LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 29 Thường Niên – C

Khánh Nhận Truyền Giáo

 

1. Xin Chúa thánh hóa Đức Thánh Cha, Các Giám mục, Linh mục, Phó tế và tu sĩ nam nữ để các vị đó luôn sống thánh thiện và là nhân chứng cho Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Hôm nay là khánh nhật truyền giáo. Xin Chúa giúp chúng con biết chia sẻ Hồng Ân Đức Tin cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa Kitô bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ tha nhân. Xin cho Giáo Hội có thêm nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ nam nữ.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Nước Hoa kỳ đang chuẩn bị bầu cử. Xin cho người dân biết chọn ra những vị lănh đạo xứng đáng, nhất là những ai biết yêu qúi mạng sống con người và thực hành những nguyên tắc luân lư phù hợp với Giáo huấn của Thiên Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Biết bao giáo dân đang đầu tư thời giờ, sức lực, tiền bạc cho Giáo xứ được phát triển, đặc biệt tuần này Giáo Khu Fatima đang hy sinh phục vụ quán ăn. Xin Chúa ban cho họ có sức khoẻ và b́nh an.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin  Chúa thương đến những linh hồn chúng con dâng ư lễ hôm nay, để họ được thanh tẩy và sớm hưởng hạnh phúc Nước Trời. Xin an ủi những bệnh nhân trong Giáo xứ. Trong âm thầm xin Chúa lắng nghe lời cầu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.