LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật 23 Năm B

 

1. Xin Cha thnh ho mọi phần tử của Gio hội, đặc biệt những ai đang sống trong đời thnh hiến, biết vui tươi v dấn thn phục vụ mọi người cho vinh danh Cha.

Chng con cầu xin Cha.

 

2. Cha chữa lnh người cm v điếc trong bi Phc m hm nay. Xin Cha mở tai chng con để lun lắng nghe Lời Cha. Xin mở miệng lưỡi chng con để ni lời xy dựng ho bnh với anh chị em.

Chng con cầu xin Cha.

 

3. Thế giới biến động v bao tội c ph thai, khủng bố, hn nhn đồng tnh, bất cng. Xin Cha thức tỉnh lương tm con người để họ sống lẽ phải v Lể Luật Cha.

Chng con cầu xin Cha.

 

4. Xin Cha chc lnh v ban mun ơn hồn xc cho ng b, anh chị em thuộc Gio khu Phaol đang hy sinh phục vụ qun ăn tuần ny.

Chng con cầu xin Cha.

 

5. Xin Cha thương nhận những chỉ trong Thnh Lễ ny, nhất l ban Nuớc Thin đng cho những linh hồn chng con c cầu nguyện. Xin thm sức mạnh cho những bệnh nhn trong gio xứ. V trong m thầm xin Cha lắng nghe nguyện của chng con. (đợi 1 lt)

Chng con cầu xin Cha.