LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 27 Thường Niên - C

 

1.   "Xin Thầy ban thêm ḷng tin cho chúng con". Hội Thánh có sứ mạng củng cố đức tin cho toàn thể dân Chúa. Chúng con cầu Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, để nhờ các ngài, đức tin của mọi tín hữu được luôn bền vững sắt son.

Chúng con cầu xin Chúa.

  

2.   Chúng tôi là đầy tớ vô dụng”.  Làm hết sức ḿnh mà không đ̣i hỏi sự trả công là bổn phận của mọi người.  Xin Chúa ban cho chúng con thêm sức mạnh và sự nỗ lực, để mỗi một người trong chúng ton chu toàn tốt những nhiệm vụ Chúa đă giao phó.

Chúng con cầu xin Chúa.

  

3.   "Đức tin mà không hành động là đức tin chết.”   Chúng con cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn Giáo Xứ chúng con, biết thể hiện đức tin của ḿnh không chỉ ở trong nhà thờ mà c̣n ở trong các nơi ngoài xă hội.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4.   Tuần này Giáo Khu Thánh Tâm phục vụ quán ăn. Xin Chúa ban cho ông bà, anh chị em trong Giáo Khu được mạnh khỏe và tràn đầy ơn lành của Chúa, nhất là ơn yêu thương và hợp nhất.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5.   Xin Chúa ban niềm an ủi và sức mạnh cho những anh chị em yếu bệnh để họ biết kết hợp bệnh tật với cuộc khổ nạn của Chúa. Xin cho những linh hồn chúng con dâng Thánh Lễ hôm nay được mau hưởng Thánh nhan Chúa.  Và trong thầm lặng xin Chúa lắng nghe ư nguyện của mỗi người chúng con. (đợi 1 lát)

Chúng con cầu xin Chúa.