LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm A

 

1. Trong tháng Thánh Tâm, xin Chúa thánh hóa mọi phần tử của Giáo Hội lữ hành, đặc biệt Đức Thánh Cha, Hàng Giáo Phẩm, Giáo sĩ, tu sĩ để các vị  đó luôn nêu gương sáng cụ thể về ḷng nhân hậu Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Phúc cho những ai biết tuyên xưng Chúa trước mặt thiên hạ.  Xin cho chúng con can đảm sống Đức tin và làm chứng nhân cho Chúa  bằng đời sống yêu thương và bỏ ḿnh.   

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Tạ ơn Chúa đă ban cho cha Phó Phanxicô Salêsiô Tạ Tân Văn có sức khoẻ và ḷng nhiệt thành để phục vụ Giáo xứ gần 3 năm qua. Xin cho Cha tiếp tục sứ mạng làm chứng nhân cho Chúa trong nhiệm vụ mới. Giáo xứ cũng hân hoan đón chào Cha phó mới Nôbertô Trương thịnh Đạt. Xin cho cha được đầy tràn ơn Thánh Thần để làm vinh danh Chúa và mưu ich cho các linh hồn.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Hôm nay mừng Bổn Mạng Giáo Khu Phaolô và cũng là ngày Giáo khu bán quán. Xin Chúa cho ông Trưởng khu, Ban Chấp Hành và mọi người trong Giáo khu được tràn đầy thánh ân và sức khoẻ, b́nh an.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin Chúa cho quê hương Việt Nam chúng con được thoát khỏi cảnh lầm than về bất công, hà hiếp, tham nhũng để ai nấy sống trong an b́nh và ấm no. Xin cho những nhà lănh đạo các quốc gia biết tôn trọng công bằng và nhân quyền.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6. Xin Chúa cho các linh hồn chúng con dâng Ư Lễ hôm nay được về quê trời vĩnh phúc. Xin thêm sức mạnh cho những bệnh nhân trong Giáo xứ.  Trong âm thầm xin Chúa lắng nghe lời cầu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.