LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 22 – Năm B

 

1. Chúng con cầu nguyện cho Giáo Hội Chúa, luôn là Hiền thê xinh đẹp và thánh thiện, đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Giám mục,  Linh mục và Phó tế hăng say loan báo Tin Mừng bằng cuộc sống chứng nhân.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Con người phạm tội và ra ô uế từ tâm trí chứ không phải v́ vệ sinh tay chân. Xin cho chúng con tuân giữ 10 Điều Răn của Chúa và cố gắng xa tránh tội lỗi.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Sự sống là hồng ân Thiên Chúa ban. Xin cho con người biết yêu qúi sự sống, đặc biệt sự sống của các thai nhi. Xin Chúa tha thứ cho nhân loại về tội phá thai.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn hồn xác cho ông bà và anh chị em thuộc Giáo Khu Đồng Tiến đang hy sinh phục vụ quán ăn tuần này.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Hội các Bà Mẹ mừng Thánh Mônica là Bổn mạng II.  Xin Chúa ban cho các thành viên c̣n sống được sức khoẻ, niềm vui và hợp nhất. Xin cho các thành viên đă qua đời sớm hưởng Thánh Nhan Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6. Xin Chúa thương nhận những ư chỉ trong Thánh Lễ này, nhất là cứu vớt những linh hồn chúng con có ư cầu nguyện. Xin thêm sức mạnh cho những bệnh nhân trong giáo xứ. Trong âm thầm xin Chúa lắng nghe ư nguyện của chúng con. (đợi 1 lát)

Chúng con cầu xin Chúa.