20 Mầu Nhiệm Mân Côi   

3 Mệnh Lệnh Fatima

  1. Tôn Sùng Trái Tim Mẹ

  2. Ăn Năn Đền Tội

  3. Lần Hạt Mân Côi

 

Nguyện xin Mẹ cho nước Việt Nam chúng con trở nên nước của Ðức Mẹ như Bồ Quốc đã được các sử gia tặng vinh tước cao cả đó.

Chúng con quyết từ tháng Mân Côi này củng cố nước của Mẹ bằng thứ khí giớ vô cùng sắc bén, vô cùng và luôn luôn tối tân, đó là Kinh Mân Côi.

Lạy Mẹ Mân Côi, xin cho đất nước chúng con sớm thanh bình, để chúng con lại được tự do đến Bình Lợi, La Vang cao rao Danh thánh Mẹ. Xin Mẹ cho các con dân nước Việt đang rải rác khắp thế giới được luôn trung thành dùng khí giới sắc bén là Chuỗi Vàng Mân Côi, để chúng con chiến thắng những quyến dũ của vật chất xa hoa, để chúng con chống lại với sức mạnh của thần lực quỉ ma và để chúng con sáng suốt làm chủ chính con người chúng con, hầu chúng con luông xứng đáng là con riêng của Mẹ.