LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật 30 Thường Nin Năm B

 

1. Hội Thnh được xy dựng trn nền tảng Đức Tin. Xin Cha thnh ho v thm Đức tin cho mọi thnh phần của Hội Thnh, để ai nấy sống Đạo trưởng thnh v nn thnh.

Chng con cầu xin Cha.

 

2. Người m đ xin Cha trong bi Phc m hm nay: Thưa Thầy xin cho ti nhn thấy. Xin Cha gip chng con nhn ra những kỳ cng của Cha để ca tụng, v nhn ra những nhu cầu của anh chị em để gip đỡ.

Chng con cầu xin Cha.

 

3. Đức Trinh Nữ Maria l Mẹ Thin Cha v cũng l Mẹ nhn loại chng con. Xin Cha ban cho chng con lng sng knh, mến yu Mẹ, nhất l sing năng lần hạt Mn Ci để nn thnh v gn giữ hạnh phc gia đnh.

Chng con cầu xin Cha.

 

4. Xin Cha cho mọi người chng con được mạnh khoẻ, đặc biệt chc lnh cho anh chị em Gio Khu Fatima đang hy sinh phục vụ qun ăn tuần ny. Xin thm sức mạnh cho những bệnh nhn trong Gio xứ. Ban bnh an cho những người đau khổ về tinh thần. V hướng dẫn những ai đang gặp kh khăn trong cuộc sống.

Chng con cầu xin Cha.

 

5. Xin Cha nhận những chỉ chng con dng trong Thnh Lễ ny, đặc biệt xin mở cửa Thin Đng cho những linh hồn chng con c dng lễ. V trong thầm lặng xin Cha lắng nghe nguyện của chng con. (đợi 1 lt)

Chng con cầu xin Cha.