LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 13 năm B (28-6-2015)

 

1. Xin Chúa thánh hoá mọi phần tử trong Giáo hội để ai nấy nên thánh trong ơn gọi của mỗi người. Xin ban cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong Giáo hội ơn khôn ngoan và ḷng nhiệt thành chăm lo cho đoàn chiên của Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Chúng con đang trong những Tuần lễ dọn tâm hồn đón mừng Ngân Khánh thành lập Giáo xứ. Xin cho chúng con luôn Biết ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và các Thánh Tử đạo Việt Nam v́ những ơn lành Giáo xứ đă lănh nhận được trong 25 năm qua.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Như người đàn bà được chữa lành trong bài Phúc Âm hôm nay. Xin Chúa ban cho chúng con một Đức Tin vững mạnh và kiên trung nhất là khi bị bệnh nạn hay khi gặp thử thách.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Hôm nay Giáo khu Phêrô và Phaolô mừng Bổn mạng và cũng là ngày giáo khu Phaolô phục vụ quán ăn. Xin Chúa chúc lành và đổ tràn đầy thánh ân cho ông bà anh chị em thuộc hai Giáo khu trên.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin Chúa an ủi những ai đang bị đau khổ về tinh thần, thêm sức mạnh cho những bệnh nhân trong Giáo Xứ, mở cửa Thiên Đàng cho những linh hồn chúng con dâng ư lễ hôm nay, đặc biệt Linh hồn Linh mục Tađêô Nguyễn Ngọc Ban nhân dịp Lễ giỗ 5 năm. Và trong âm thầm xin Chúa lắng nghe lời cầu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.