LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật Thường Nin 6 Năm A

 

1. Xin Cha ban cho Đức Thnh Cha, cc Gim mục v Linh mục được thần tr khn ngoan v tm hồn thnh thiện để chăn dắt đon chin Cha trao ph.

Chng con cầu xin Cha.

 

2. Cha Gisu tới để kiện ton Lề luật. Xin cho chng con tun giữ Giới Luật Cha bằng tinh thần yu mến thật sự v Luật Cha l Thnh Cha.

Chng con cầu xin Cha.

 

3. Hn nhn Cng gio l một B tch được Cha thiết lập. Xin cho vợ chồng biết hy sinh v quan tm đến nhau, để qua đ họ sống hạnh phc v thủy chung.

Chng con cầu xin Cha.

 

4. Xin Cha trả ơn bội hậu hồn xc cho những ai gp cng sức v ti năng để phục vụ Gio xứ, đặc biệt tuần ny Gio Khu Giuse đang hy sinh phục vụ qun ăn.

Chng con cầu xin Cha.

 

5. Xin Cha ban sức khỏe cho những ai đang đau yếu. Gip những ai đang gặp kh khăn v thử thch được giải quyết vấn đề tốt đẹp. Ban thnh cng cho việc lm của chng con. V xin Cha mở cửa Thin Đng cho những linh hồn chng con dng Thnh Lễ hm nay.

Chng con cầu xin Cha.