LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm A

 

1. Xin Chúa thánh hoá mọi phần tử trong Giáo hội để ai nấy nên thánh trong ơn gọi của mỗi người. Xin ban cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong Giáo hội ơn khôn ngoan và ḷng nhiệt thành chăm lo cho đoàn chiên của Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Xin cho chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi người và mọi vật, v́ chỉ có Chúa mới là phần thưởng và hoan lạc muôn đời cho chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Quê hương Việt Nam c̣n nhiều bất công, hà hiếp, tham nhũng và tội ác.  Xin Chúa giúp những ai có trách nhiệm biết thực thi công bằng và tôn trọng nhân quyền để mọi người được hưởng cuộc sống ấm no và thanh b́nh.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Tuần này Giáo khu Phêrô phụ trách quán ăn.  Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn hồn xác cho ông Trưởng khu, Ban Chấp Hành và mọi người thuộc Giáo khu.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin Chúa an ủi những ai đang bị đau khổ về tinh thần, thêm sức mạnh cho những bệnh nhân trong Giáo Xứ, mở cửa Thiên Đàng cho những linh hồn chúng con dâng ư lễ hôm nay. Trong âm thầm xin Chúa lắng nghe lời cầu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa