LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 33 Thường Niên – C

 

1. Xin Chúa giúp cho mọi phần tử trong Giáo Hội được sống đúng với ơn gọi của ḿnh, để hàng Giáo sĩ cũng như các tín hữu trở nên ánh sáng và muối mặn giữa trần gian.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Dù có những biến cố kinh hoàng xầy ra đi nữa, xin Chúa cho chúng con luôn trung thành với Đức Tin, với Thiên Chúa và với Giáo hội đến hơi thở cuối cùng.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Hoa Kỳ đă có Tổng thống mới Donald Trump. Xin cho mọi người đoàn kết và xây dựng một đất nước hùng cường, nhất là bảo vệ một nền luân lư lành mạnh, phù hợp với tôn chỉ “Chúng tôi tin vào Thiên Chúa” được in trên đồng tiền.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. V́ danh Chúa nhân từ, xin thương đến những linh hồn thân nhân, ân nhân, giáo dân, nhất là những linh hồn chúng con dâng Ư Lễ hôm nay được hưởng thánh nhan Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin Chúa ban sức khỏe, b́nh an cho những ai đang hy sinh thời giờ, sức lực và tiền của v́ Giáo xứ, đặc biệt tuần này Giáo khu Giuse đang phục vụ quán ăn.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6. Bệnh tật là hồng ân nhưng cũng là thử thách lớn cho con người. Xin Chúa thêm nghị lực cho các bệnh nhân trong Giáo xứ để họ nhẫn nại và trung thành chịu bệnh cho nên. Trong âm thầm xin Chúa lắng nghe lời cầu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.