LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 32 Thường Niên - B

 

1. Hội Thánh là Dân Chúa, hiệp thông trong Đức Tin, dưới sự thủ lănh của Đức Giáo Hoàng. Xin Chúa thánh hoá mọi thành phần trong Hội Thánh, để mọi ngườí sống Đạo trưởng thành và  trung thành làm nhân chứng cho Chúa Kitô.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Bà goá trong Phúc âm đă cho nhiều hơn ai hết v́ bà cho chính những ǵ cần thiết trong cuộc sống của bà. Xin giúp chúng con quảng đại dâng cho Chúa thời giờ, sức khoẻ và tài năng để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Trong tháng cầu hồn, xin Chúa cho chúng con biết dâng những Thánh Lễ, hy sinh, và các việc lành để cầu cho các linh hồn luyện ngục chóng hưởng Nhan Thánh Chúa, nhất là những linh hồn thân nhân, ân nhân của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Mùa Đông là mùa dễ cảm cúm, xin Chúa cho mọi người có sức khỏe và b́nh an. Xin Chúa cũng thêm sức mạnh cho những bệnh nhân trong Giáo xứ để họ chịu bệnh cho nên và dâng bệnh tật để cứu các linh hồn.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Tuần này anh chị em thuộc Giáo khu Phaolô phụ trách quán ăn. Xin Chúa chúc lành và ban cho những qúi vị đó được muôn ơn lành hồn xác.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6. Xin Chúa thương mở cửa  Thiên Đàng cho những linh hồn chúng con dâng ư lễ hôm nay. Xin hướng dẫn những gia đ́nh đang gặp khó khăn. Và trong thầm lặng xin Chúa lắng nghe lời nguyện của mỗi người chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.