LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm A

Ngày Hiền Mẫu

 

1. Xin Chúa thánh hoá mọi thành phần của Giáo Hội, đặc biệt xin Chúa ban cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục và Phó tế ơn thánh thiện và khôn ngoan để rao giảng Tin Mừng và sống chứng nhân.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho những ai thành tâm t́n kiếm sự thật tuyệt đối sẽ gặp được nơi Chúa Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Chúng con tôn kính Mẹ Maria trong tháng Hoa này. Xin cho chúng con yêu mến Mẹ nhiều hơn, nhất là dâng lên Mẹ những bông hoa thiêng liêng, như khiêm nhượng, cầu nguyện, bác ái và trong sạch.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Tạ ơn Thiên Chúa đă ban cho chúng con những người mẹ, cả đời hy sinh cho con cái. Nhân ngày Hiền Mẫu hôm nay, xin Chúa ban cho những bà mẹ được b́nh an, mạnh khoẻ và tràn đầy phúc lộc của Chúa. Xin cho những bà mẹ đă qua đời được sớm hưởng Nước Trời vinh quang.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin Chúa chúc lành và trả ơn bội hậu cho tất cả những ai  đă và đang hy sinh đóng góp tiền bạc, thời giờ và tài năng để phục vụ Giáo xứ trong nhiều lănh vực.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6. Bệnh tật là thánh giá Chúa gửi đến để đền tội và lập công phúc. Xin Chúa thêm sức mạnh cho những bệnh nhân trong Giáo xứ và thương giải cứu những linh hồn chúng con dâng Ư Lễ hôm nay. Trong âm thầm xin Chúa lắng nghe lời nguyện của mỗi người.

Chúng con cầu xin Chúa.