LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật 18 Thường Nin - C

 

1. Xin Cha thnh ho Đức Thnh Cha Phanxic, qi Gim mục, Linh mục v Ph tế để cc vị đ chu ton nhiệm vụ Thin Cha đ ủy thc.

Chng con cầu xin Cha.

 

2. "Hy lm giu trước mặt Thin Cha" Đ l Lời Cha trong bi Phc m hm nay, ku gọi chng con biết dng của cải như phương tiện sinh sống, nhưng quan trọng hơn l thực hnh nhn đức v lm nhiều việc lnh, bc i.

Chng con cầu xin Cha.

 

3. Trong tuần ny c nhiều gio dn trong Gio xứ chng con v nhiều người khc từ mun phương về hnh hương Ngy Thnh Mẫu. Xin Cha cho họ được lnh nhận nhiều ơn lnh của Cha, Mẹ v đi về bằng an.

Chng con cầu xin Cha.

 

4. Xin Cha gip cc gia đnh hay cc c nhn đang c sự bất ho, biết cầu nguyện v giải quyết cch tốt đẹp. Xin cho họ được bnh an tm hồn khi biết tha thứ v chấp nhận nhau.

Chng con cầu xin Cha.

 

5. Tuần ny Gio Khu Thnh Gia phục vụ qun ăn. Xin Cha ban cho ng b, anh chị em trong Gio Khu được mạnh khỏe v trn đầy ơn lnh của Cha, nhất l ơn yu thương v hợp nhất.

Chng con cầu xin Cha.

 

6. Chng con dng những Lễ ln Thin Cha, trong đ c chỉ cầu nguyện cho cc linh hồn đ qua đời. Xin Cha thương an ủi những bệnh nhn của Gio xứ. Trong m thầm xin Cha lắng nghe những nguyện ring tư.

Chng con cầu xin Cha.