LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 21 – Năm B

 

1. Xin Chúa thánh hoá mọi phần tử của Giáo Hội, nhất là trong Năm Thánh Hiến này xin Chúa giúp cho những ai sống trong Ơn Gọi Tu tŕ và Chức Thánh, được vui tươi dấn thân cho vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. “Thầy mới có những Lời ban sự sống đời đời?” Xin cho chúng con luôn đặt Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất, là Thầy dậy chân lư vẹn toàn, và là Hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Ngày 28 tháng 8 này các Giám Mục thuộc tiểu bang Colorado kêu gọi mọi người cầu nguyện cho việc bảo vệ các Thai nhi, và thống hối về những tội phá thai. Xin cho chúng con cùng hợp ư cầu nguyện.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Thứ Hai ngày 24 tháng 8 này là bổn mạng của Cha cựu chánh xứ Bartôlômêô Đỗ thái Hoà. Thứ Ba ngày 25 tháng 8 này kính Vua thánh Louis, là quan thầy của Cha Giám Tỉnh Ḍng Đồng Công Vũ Minh Nhiên và Cha xứ Phạm Hữu Độ. Xin Chúa ban cho 3 Cha được mạnh khoẻ luôn và sống thánh thiện trong ơn gọi tu tŕ.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Tuần này Giáo khu Fatima phục vụ quán ăn. Xin Chúa ban cho Ban Chấp Hành và mọi người trong Giáo Khu có nhiều sức khoẻ và tràn đầy thánh ân.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6. Xin Chúa nhận những ư chỉ chúng con xin trong Thánh Lễ này, nhất là cho các Linh hồn mau hưởng Thánh nhan Chúa. Xin thêm sức mạnh cho những bệnh nhân trong giáo xứ.  Và trong thầm lặng chúng con dâng lên Chúa những ư nguyện riêng. (đợi 1 lát)

Chúng con cầu xin Chúa.