LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật 16 Thường Nin Năm A

 

1. Thin Cha l Cha yu thương lun che chở Hội Thnh, xin ban cho Đức Thnh Cha, cc Gim mục, Linh mục v Ph Tế được sức khoẻ v khn ngoan để chu ton nhiệm vụ Cha trao ph.

Chng con cầu xin Cha

 

2. Hội Thnh lun tạo điều kiện thuận lợi để kẻ tội lỗi c thể quay về với Cha. Chng ta cầu xin Cha cho cc Kit hữu biết nhận ra tnh thuơng của Hội Thnh l Mẹ chng ta.

Chng con cầu xin Cha

 

3. Cha kin nhẫn chịu đựng những cỏ lng trong thủa ruộng l tm hồn chng ta. Xin cho chng con biết nhận ra đ l tội lỗi v thi hư để với Ơn Cha gip chng con nhổ đi v trồng vo đ la tốt l việc lnh v nhn đức.

Chng con cầu xin Cha.

 

4. Xin Cha cho qu hương Việt Nam của chng con được sống tự do v ấm no. Những quyền lợi căn bản v những ti sản c nhn hay Dng tu được tn trọng v đối xử cng bằng, hợp l.

Chng con cầu xin Cha

 

5. Tuần ny Gio khu Đức Mẹ Hằng Cứu Gip phục vụ qun ăn. Xin Cha ban cho ng Trưởng khu, Ban Chấp Hnh v mọi thnh vin được nhiều ơn lnh hồn xc.

Chng con cầu xin Cha

 

6. Xin Cha thm sức mạnh cho những bệnh nhn trong Gio xứ. Xin cho những chỉ v những linh hồn chng con dng Lễ hm nay được Cha đn nhận. V trong thầm lặng xin Cha lắng nghe lời cầu của mỗi người.

Chng con cầu xin Cha