LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 12 năm B (21-6-2015)

Ngày Hiền Phụ và mừng kỷ niệm

Thụ phong Phó Tế: Thầy Tâm, Thầy Hùng và Thầy Ṭng

 

1. Lạy Chúa, xin thánh hóa mọi phần tử của Giáo Hội lữ hành, đặc biệt Đức Thánh Cha, các Giám mục và Linh mục để các ngài luôn là những mục tử thánh thiện và khôn ngoan chăn dắt đoàn chiên Chúa trao phó.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Chúa Giêsu luôn hiện diện trong “Con thuyền Giáo Hội” và trong tâm hồn mỗi người chúng ta, cho nên dù băo táp phong ba của cuộc đời, chúng ta hăy tin tưởng và kêu cầu Chúa giúp đỡ.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Hôm nay là Ngày Hiền Phụ. Xin Chúa ban cho những người cha thân yêu của chúng con muôn ơn lành hồn xác, nhất là ơn sức khoẻ, b́nh an và ḷng kính sợ Thiên Chúa. Xin cho những người cha đă qua đời được mau hưởng Thiên Đàng.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Tạ ơn Chúa đă cho 3 Thầy Phó Tế vĩnh viễn hôm nay có cơ hội mừng 30 năm, 15 năm và 10 năm thụ phong chức thánh. Xin cho các Thầy sức khoẻ và ḷng nhiệt thành để tiếp tục cầu nguyện và hy sinh phục vụ công đoàn Dân Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin cho quê hương Việt Nam được sống trong an hoà và ấm no. Cho những nhà lănh đạo các quốc gia biết tôn trọng công bằng và nhân quyền.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6. Xin cho các linh hồn chúng con dâng Ư Lễ hôm nay được về quê trời vĩnh phúc. Xin Chúa thêm sức mạnh cho những bệnh nhân trong Giáo xứ.  Trong âm thầm xin Chúa lắng nghe lời cầu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.