LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm A

 

1. Lạy Chúa, xin canh tân bộ mặt trái đất, và ban cho mọi phần tử trong Giáo Hội được luôn trung kiên với Đức Tin đă lănh nhận và nhiệt thành với ơn gọi truyền giáo.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Ai yêu Chúa th́ giữ Điều Răn của Chúa. Xin cho chúng con luôn tuân giữ điều Chúa truyền, đặc biệt là Điều Răn Thứ Ba: thánh hóa ngày Chúa Nhật. Chớ ǵ việc tham dự Thánh Lễ trở nên  hạnh phúc và sức mạnh cho chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.    

 

3. Giáo xứ chúng con có một số em mới lănh nhận Bí Tích Thêm Sức. Xin cho các em được tràn đầy 7 Ơn Chúa Thánh Thần, nhất là ơn Khôn Ngoan và Can Đảm, để các em sống theo Thần Khí và làm chứng nhân cho T́nh Yêu của Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Lạy Chúa, xin cho quê hương Việt Nam chúng con được quốc thái dân an. Mọi người sống trong sự tương thân, tương ái, nhất là những ai lănh đạo luôn biết  tôn trọng nhân quyền và sự thật.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Đang trong Tháng Hoa, xin cho t́nh yêu của chúng con với Mẹ Maria luôn tăng trưởng và suốt cuộc đời chúng con mến yêu, phó thác vào Mẹ.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6. Tuần này Giáo Khu Thánh Tâm phục vụ quán ăn. Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn hồn xác cho Ban Chấp hành và các thành viên. Xin Chúa thương cứu vớt những linh hồn chúng con dâng Ư lễ hôm nay. Xin Chúa an ủi các bệnh nhân trong Giáo xứ và lắng nghe lời cầu âm thầm của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.