Tháng Mân Côi (Ngày 27)

Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên Trời. Ta hăy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Mầu nhiệm này cũng cho chúng ta thấy rơ sự thánh thiện cao vời của Mẹ Maria (như đă tŕnh bày trong Mầu Nhiệm Maria) khi Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn cả xác. Mẹ lên trời, cả đạo binh thiên quốc hớn hở reo vui, cả triều đ́nh thiên quốc ra đón chào Mẹ, cao rao và ngợi khen Mẹ. Chính Ngôi Hai đă ra rước Mẹ lên ngôi vị Nữ Vương trời đất. Điều này khiến cho tất cả mọi linh hồn yêu mến Mẹ, tôn sùng Mẹ và tín thác vào Mẹ đều khát khao được chết trong ṿng tay yêu thương của Mẹ để được Mẹ bồng ẵm về trời.

Giai Thoại

Bức tường Bá linh không cần dựng lên nữa.

Xứ Tấn Tài ở Ninh Thuận là một xứ toàn ṭng cũng như Phủ Cam ở thừa Thiên và Thuận Nghĩa ở Nghệ An. Xứ đạo thâm niên này, trong thập niên 1950, có 2 gia đ́nh không hiểu tại sao coi nhau như thù địch.

Họ thầm mong sao có một bức tường như bức tường Bá Linh ngăn cách đến trời để họ khỏi giận nhau để đi khuất mắt.

Các phần tử trong gia đ́nh luôn t́m cớ gây hấn, thậm chí con chó chạy qua, con gà chạy lại cũng là những sứ giả lưu động mang lại bất ổn.

Năm lần bảy lượt, họ làm đơn kiện nhau vời lư trưởng, với chánh tổng để đào sâu thêm hố chia rẽ.

Rốt cùng, họ kéo nhau đến cha chánh xứ. Sau nhiều phen giảng ḥa không được, linh mục đuơc soi sáng, cho phát động chiến dịch lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ và riêng trong 2 gia đ́nh. Hai nhà vâng lời cha sở, tối nào cũng lần hạt trước khi ngủ.

Sau 6 tháng, từ tháng 5 đến hết tháng 10  năm đó, mọi người trong 2 gia đ́nh lần lượt đến chung Tiệc Thánh Thể, sau khi đă công khai làm ḥa với nhau và đến ṭa cáo giải.

Làng trên xóm dưới hết sức ngạc nhiên trước sự thay đổi lạ lùng ấy. Nhiều người hiếu kỳ muốn biết lư do, nhất là ông M., một người bà con bên lương ở làng Cả Đủ.

Hai gia đ́nh đó đều công nhận từ ngày bắt đầu lần hạt Mân Côi trong gia đ́nh th́ từ từ t́m được nguồn an vui, biết nhẫn nhục, chín bỏ làm mưới, biết dũa mài các góc cạnh tính hư tật xấu, biết coi nhau là phần chi thể của Ḿnh Mầu Nhiệm Chúa.

Xác tín trước sức linh nghiệm của Kinh Mân Côi, ông M. ngây thơ hỏi:

-Tụi tôi bên lương có niệm được câu chú đó không?

Gia chủ vội vàng đáp:

-Chúa Mẹ ôi! Bác mà đọc th́ Đức Mệ nhậm lời gấp, có lẽ c̣n nhậm lời hơn nữa. Theo tinh thân phúc âm, bác chắc càng được Bề Trên nâng niu, tŕu mến hơn tôi nữa đó. Dụ ngôn Chúa để 99 con chiên lại và vất vả đi t́m con chiên lạc sờ sờ ra đó. . .

Ông M. ṿ đầu thằng cháu và bảo:

-Con lấy tờ Pơluya dày, tốt hảo hạng, biên cho bác một câu chú "Kính Mừng Maria" đi cháu, này bác thưởng trước mấy đồng ăn kẹo.

Hai gia đ́nh lấy lại ḥa khí trong bao nhiêu năm đau khổ trước đây, từ đó đă trở nên những tông đồ Kinh Mân Côi đầy nhiệt huyết cho làng trên xóm dưới, và cả cho thôn đông xă đoài. . .

Lời Nguyện

Lạy Mẹ Mân Côi,

Ngày 8 tháng 5 năm 1877, Đức Piô IX, khi tiếp một số đông đảo khách hành hương đă hết sức xúc động khuyên bảo: "Các con thân yêu, các con hăy luôn luôn tha thiết với Kinh nguyện chiều hôm trong nhà ḿnh và siêng năng lần hạt Mân Côi mỗi tối trong gia đ́nh. V́ Kinh Mân Côi gồm tóm mọi điều giáohuấn và mọi Kinh nguyện của Giáo Hội".

Xin Mẹ cho chúng con quán triệt ư nghĩa súc tích và triệt để thi hành lời nhắn nhủ đó của vị Cha Chung.