LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật 31 Thường Nin C

 

1. Hội Thnh l Dn Cha, hiệp thng trong Đức Tin, dưới sự thủ lnh của Đức Gio Hong. Xin Cha thnh ho mọi thnh phần trong Hội Thnh, để mọi ngườ sống Đạo trưởng thnh v trung thnh lm nhn chứng cho Cha Kit.

Chng con cầu xin Cha.

 

2. ng Giaku đ mở cửa đn Cha vo nh v ng đ được Cha ban ơn cứu độ. Xin cho chng con vui vẻ đn Cha vo cuộc đời chng con, để Cha đồng hnh v gip đỡ chng con đạt được hạnh phc Nước Trời.

Chng con cầu xin Cha.

 

3. Thng Mn Ci kết thc. Nhưng xin Cha gip chng con lun knh yu Mẹ Maria v sing năng lẩn hạt Mn Ci trong suốt cuộc đời.

Chng con cầu xin Cha.

 

4. Ma Đng l ma dễ cảm cm, xin Cha cho mọi người c sức khỏe v bnh an. Xin Cha cũng thm sức mạnh cho những bệnh nhn trong Gio xứ để họ chịu bệnh cho nn v dng bệnh tật để cứu cc linh hồn.

Chng con cầu xin Cha.

 

5. Tuần ny anh chị em thuộc Gio khu Phaol phụ trch qun ăn. Xin Cha chc lnh v ban cho những qi vị đ được mun ơn lnh hồn xc.

Chng con cầu xin Cha.

 

6. Xin Cha thương mở cửa Thin Đng cho những linh hồn chng con dng lễ hm nay. Xin hướng dẫn những gia đnh đang gặp kh khăn. V trong thầm lặng xin Cha lắng nghe lời nguyện của mỗi người chng con.

Chng con cầu xin Cha.