LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B

 

 

1. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin ban cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục và Linh Mục được trở nên những mục tử nhiệt thành và thánh thiện chăm lo cho đoàn chiên của Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Nước Trời như hạt cải nhỏ bé gieo vào thủa đất linh hồn chúng ta sẽ phát triển thành cây to lớn. Xin cho những hành vi bác ái, yêu thương của chúng con tuy nhỏ bé nhưng cũng góp phần xây dựng Nước Trời nơi trần thế.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Thứ Sáu vừa qua Giáo khu Thánh Tâm và  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng Bổn Mạng. Xin Chúa chúc lành cho Giáo khu và cho Đoàn để họ yêu mến và mở rộng Nước Thánh Tâm trong gia đ́nh cũng như  ở môi trường tiếp xúc.

Chúng con cầu xin Chúa

 

4. Xin cho những ai đang mang bệnh tật trong thân thể họ, biết dâng lên cho Chúa để đền tội và lập thêm công phúc. Nếu đẹp ư Chúa xin cho họ mau lành bệnh.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin ban muôn ơn lành hồn xác cho Giáo khu Đồng Tiến đang hy sinh phục vụ quán ăn tuần này. Xin Chúa giải thoát khỏi luyện h́nh những linh hồn chúng con dâng ư Lễ hôm nay.

Chúng con cầu xin Chúa.