LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A

 

1. Xin Chúa thánh hoá mọi phần tử của Giáo Hội, nhất là ban cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và Phó Tế trở nên những thành viên thánh thiện và khôn ngoan để phục vụ và mở mang Nước Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. “Các con bảo Thầy là ai?” Xin cho chúng con luôn đặt Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất, là Thầy dậy chân lư vẹn toàn, và là Hạnh phúc vĩnh cửu.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Chúng con đang chuẩn bị cho Đại Nhạc Hội “Mùa Thu Cao Nguyên.”  Xin Chúa cho thời tiết thuận hoà, nhiều người tham dự vui vẻ, và mọi sự tốt đẹp.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Tuần này Giáo khu Đồng Tiến phục vụ quán ăn. Xin Chúa ban cho Ban Điều Hành và mọi người trong Giáo Khu được sức khoẻ và may lành.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin Chúa nhận những ư chỉ chúng con xin trong Thánh Lễ này, nhất là cho các Linh hồn mau hưởng Thánh nhan Chúa. Xin an ủi những bệnh nhân trong giáo xứ.  Và trong thầm lặng chúng con dâng lên Chúa những ư nguyện riêng.

Chúng con cầu xin Chúa.