LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật 12 Thường Nin - C

 

1. Trong Năm Thnh Thương Xt, xin Cha thnh ha mọi phần tử của Gio Hội lữ hnh, đặc biệt Đức Thnh Cha, Hng Gio Phẩm, Gio sĩ, tu sĩ để cc vị đ lun l những chứng nhn cụ thể của Lng Cha Xt Thương.

Chng con cầu xin Cha.

 

2. Cc con bảo Thầy l ai? Cha Gisu muốn chng ta tuyn xưng Đức Tin về Cha, nhất l muốn chng ta theo Cha qua đời sống bỏ mnh v hy sinh.

Chng con cầu xin Cha.

 

3. Hm nay l Ngy Hiền Phụ. Xin Cha ban cho những người cha thn yu của chng con mun ơn lnh hồn xc, nhất l ơn sức khoẻ, bnh an v lng knh sợ Thin Cha. Xin cho những người cha đ qua đời được mau hưởng Thin Đng.

Chng con cầu xin Cha.

 

4. Xin Cha cho qu hương Việt Nam chng con được thot khỏi cảnh lầm than về nạn c chết để ai nấy sống trong an bnh v ấm no. Xin cho những nh lnh đạo cc quốc gia biết tn trọng cng bằng v nhn quyền.

Chng con cầu xin Cha.

 

5. Xin cho cc linh hồn chng con dng Lễ hm nay được về qu trời vĩnh phc. Xin Cha thm sức mạnh cho những bệnh nhn trong Gio xứ. Trong m thầm xin Cha lắng nghe lời cầu của chng con.

Chng con cầu xin Cha.