LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm C

 

1. Xin Chúa thánh hóa Đức Thánh Cha, Các Giám mục, Linh mục và Phó tế để các vị đó luôn sống thánh thiện, khôn ngoan và nhiệt thành với nhiệm vụ Chúa trao phó.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. “Vâng lời thầy chúng con thả luới” và các Tông đồ đă bắt được mẻ cá lớn. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Ơn Chúa giúp để hoàn thành những công việc khó khăn, ngoài khả năng của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Ngày 11 tháng 2 này là Bổn Mạng  Giáo Khu Lộ Đức. Xin Chúa cho Ban Chấp Hành và mọi người trong Giáo khu được vui khoẻ và hợp nhất để xây đắp Giáo Khu cũng như Giáo xứ.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Hội Chợ Tết thành công và b́nh an. Chúng con cảm tạ Chúa, Mẹ và Thánh cả Giuse. Xin Chúa trả ơn bội hậu cho những ai đă góp công, góp của vào Hội Chợ Tết. Xin Chúa cũng chúc lành cho mọi sinh họat của Giáo Xứ trong năm mới này để chúng con làm vinh danh Chúa và ích lợi cho các linh hồn.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin  Chúa thương đến những linh hồn chúng con dâng ư lễ hôm nay. Xin an ủi những người bệnh nhân trong Giáo Xứ. Và trong âm thầm xin Chúa lắng nghe lời cầu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.