LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

General Intercessions

(Mừng Ngân Khánh - 25th Anniversary)

 

1. For Pope Francis, all the Bishops, Clergy, Religious, may they show that love is of utmost importance, as they lead, witness to us and the world, by good example.

We pray to the Lord.

 

2. That our parish may grow in all aspects of discipleship, to serve the spiritual and physical needs of the people of God, through the guidance of the Holy Spirit.

We pray to the Lord.

 

3. Chúng con xin dâng lên Thiên Chúa là nguồn mọi sự thiện hảo, tâm t́nh tri ân và ḷng cảm tạ sâu thẳm v́ Chúa đă ban cho Giáo xứ chúng con biết bao ơn lành hồn xác trong suốt 25 năm qua.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Qua Thánh Lễ Tạ Ơn này, xin Chúa chúc lành cho qúi Cha, qúi Thầy Phó tế, tu sĩ nam nữ, các quan khách xa gần, mọi ân nhân và giáo dân, để họ có sức khoẻ, b́nh an và tràn đầy thánh ân của Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Chúng con dâng lên Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam ḷng cảm mến, biết ơn. Xin Mẹ Chúa Giêsu và các Thánh Tử Đạo Việt Nam tiếp tục cầu bầu và phù hộ chúng con

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6. Xin Chúa thánh hoá những bệnh nhân trong Giáo xứ và mở cửa Thiên Đàng cho những Giáo dân và ân nhân của chúng con đă qua đời. Trong thầm lặng, xin Chúa lắng nghe lời cầu của mỗi người.

Chúng con cầu xin Chúa.