LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật Thường Nin 7 Năm A

 

1/ Xin Cha ban cho Đức Thnh Cha, Cc Gim Mục, Linh Mục v Ph Tế biết noi gương Cha Kit, vị Mục tử tối cao, để yu thương v gip đỡ những ai Cha trao ph.

Chng con cầu xin Cha.

 

2/ Xin Cha hướng dẫn cc nh lnh đạo quốc gia để họ cai trị dn chng trong sự khn ngoan, cng ch v tn trọng nhn quyền.

Chng con cầu xin Cha.

 

3/ Hy yu thương th địch v lm ơn cho những ai ght cc con Lời Cha dậy trong Phc m hm nay thật kh đối với chng con. Xin Cha ban thm ơn thnh để chng con cố gắng chu ton.

Chng con cầu xin Cha.

 

4/ Tuần ny Gio Khu Lộ Đức phục vụ qun ăn. Xin Cha ban mun ơn lnh hồn xc cho những ng b anh chị em trong Gio Khu đ hy sinh thời giờ để xy đắp Gio xứ.

Chng con cầu xin Cha.

 

5/ Xin Cha ban lương thực cho những ai đang ngho đi. Giảm bớt những thin tai trn thế giới. Trợ gip những gia đnh đang gặp thử thch về sự thủy chung. V xin Cha thm sức mạnh cho những anh chị em yếu bệnh.

Chng con cầu xin Cha.

 

6/ Chng con dng ln Cha những linh hồn c lễ hm nay để Cha tha thứ hnh phạt v mở cửa Nước Trời cho họ. V trong m thầm xin Cha chấp nhận những nguyện ring tư của chng con (đợi 1 lt).

Chng con cầu xin Cha.