LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Lễ Vọng  Phục Sinh  2015

 

1. Xin Chúa thánh hóa Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế để qua các những vị đó, Tin Mừng Chúa Phục Sinh được loan truyền cho khắp năm châu.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Trong đêm cực thánh này, chúng con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha đă hy sinh Người Con Một để cứu chuộc chúng con. Xin cho mỗi người chúng con được sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu để hưởng ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đă mua bằng giá máu cực châu báu của Ngài.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Qua những nhà truyền giáo và qua những hy sinh của rất nhiều người lành trên thế giới, xin Chúa soi ḷng mở trí cho nhiều người hiểu biết Chúa Kitô và đón nhận Tin Mừng của Ngài.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Xin Chúa thêm sức mạnh và khôn ngoan cho những anh chị em tân ṭng trên khắp thế giới để họ hân hoan tiến bước trong Đức Tin và hăng say làm việc lành, phúc đức.

Chúng con cầu xin Chúa

 

5. Xin Chúa chúc lành và ban b́nh an cho qúi vị quan khách tới đây tham dự Thánh Lễ. Xin cho những ai thành tâm t́m kiếm Chân Lư và Sự Sống vĩnh cữu được gặp thấy nơi Chúa Kitô.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6. Bệnh tật luôn là thử thách lớn lao của con người.  Xin Chúa trở nên nguồn an ủi cho những anh chị em đau yếu. Xin thưởng Nước Trời cho những linh hồn chúng con dâng Lễ hôm nay, và trong âm thầm xin Chúa lắng nghe lời nguyện của mỗi người chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.