LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật 29 Thường Nin Năm B

 

1. Xin Cha thnh ha Đức Thnh Cha, Cc Gim mục, Linh mục, Ph tế v tu sĩ nam nữ để cc vị đ lun sống thnh thiện v l nhn chứng cho Cha Gisu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhn loại.

Chng con cầu xin Cha.

 

2. Xin Cha Thnh Thần soi sng v hướng dẫn Thượng Hội đồng Gim mục thế giới về gia đnh, để đạt được những thnh quả tốt đẹp v ch lợi cho cộng đồng Dn Cha.

Chng con cầu xin Cha.

 

3. Hm nay l khnh nhật truyền gio. Xin Cha gip chng con biết chia sẻ Hồng n Đức Tin cho những anh chị em chưa nhận biết Cha Kit bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh v phục vụ tha nhn. Xin cho Gio Hội c thm nhiều ơn gọi linh mục v tu sĩ nam nữ.

Chng con cầu xin Cha.

 

4. Xin Cha trả ơn bội hậu cho Đon Thiếu Nhi Thnh Thể Kit Vua v những ai gp cng, gp của vo việc tổ chức Đại Nhạc Hội vừa qua.

Chng con cầu xin Cha.

 

5. Lạy Cha, biết bao người đang đầu tư thời giờ, sức lực, tiền bạc cho Gio xứ được pht triển, đặc biệt tuần ny Gio Khu Thnh Gia đang hy sinh phục vụ qun ăn. Xin Cha ban cho họ c sức khoẻ v bnh an.

Chng con cầu xin Cha.

 

6. Xin Cha thương đến những linh hồn chng con dng lễ hm nay, đặc biệt linh hồn ng Giuse Tập v ng Phr Hiệu mới qua đời, để họ được sớm hưởng Thnh Nhan Cha. Xin an ủi những người yếu bệnh. V trong m thầm xin Cha lắng nghe lời cầu của chng con.

Chng con cầu xin Cha.