colorado con Ông Nguyễn Đình Cậy và Bà Nguyễn Thị Nhung ở Việt-Nam. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

2.  Bên nam Ông Antôn Nguyễn Văn Sử hiện cư ngụ tại Arlington, Texas con Ông Nguyễn Văn Cụ (qua đời) và Bà Nguyễn Thị Kha (qua đời). Bên nữ Bà Anna Nguyễn Thị Hoá con Ông Nguyễn Ngọc Hiệu và Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếng hiện cư ngụ Aurora, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

Ai biết các đôi liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Nhóm AGAPE Tri Ân

Nhóm AGAPE chúng con xin chân thành cám ơn quý Cha, Thầy, cộng đoàn Giáo xứ, Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể và tất cả các vị ân nhân. Quý Phụ huynh, các em và nhất là lớp Thêm sức đã giúp đỡ cho việc tổ chức ngày Halloween được tốt đẹp. Chúng con đã phục vụ 280 em và phát $750 kẹo. Các em được vui chơi trong khuôn viên an toàn của Giáo xứ.

Nhóm AGAPE xin chân thành cám ơn.

Giáo Khu Lộ Đức Tri Ân

 Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức chân thành cám ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ nhân ngày trực quán:

1.    Chợ Tây Đô              Bò Tái Phở

2.    Ẩn Danh                    Bánh Kẹp

3.    Cô Nhung                 Xôi Đậu Xanh

4.    Bác Thành                2 Thùng Xương Gà

5.    Cô Liên                     Xôi Màu

6.    Cô Mỹ                        Boba

7.    Bà Nhi                        Bánh Giò

8.    Cô Đề                        Chè

9.    Anh Phúc                   $20.00

10. Hương Duyên          10 cây Chả

11.  Chị Trinh                  Da Ua

Ngoài ra Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức cũng không quên cám ơn tất cả quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh bỏ thì giờ đến giúp giáo khu trong tuần qua.  Nguyện xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức

Trưởng Khu Nguyễn Khai

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2011

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2011.  Các gia đình có người thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cưới như ý muốn.  Thông thường Giáo Xứ cử hành Lễ Cưới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc thiệp Noel gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Hội Các Bà Mẹ Thông Báo

Theo phiên họp của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo ngày 6/11/2010, được sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ, Hội Các Bà Mẹ sẽ mừng Kính Lễ Mẹ Thiên Chúa cũng là ngày Hội Mừng Lễ Bổn Mạng I của Hội vào ngày 1/1/2011.

Thánh Lễ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng tại Thánh Đường Giáo Xứ và sau Thánh Lễ có tiệc mừng tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

TM. Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Trưởng Hội Thân Thị Chinh

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng – PT. Lorensô NgôThế Tòng

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Gioan Thánh Giá,Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Ý Nghia Mùa Vọng:  Hãy Vui Mừng Lên

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

      +Chúa Nhật ngày 19/12/2010   Giáo Khu Đức Mẹ HCG

      +Chúa Nhật ngày 26/12/2010      Giáo Xứ Nghỉ Quán

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.