LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm A

 

1. Giáo Hội là một thực tại hữu h́nh được Chúa dùng để cứu độ con người. Xin Chúa cho Giáo Hội luôn hợp nhất. Hàng Giáo Phẩm, Giáo sĩ và các tín hữu sống thánh thiện trong ơn gọi của ḿnh.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Xin Chúa ǵn giữ Giáo Hội Việt Nam luôn trung kiên với Đức Tin. Người dân được ấm no, đốí xử công bằng và  hợp lư.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Xin Chúa thêm sức mạnh để chúng con có thể học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhượng, nhờ đó tâm hồn chúng con được b́nh an thật sự.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Nhiều người đang hy sinh thời giờ và sức lực để xây đắp Giáo xứ, nhất là tuần này Giáo Khu Giuse phục vụ quán ăn. Xin Chúa ban cho ông Trưởng khu, Ban Chấp hành và mọi thành viên được muôn ơn lành hồn xác.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin Chúa an ủi những bệnh nhân thuộc Giáo xứ và giúp họ chịu bệnh cho nên. Xin thương đến những linh hồn chúng con dâng ư  Lễ hôm nay.  Và trong âm thầm xin Chúa lắng nghe ư nguyện của mỗi người. (đợi 1 lát)

Chúng con cầu xin Chúa.