Tháng Mân Côi (Ngày 31)

Trưa ngày 13..5.1917, từ muôn tháp nhà thờ Bồ Quốc, sóng âm thanh dào dạt và lanh lảnh, ba trẻ chăn chiên quí xuống đọc Kinh Mân Côi, Đức Mẹ hiện đến.

Lạy Mẹ, Mẹ đă hiện ra ở Fatima, nước Bồ Đào Nha, v́ quốc dân Bồ có ḷng tôn sùng Mẹ đặc biệt, v́ dân Bồ thích lần hạt Mân Côi hơn hết, các trẻ em lên bảy cũng vậy.

Mẹ cũng đă hiện ra ở La Vang, ở Trà Kiệu, nước Việt Nam, v́ quốc dân Việt có ḷng sùng kính Mẹ Maria đặc biệt, nhờ các giáo sĩ Bồ đầu tiên đến truyền đạo và ḷng tôn kính Mẹ, nhờ Ḍng Chúa Cứu Thế cổ vơ việc kính yêu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. .. v́ dân Việt Nam ham mê lần chuỗi Mân Côi, như tiếng nói thẩm quyền đă khẳng định, linh mục Nguyễn Tri Ân, Ḍng thánh Đaminh. Ngài nói: "Theo chỗ chúng tôi biết, tại Việt Nam, giáo hữu các địa phận vẫn thi đua hưởng ứng lời hiệu triệu của Giáo Hội và tham gia cách sốt sắng việc tôn sùng Mẹ Maria trong tháng 10 hơn nhiều nước Công Giáo khác."

Trong thập niên 1970, Đức Hồng Y Rosi, Bộ Trưởng Thánh Bộ Phúc Âm Hóa đă đến tham quan nước Việt Nam, và đă tuyên bố: "Giáo dân Việt Nam rất có ḷng sùng kính Đức M ẹ Maria".

Nhà văn Ái Thần đă viết trong Tạp Chí Đức Mẹ La Vang: "Người Việt Nam đa cảm siêu của Mẹ Maria. Các bạn hăy hỏi lại ông cha ta trước đây về việc lần ba chuỗi trong các ngày Chúa Nhật, các ngài đă hưởng ứng mau mạnh và bền bỉ như thế nào.

Thủ tướng Salazar nước Bồ Đào Nha đă hành hương cùng nội các đến Fatima.

Một quốc trưởng Việt Nam trước đây, nhiều lần đă đi chân không hành hương đến La Vang và đă dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ.

Trong Ngày Thánh Mẫu tại Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ năm 1986, Đức Hồng Y Bênađô Law, Tổng Giáo Mục Boston-Đức Tổng Giám Mục Pio Laghi, Sứ Thần Ṭa Thánh tại Hoa Kỳ-Đức Tổng Giám Mục Giuse Tikang, Tổng Giám Mục Đài Loan và nhiều Giám Mục Hoa Kỳ đă ngỏ lời khâm phục ḷng sùng kính Mẹ Maria của người Việt Nam.

Giai Thoại

Đức Mẹ thương giúp một vị Quốc Trưởng Việt Nam

Theo Văn khố tại Vương Cung Thánh Đường La Vang, chúng ta đọc giai thoại sau đây:

Ngày lễ Tứ Tuần của Vua Khải Địng sắp đến; Triều đ́nh Huế chuẩn bị xôn xao mừng Đại Khánh; nhưng cả Hoàng cung rất lo lắng v́ Nhà Vua ngă bệnh lúc bấy giờ quyết đem hết tài lực cứu chữa song vô hiệu, bệnh t́nh cứ mỗi ngày mỗi trầm trọng thêm lên măi. Đă tới hồi nan phương, liền có quan cận thần tâu Nhà Vua biết sự cứu giúp linh ứng của Đức Mẹ La Vang, và thỉnh cầu Nhà Vua nên t́m tới xin ơn Đấng Thánh Mẫu.

Vua Khải Định cho mời ngay Cụ Quận công Nguyễn Hữu Bài vào điện và xuống mạng theo Cụ ra La Vang khấn xin cùng Đức Mẹ. Vâng Thánh dụ, Cụ Quận ra La Vang cầu xin, Đức Mẹ đă nhậm lời cho Nhà Vua an thuyên và b́nh phục rất mau chóng.

Đến lễ Tứ Tuần, Nhà Vua ngự triều tiếp kiến đ́nh thần, quan khách, và dự được các nghi lễ yến tiệc.

Sau lễ Tứ Tuần, một chiều kia Cố Trung ở Trí Bưu vào La Vang, đột ngột bảo ông từ Lê Hộ dọn dẹp trang hoàng Đền Thờ, chưng hoa đèn trên bàn thờ, trải nệm và dọn mấy bàn qú đặc biệt. Cửa Đền Thờ mở rộng; Cố Trung đứng đợi khách dưới tháp chuông.

Măi đến nửa đêm, hai chiếc xe hơi bóng loáng đổ trước cấp tiền đường; nhưng vị khách rất sang trọng bước xuống. Cố Trung chào kính và đưa khách vào trước Cung Thánh. . .ấy là cuộc lễ tạ ơn của Nhà Vua.

Qua năm sau, Vua Khải Định lại ngă bệnh nguy cấp; một lần nữa, Nhà Vua nhờ Cụ Quận Nguyễn Hữu Bài ra khấn xin Đức Mẹ. Lần này Nhà Vua cho các cận thần mang theo 2 cây sáp ong to lớn cao 1 thước và ṿng lưng 3 tấc rưỡi để dâng cúng Đức Mẹ. Ra tới La Vang Cụ Quận dạy quan hầu đặt hai cây sáp trước bàn thờ Đức Mẹ và đốt lên. Nhưng lạ thay, một cây sáng đỏ tử tế, c̣n cây kia đốt măi vẫn không cháy, dù có chữa tim cẩn thận, ngọn đèn vẫn leo lét rồi phụt tắt liền. Khấn vái xong, Cụ Quận ra về nói với các quan hầu và người nhà rằng: "Tôi rất phân vân thấy hai cây đèn một cháy, một không, làm cách ǵ cây kia cũng vẫn không cháy. Có lẽ hoặc là Đức Mẹ cho biết chỉ nhận lần này nữa thôi, c̣n lần khác Mẹ không cho nữa chăng".

Trong bút tích để lại, Cụ Quận có viết: "Tôi tưởng có dấu cho tôi hiểu là lần này Đức Mẹ chỉ cho v́ sự nài ép qúa mà thôi. . ."

Năm sau Vua Khải Định lại ngă bệnh, và đă thăng hà cũng do một chứng bệnh ấy.

Lời Nguyện

Nguyện xin Mẹ cho nước Việt Nam chúng con trở nên nước của Đức Mẹ như Bồ Quốc đă được các sử gia tặng vinh tước cao cả đó.

Chúng con quyết từ tháng Mân Côi này củng cố nước của Mẹ bằng thứ khí giớ vô cùng sắc bén, vô cùng và luôn luôn tối tân, đó là Kinh Mân Côi.

Lạy Mẹ Mân Côi, xin cho đất nước chúng con sớm thanh b́nh, để chúng con lại được tự do đến B́nh Lợi, La Vang cao rao Danh thánh Mẹ. Xin Mẹ cho các con dân nước Việt đang rải rác khắp thế giới được luôn trung thành dùng khí giới sắc bén là Chuỗi Vàng Mân Côi, để chúng con chiến thắng những quyến dũ của vật chất xa hoa, để chúng con chống lại với sức mạnh của thần lực quỉ ma và để chúng con sáng suốt làm chủ chính con người chúng con, hầu chúng con luông xứng đáng là con riêng của Mẹ.