Tháng Mân Côi (Ngày 6)

Mẹ Maria là hiện thân của Thiên Chúa giữa loài người.

Ư nghĩa thứ hai siêu việt hơn ư nghĩa thứ nhất. Trong mầu nhiệm Maria mà chúng ta đă biết nơi đây, Mẹ Maria là hiện thân của Ngôi Ba Thiên Chúa ở giữa loài người. Nên khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi là chúng ta đă ca tụng Thiên Chúa trong t́nh yêu mà Người đă thể hiện giữa loài người nơi Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Ngôi Ba hiện diện giữa loài người trong xác thánh Maria để tỏ lộ t́nh yêu Thiên Chúa nơi Ngôi Hai Nhập Thể, hầu cho t́nh yêu Thiên Chúa được duy tŕ và tái sinh sự sống cho nhân loại trong chính Ngôi Hai và bởi Ngôi Ba.

-Đọc Kinh Kính Mừng là ta tha thiết xin ơn cứu rỗi.

Chúng ta đă biết rơ: sự sống của Ngôi Hai trong xác phàm được Phục Sinh bởi Ngôi Ba. Vậy khi Ngôi Hai đă sống lại vinh hiển thế nào th́ sự sống của loài người cũng được vinh hiển như vậy bởi Ngôi Ba (điều nầy lại nhắc chúng ta nhớ lại lời trăn trối trong phút cuối cùng của Chúa Ngôi Hai là loài người phải được tái sinh trong cung ḷng Mẹ Đồng Trinh Maria). Thế nên trong ư nghĩa thứ hai của Kinh Kính Mừng, Mẹ Maria đă dạy loài người ca tụng t́nh yêu lạ lùng của Chúa trong sự tái sinh sự sống Đức Kitô, bởi T́nh Yêu là Chúa Thánh Thần. Cùng với ư nghĩa này khi đọc Kinh Kính Mừng là chúng ta đă tha thiết xin được cứu rỗi bởi t́nh yêu Thiên Chúa trong nhân loại. (S.Đ.D. trang 61-62)

Giai Thoại

Đức Mẹ đi tu 15 năm.

Có gần mười tác giả danh tiếng như Césaire, Rho, Raymond Ḍng Tên, Niquet Ḍng Tên v.v.... đă tường thuật câu truyện hi hữu sau đây.

Nữ tu Bêatrích, tuy đă ở Phước Viện Phôngrô, vẫn chưa dứt "mùi tục lụy dường kia cay đắng."

Thiếu nữ đă phải ḷng một thanh niên và quyết trốn theo chàng để thỏa t́nh nguyệt hoa.

Nàng có nhiệm vụ giữ cửa Nhà Ḍng, nên trước khi bôn đào, đă đến một tượng Đức Maria gởi bộ khóa lại. Nàng qua vùng kế cận để buông theo nghiệp phấn hương. Sau 15 năm giang hồ, ngày kia, nàng gặp người cùng cấp lương thực cho nhà Ḍng. Khi đă điều tra kỹ lưỡng và biết chắc chắn người kia không rơ tông tích ḿnh, nàng hỏi đương sự có biết d́ Phước Beatrích không.

-Tôi biết rơ D́ Phước ấy lắm, D́ là một thánh sống, anh chàng đáp, và thêm: Hiện giờ D́ là Bề Trên Tập Viện.

Nghe vậy, từ ngỡ ngàng đến kinh hăi, Bêatrích không hiểu ất giáp ǵ hết.

Nàng thay đổi xiêm y, ẩn h́nh khách lạ và đến Ḍng t́m hiểu điều bí ẩn. Khách bấm chuông xin gặp nữ tu Bêatrích.

Người ra gặp chính là Đức Trinh Nữ mà nàng, khi trốn Phước Viện theo trai, đă để dưới chân bộ ch́a khóa và áo nhà tu.

Mẹ Thiên Chúa dịu dàng bảo: "Bêatrích con, con nên biết là để bảo toàn danh gía cho con, Mẹ đă mang lốt h́nh hài giống con, và trong 15 năm, con ở ngoài Ḍng và xa Chúa, Mẹ đă chu toàn mọi phận vụ thay thế cho con. Con gái của Mẹ, con hăy trở lại Ḍng và ăn năn hối cải, Con Mẹ c̣n chờ đợi con. Con hăy nỗ lực duy tŕ danh thơm Mẹ đă tạo cho con bằng đời sống gương mẫu."

Nói đoạn Ngài biến mất. Bêatrích vào tu lại.

Để tỏ ḷng biết ơn và đền ơn Đấng đă tỏ lượng khoan hồng phù trợ, nàng đă sống chuỗi ngày c̣n lại hết sức thánh thiện. Trước khi chết, nàng kể lại tự sự và không quên nêu lên như một lời trối:

-Gặp hoàn cảnh nào, và bất cứ sao đi nữa cũng phải luôn luôn chào kính Mẹ bằng Kinh Mân Côi.

Tôi đă đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Các bạn cũng phải đọc Kinh cứu rỗi đó hằng ngày!

Lời Nguyện

Kính lạy Mẹ Mân Côi yêu dấu, ḷng từ bi của Mẹ thật bao la như biển Thái B́nh. Chúng con đang ngợp sóng lân ái đó và nguyện chết ngất đi trong t́nh yêu mến Mẹ. Nguyện luôn luôn chào yêu Mẹ bằng Kinh Mân Côi.