LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm B

 

1.    Chúa là Cha yêu thương luôn che chở Hội Thánh, xin ban cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và Phó Tế được sức khoẻ và khôn ngoan để chu toàn nhiệm vụ Chúa trao phó.

Chúng con cầu xin Chúa

 

2.    Chúa Giêsu chạnh ḷng thương dân v́ họ như đàn chiên không người chăn dắt. Chúng ta cầu xin cho có nhiều bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa kêu mời để dấn thân trong ơn gọi linh mục và tu sĩ nam nữ.

Chúng con cầu xin Chúa

 

3.    Tạ ơn Chúa, Mẹ và các Thánh Tử đạo Việt Nam đă ban cho Giáo xứ mừng Lễ Ngân Khánh thật tốt đẹp. Xin Chúa cũng trả công bội hậu cho những ai đóng góp công, của và thời giờ vào việc chung đó.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4.    Tuần này Giáo khu Lộ Đức phục vụ quán ăn. Xin Chúa ban cho Ban Chấp Hành và các thành viên trong Giáo khu được nhiều ơn lành hồn xác.

Chúng con cầu xin Chúa

 

5.    Xin Chúa thêm sức mạnh cho những bệnh nhân trong Giáo xứ. Xin cho những linh hồn chúng con dâng ư Lễ hôm nay, đặc biệt linh hồn Giuse Phạm Đ́nh Cơ, được mau hưởng Thánh Nhan Chúa. Và trong thầm lặng xin Chúa lắng nghe lời cầu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa