Tháng Mân Côi (Ngày 2)

Thánh Anphongsô luôn luôn là vị Tiến sĩ Cầu Nguyện và là vị Tiến sĩ "Những Vinh hiển Đức Mẹ Maria", đă đặt Kinh Kính Mừng vào hàng đầu trong 10 việc tôn kính Đức Mẹ.

Sau đây lời vàng ngọc của Ngài: "Ôi lời chào mừng của Thiên Thần đẹp ḷng Đức Trinh Nữ biết bao!" Khi nghe lời ấy, cơ hồ như Ngài cảm nhận lại niềm vui lúc Thiên Sứ Gabrie báo tin Ngài sắp làm Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hăy hân hạnh dâng nỗi hoan lạc đó bằng cách thường xuyên đọc Kinh Ave Maria.

Thánh Tôma a Kempis khuyên: "Chúng ta hăy năng ngỏ lời với Mẹ Maria lời chào của Thiên Thần, v́ Ngài rất thích thú khi nghe lời ấy".

Chính Ngài đă tâm sự với thánh Mêchtin: Trong tất cả mọi lời chào kính, lời chào kính thiết thân tới ḷng Ngài hơn cả là Kinh Kính Mừng.

Ai chào Mẹ sẽ được Ngài chào lại. Ngày kia, Thánh Bênađô nghe rơ ràng từ một tượng Mẹ: "Bênađô, Mẹ chào con." Mà lời chào của Đức Trinh Nữ là một ân sủng Ngài ban để đáp lễ. Thánh Bônaventura nói: "Ngài hoan hỉ chào ta, nếu ta sốt sắng chào Ngài bằng kinh Kính Mừng."

Rítsa Lôrensô thêm: "Nếu người nào tŕnh diện Đức Trinh Nữ với Kinh Kính Mừng, lẽ nào Ngài có thể nào từ chối không ban ơn cho đương sự không? Chính Mẹ đă hứa với thánh Giêtruđê sẽ ban cho trong giờ lâm chung bao nhiêu điều giúp đỡ bằng bấy nhiêu lần đọc kinh Kính Mừng.

Thánh Alanh Rốt (Alain de la Roche) quả quyết: Khi đọc Kinh Kính Mừng cả thiên đàng nhảy mừng hoan lạc, hỏa ngục run rẩy và ma quỉ chạy trốtn.

Tôma A Kempis cũng minh xác, v́ chính ông kinh nghiệm: Ngày kia ma quỉ hiện ra, ông liền đuổi nó chạy trốn với Kinh Kính Mừng.

Thánh Tiến Sĩ của Đức Trinh Nữ khuyên ta đọc kinh Kính Mừng trong 6 trường hợp sau đây:

1. Đọc 3 Kinh Kính Mừng sáng khi thức dậy và ban tối trước khi đi ngũ.

2. Đọc Kinh Nhật một Ngày 3 lần.

3. Đọc Kinh Kính Mừng khi nghe điểm giờ.

4. Đọc Kinh Kính Mừng khi ra khỏi nhà và khi về.

5. Đọc Kinh Kính Mừng khi thấy tượng Đức Mẹ.

6. Đọc Kinh Kính Mừng trước và sau khi làm một việc ǵ.

Giai thoại

Một đại úy bay nổi qua đường

Khi chúng ta cầu nguyện với Mẹ Maria là đại hiền mẫu, không những Ngài giúp ta nên thánh hoặc hối cải trở về với Chúa, mà c̣n tránh cho ta những sự nguy hiểm làm ta tái phạm. Câu truyện lư thú sau đây minh chứng điều đó.

Trong tác phẩm Người Giáo Hữu Thông Thái, linh mục Xenhơri (Segneri) kể:

Ở Lamă có một thanh niên, đầy tôi lỗi trắng trợn và nô lệ những tập quán xấu xa, ngày kia, đến xưng tội với cha Duchi (Nicolas Zucchi). Ngài tiếp chàng với ḷng từ ái, và cảm thông thảm trạng của chàng. Ngài quyết chắc ḷng tôn sùng Đức Mẹ có thể cứu chàng khỏi tật xấu quái ác ấy. Bởi vậy, ngài ra việc đền tội một Kinh Kính Mừng khi thức dậy, trước khi ngủ và dâng con mắt, tay chân và toàn thân cho Mẹ để xin Ngài ǵn giữ như là sở hữu của Ngài, cuối cùng là hôn đất 3 lần.

Hối nhân làm đầy đủ việc đền tội, lúc đầu không thấy hiệu quả lắm. Nhưng cha Ducchi buộc chàng không bao giờ bỏ, khuyên chàng can đảm và tin mạnh vào sự che chở của Đức Trinh Nữ.

Trong thời gian kế tiếp, chàng với một số bạn hữu cùng rời Lamă chu du khắp thiên hạ.

Khi về, chàng đến tŕnh diện cha giải tội. Ngài sung sướng và sửng sốt thấy chàng hoàn toàn thay đổi cùng lánh hẳn tật xấu.

Ngài hỏi: "Con làm thế nào mà được Chúa cho thay đổi lạ lùng như vậy?"

Chàng thưa: "Chính nhờ Đức Trinh Nữ mà con được ơn ấy. Ngài thưởng con đă đọc kinh Ave hôm sớm như cha đă dạy."

Thừa thắng xông lên. Cha Duchi lên ṭa giảng, tŕnh bày sự linh nghiệm của Kinh "Tấu Lạy Bà" hôm sớm ấy.

Trong số thính giả có một đại úy, đă lâu sống lộn xộn. Viên sĩ quan liền đem ra áp dụng, quyết bứt dây ràng buộc đương sự trong nô lệ ma quỉ. Nhờ việc đạo đức nhỏ mọn đó, viên sĩ quan áp đảo được mối đam mê ô nhục của ḿnh và đổi đời.

Sau nửa năm, anh chàng, quá ỷ lại vào sức ḿnh, đă điên cuồng nghĩ : đến xem người đồng phạm cũ có hối cải không. Nhưng khi đến nhà dâm phụ tức là liều ḿh có thể tái phạm, chàng cảm thấy một sức vô h́nh bắt và đưa chàng qua cuối đường bên kia, rồi để chàng trước nhà ḿnh. Thế là chàng hiểu rơ Đức Trinh Nữ đă rứt chàng ra khỏi sự hư mất.

Lời Nguyện

Mẹ Ơi! Uy lực vô song của Kinh Kính Mừng làm chúng con sung sướng và phấn khởi! Xin Mẹ cho toàn thể nhân loại gần 5 tỷ người hiện nay, ai cũng đọc kinh Kính Mừng. Ai cũng đọc kinh toàn năng, toàn lực đó th́ không mấy chốc thế gian biến thành Thiên Đàng.