LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm A

 

1. Xin Chúa thánh hoá Giáo Hội, đặc biệt cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và Phó Tế trở nên những môn đệ thân tín của Chúa Kitô, nhiệt thành cứu các linh hồn và mở rộng Nước Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Đức tin của người đàn bà Ca-na-an đă làm Chúa ngạc nhiên và Chúa đă cứu con gái bà. Xin cho chúng con một ḷng tin vững vàng và kiên tŕ khi cầu nguyện.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Tuần này các em trở lại học Giáo lư, Việt ngữ và sinh hoạt Thiếu nhi. Xin Chúa ban cho các thầy cô, các huynh trưởng, qúi phụ huynh và các em tràn đầy sức khoẻ, niềm vui để có một niên học thành công và mọi sự may lành.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Giáo khu Fatima đang hy sinh phục vụ quán ăn tuần này. Xin Chúa ban muôn ơn hồn xác cho ông Trưởng khu, Ban điều Hành và các thành viên.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin Chúa thêm sức mạnh cho những anh chị em yếu bệnh để họ biết kết hợp bệnh tật với cuộc khổ nạn của Chúa. Xin cho những linh hồn chúng con dâng Thánh Lễ hôm nay được mau hưởng Thánh nhan Chúa, nhất là Linh hồn Giuse Đỗ bá Ngữ.  Ttrong thầm lặng xin Chúa lắng nghe ư nguyện của mỗi người chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.