Tháng Mân Côi (Ngày 28)

Thứ Năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hăy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

Thiên Chúa đă rước Mẹ lên trời cả hồn cả xác. Như đă tŕnh bầy trên đây, chúng ta thấy rơ Mẹ Maria đă được Thiên Chúa yêu dấu cách nào. Tất cả các Thiên Thần, các thánh, các bậc Serephim cùng toàn thể triều đ́nh thiên quốc ra đón rước Mẹ. Cả thiên quốc đều phải che mắt v́ vinh quang của Mẹ rực rỡ quá. Mẹ đẹp quá, trang trọng quá và khiết trinh quá, khiến vinh quang của Mẹ tỏa ra làm cả thiên quốc phải sững sờ kinh ngạc. Tại sao Mẹ lại đẹp như thế trong vinh quang mà Thiên Chúa đă mặc cho Mẹ? Bởi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ t́nh Yêu, mà Thiên Chúa là t́nh yêu, nên Thiên Chúa tỏ vinh quang của Người ra nơi Mẹ. Mẹ là vẻ đẹp Thiên Chúa. Mẹ là sự cao sang vinh hiển của Thiên Chúa. Thế nên, khi được rước về Trời, cả triều đ́nh thiên quốc như mở hội hoa đăng để đón tiếp sự vinh hiển vô cùng của Thiên Chúa nơi Mẹ Maria.

Suy như thế chúng ta thấy rơ: sự sống chúng ta phải chiếm đoạt ấy là chính Đức Maria trong chúng ta. Chiếm được Mẹ là chúng ta đă vĩnh viễn được sự sống trong Đức Kitô.

Giai Thoại

Chỉ tin v́ Tràng Hạt Mân Côi

Báo giới Tây Âu trước đây đă đăng tin Đức Quốc Xă thanh trừng Công Giáo hết sức nghiệt ngă. Lưu lượng máu tử đạo cũng góp phần mạnh vào tràng giang đại hải huyết đào của tín hữu.

Báo chí thuật lại một trong những truyện liên quan đến Tràng Hạt Mân Côi trong nhà tù như sau:

Hitle ra lệnh tống giam nhiều dân Đức. Trong số đó có một chiến sĩ Công Giáo. Đồ đạo bị tịch thu hết, để thay thế, người chiến sĩ lấy dây thắt nút làm chuỗi Mân Côi để lần. Ngày đêm chàng say sưa chào mừng Mẹ Maria và suy niệm 15 sự Vui Thương Mừng của Hai Đấng mà chàng quyết tâm yêu mến đến cùng với bất cứ gía nào.

Một hôm kia, ban Giám thị th́nh ĺnh đi khám xét các phạm nhân để t́m các đồ đạo thu giấu. Họ khám phá được tràng hạt bằng dây thắt nút của anh chàng ngoan đạo.

Chàng bị kỷ luật, ghi sổ đen và cảnh cáo với trường hợp gia trọng. Đối với các can nhân, tang vật bắt được, đặc biệt là cáo trạng tương với bản án xử tử giam hậu.

Ư thức từ đó, lưỡi gươm Damoclès treo ẵn trên đầu, là bất cứ lúc nào cũng có thể bị điệu đi thủ tiêu, người chiến sĩ can trường càng tăng gia các việc đạo đức, nhất là lần chuỗi Mân Côi với một thứ chuơi khó mà bắt được, đó là chuỗi 10 ngón và 12 đốt tay.

Quả thật, một thời gian sau, cửa lao xá mở, chàng được lệnh lên xe.

Trên quăng đường trường, xe vút bay như hối hả đưa chàng đến cơi chết. C̣n chàng th́ b́nh tĩnh, lâm râm lần chuỗi tay ". . .Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con. . .khi này và trong giờ lâm tử. Vâng lạy Mẹ, trong giờ con sắp chết, v́ Chúa và v́ Mẹ đây. . ."

Đến một nơi vắng, xe dừng lại, cửa mở, anh chàng được lệnh bước xuống. Người đầu tiên, anh đối diện là viên Giám thị nhà giam đă bắt quả tang Tràng Chuỗi Mân Côi bằng dây hằm lên án, ông Giám thị lại mỉm cười, kéo chàng ra một bên và nói nhỏ ông cũng là chiến sĩ Công Giáo, ẩn tàng làm giám thị lao xá, nhằm t́m cứu những người Công Giáo nạn nhân của chế độ Quốc Xă.

Đọc thấy nghi ngờ trong mắt người chiến sĩ, ông giám thị đưa tay trái bắt tay mặt chàng. Chàng nh́n nhận ông Giám thị là đồng chí hướng nhờ tràng chuỗi hột lộm cộm trong ḷng tay.

Thế là chiến sĩ khí phách đă nhận nhau ra nhờ Tràng Chuỗi Mân Côi. Họ ôm nhau, chan ḥa trên má ḍng lệ hân hoan và chia tay nhau trong lời hứa chiến đấu quyết liệt hơn nữa cho lư tưởng Đức tin và với Mẹ Mân Côi.

Lời Nguyện

Lạy Mẹ, xin hăy nhận diện cho chí hiếu của Mẹ:

-Trong giờ lâm chung,

-Trong ngày phán xét,

-Trước cửa đời đời

Trên làn môi thường cầu nguyện với Kinh Mân Côi, nơi ngón tay ṃn đi hằng lướt trên tràng chuỗi.