LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật 22 Thường Nin Năm A

 

1. Chng con cầu nguyện cho Gio Hội Cha lun l Hiền th xinh đẹp v thnh thiện, đặc biệt Đức Thnh Cha, cc Gim mục, Linh mục v Ph tế hăng say loan bo Tin Mừng bằng cuộc sống chứng nhn.

Chng con cầu xin Cha.

2. Theo Cha lun đi hỏi hy sinh v bỏ mnh. Xin cho chng con sức mạnh của Thnh Thần Cha để chấp nhận những đau khổ v tri Cha gửi tới hay do con người lm ra, với tinh thần kin nhẫn v Nước Trời.

Chng con cầu xin Cha.

3. Cơn Bo Harvey đổ xuống tiểu bang Texas đ lm cho nhiều nh bị hư hại, một số người qua đời. Xin Cha cho c nhiều người gip đỡ cc nạn nhn v cho những ai đ qua đời được Cha thương xt.

Chng con cầu xin Cha.

4. Chng con đang chuẩn bị cho Đại Nhạc Hội Ma Thu Cao Nguyn. Xin Cha cho thời tiết thuận ho, nhiều người tham dự vui vẻ, v mọi sự tốt đẹp.

Chng con cầu xin Cha.

5. Xin Cha chc lnh v ban mun ơn hồn xc cho anh chị em thuộc Gio Khu Phaol đang hy sinh phục vụ qun ăn tuần ny.

Chng con cầu xin Cha.

6. Xin Cha thương nhận những chỉ trong Thnh Lễ ny, nhất l cứu vớt những linh hồn chng con c cầu nguyện. Xin an ủi v ban bnh an cho những bệnh nhn trong gio xứ. V trong m thầm xin Cha lắng nghe nguyện của chng con. (đợi 1 lt)

Chng con cầu xin Cha.