LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 21 Thường Niên - C

 

1. Xin Chúa thánh hoá mọi phần tử của Giáo Hội, nhất là trong Năm Thánh Ḷng Thương Xót này, xin cho mọi người biết đón nhận ơn tha thứ và ḷng thương xót vô bờ bến của Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Con người được hưỏng Nước Trời v́ Thiên Chúa nhân lành và đầy yêu thương, đồng thời cũng do con người cộng tác bằng những hy sinh và việc lành. Xin Chúa giúp chúng con hiểu và thực hành trong đời sống.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Ngày 24 tháng 8 này là bổn mạng của Cha cựu chánh xứ Bartôlômêô Đỗ Thái Hoà. Ngày 25 tháng 8 này kính thánh Louis, là bổn mạng của Cha Giám Tỉnh Ḍng Đồng Công Vũ Minh Nhiên và Cha xứ Phạm Hữu Độ. Xin Chúa ban cho qúi Cha được mạnh khoẻ và sống thánh thiện.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Tuần này Giáo khu Đồng Tiến phục vụ quán ăn. Xin Chúa ban cho Ban Chấp Hành và mọi người trong Giáo Khu có nhiều sức khoẻ và tràn đầy thánh ân.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin Chúa nhận những ư chỉ chúng con xin trong Thánh Lễ này, nhất là cho các Linh hồn mau hưởng Thánh nhan Chúa. Xin thêm sức mạnh cho những bệnh nhân trong giáo xứ.  Và trong thầm lặng chúng con dâng lên Chúa những ư nguyện riêng. (đợi 1 lát)

Chúng con cầu xin Chúa.